Dá sa navždy zbaviť herpesu?

Herpes dokáže poriadne potrápiť. Na otázky týkajúce sa tohto nepríjemného vírusu odpovedá MUDr. Zuzana Rennerová PhD. z ambulancie klinickej imunológie a alergológie.

Prečo vzniká herpes?

Herpes je ochorenie, ktoré je spôsobené vírusom herpes simplex. Poznáme 2 typy tohto vírusu: herpes simplex 1 spôsobuje najmä labiálny herpes (herpes na pere), herpes simplex 2 spôsobuje herpes v genitálnej oblasti.

Problémom herpetických vírusov je, že vírus po prvotnej infekcii pretrváva v organizme po celý život v nervových gangliách. K reaktivácii vírusu dochádza pri oslabení imunitného systému, pričom spúšťacie faktory môžu byť rôzne, napr. chlad, UV žiarenie, horúčka, menzes, stomatologický zákrok, stres, fyzická záťaž, hormonálna nerovnováha, trauma, chronické ochorenia. K primárnej infekcii (k prvému infikovaniu vírusom) môže dôjsť kedykoľvek počas života, ale pri herpes simplex 1 je to často už v detstve, pri herpes simplex 2 v adolescencii a dospelosti (v nadväznosti na pohlavný styk). Primárna infekcia prebieha veľmi často asymptomaticky (t.j. bez akýchkoľvek prejavov). Recidíva začína prodromálnymi príznakmi ochorenia, ktoré pretrvávajú 24 – 48 hodín. Medzi takéto príznaky patrí pálenie, mravčenie, svrbenie, bolesť, prípadne aj únava, teplota a bolesť regionálnych lymfatických uzlín. Následne dochádza k výsypu pľuzgierikov, ktoré do 5 – 7 dní spontánne ustupujú.

Ako sa toto ochorenie lieči?

Bohužiaľ, keďže nevieme z organizmu vírus odstrániť, nevieme ani zabrániť opakovaným recidívam herpesov. Pri liečbe sa snažíme o zníženie množstva vírusu a skrátenie jeho vylučovania. Skorým podávaním lokálnych virostatík dokážeme zmierniť prejavy, obmedziť bolestivosť, skrátiť dĺžku hojenia. V prípade ťažšieho priebehu, pri častých recidívach podávame virostatiká perorálne, najlepšie do 72 hodín od začiatku podávania. Väčšinou sa liečba podáva len počas recidívy herpesu. Pri veľmi častých recidívach (viac ako 6x ročne) je možné siahnuť aj po dlhodobej virostatickej liečbe. O potrebe dlhodobej virostatickej liečby rozhoduje lekár na základe frekvencie, ale aj závažnosti prejavov a celkového stavu pacienta (napr. pacient liečený pre iné chronické ochorenia).

Okrem podávania virostatík sa zatiaľ žiadne iné opatrenia neukázali ako dostatočne účinné, ani efektívne či už na zmiernenie prejavov, alebo zabránenie recidív. Spomínané slimáky podľa výskumu obsahujú virostatické látky, ktoré by pravdepodobne mohli zmierniť prejavy, alebo obmedziť recidívy herpesu, ale zatiaľ je to otázka výskumu a nie dostupnej liečby s potvrdenou efektivitou.

Vyskytuje sa herpes už u detí?

K prvej infekcii herpes simplex 1 dochádza väčšinou už v detskom veku, to znamená, že už v tomto období sa môžeme stretnúť s recidívami labiálneho herpesu. Liečba sa neodlišuje od liečby v dospelosti, v prípade potreby preliečenia systémovými virostatikami, dávka sa upravuje podľa veku a hmotnosti dieťaťa.

Je rozdiel medzi herpesom a oparom?

Áno, je. Opar, alebo tiež pásový opar je vyvolaný infekciou vírusu varicella-zoster. V tomto prípade je primárna infekcia varicella (kiahne). K reaktivácii dochádza asi u 10-20% pacientov. Výsypu môže predchádzať bolesť, ktorá môže byť veľmi výrazná. Môže byť tiež prítomná zvýšená teplota, ojedinele príznaky podobné chrípke. Po 1 až 5 dňoch dochádza k samotným prejavom oparu: najskôr sa objaví začervenanie kože „v páse“ jednostranne, neskôr tvorba pľuzgierikov. Do 2 týždňov dochádza k úprave kožného nálezu, no bolesť môže pretrvávať dlhšie. V akútnej fáze sa v liečbe používajú virostatiká a analgetiká na zmiernenie bolesti.