Inovácie, veda a Slováci

Vyplynulo to z odpovedí reprezentívnej vzorky 528 slovenských žien a mužov vo veku 18-60 rokov na otázky, ktoré zisťovali vzťah slovenskej populácie k zmenám. Náš...

PCčkár radí a vychytáva

VYUŽÍVAJTE TELEFÓN EFEKTÍVNEJŠIE Aktívne mamičky si okrem svojich rodičovských povinností musia plniť aj tie pracovné. V biznise sa za základný komunikačný nástroj považuje e-mail a určite je veľa pracujúcich mamičiek, ktoré...

TOP ČLÁNKY

Dyslália – porucha reči, ktorá sa dá odstrániť

Začiatky komunikácie popisujú mnohí odborníci ešte v prenatálnom období, ale vývin reči sa začína narodením dieťaťa. Komunikačná schopnosť posunula človeka na úroveň mysliacej bytosti, ktorá...