Pupočníková krv – ako pomáha?

Už viac ako 20 rokov na Slovensku

Prvé použitie na Slovensku sa datuje do roku 1999. Išlo o Lucku z východného Slovenska, ktorá dostala pupočníkovú krv od svojho brata. Pravdepodobnosť, že pupočníková krv je u súrodencov zhodná je dvadsaťpäť percent. V tomto prípade nastala vyhovujúca zhoda. Po doplnení dostatočného množstva kmeňových buniek aj z kostnej drene bračeka, Lucka svoj boj s leukémiou vyhrala. Do dnešného dňa na Slovensku transplantáciu podstúpilo päť detí od zhodných súrodeneckých darcov pupočníkovej krvi.

Skúsenosti s liečbou kmeňovými bunkami z pupočníkovej krvi majú aj ďalšie slovenské deti. Andrejko mal len pol roka, keď sa stal prvým dieťaťom v Európe, ktoré bolo liečené pomocou vlastnej pupočníkovej krvi. Diagnostikovali mu zhubný nádor na mozgu, ktorý úspešne vyliečili. Pri ďalších príbehoch je spoločným menovateľom detská mozgová obrna. Týka sa to aj Nellky, ktorá dostala svoju pupočníkovú krv v Amerike. Na Slovensku podanie vlastnej pupočníkovej krvi absolvovalo 11 detí.

Prvá banka pupočníkovej krvi na Slovensku, Cord Blood Center, má na svojom konte nielen vydané jednotky na Slovensku, ale aj početné vydania darovanej pupočníkovej krvi na záchranu pacientov vo svete. Spolu je ich už 75.

Unikátna vzácnosť

Kmeňové bunky v pupočníkovej krvi majú mimoriadne vlastnosti, pretože sú veľmi mladé, nie sú zaťažené životným štýlom alebo získanými ochoreniami počas života. Krvotvorné kmeňové bunky sa využívajú najmä pri liečbe onkologických a hematologických ochorení ako sú leukémie, lymfómy, nádorové ochorenia orgánov, získané aj dedičné poruchy krvotvorby, imunity či metabolizmu a iné. Posledné roky rastie tiež ich využitie v regeneratívnej medicíne a prebiehajú mnohé klinické štúdie. V minulosti sa získavali krvotvorné kmeňové bunky len z kostnej drene pacienta, až posledné  tri desaťročie je možné odobrať a uchovať na budúce použitie aj kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, čím sa zvýšia šance pacienta na úspešnú liečbu. . Doposiaľ sa pupočníková krv využila vo vyše 35 000 rôznych prípadoch po celom svete.

Viaceré zdroje odberu

Kým pred desiatimi rokmi jestvovala pri pôrode iba možnosť odberu pupočníkovej krvi, dnes je na výber viacero možností odberu novorodeneckých kmeňových buniek. K ďalším zdrojom patrí samotná pupočná šnúra a tiež placenta. Vďaka tomu je možné uchovať rôzne typy kmeňových buniek pre viaceré využitia.