Placenta – zázračný orgán dieťaťa

O význame kmeňových buniek pri liečbe sa v súčasnosti hovorí veľa. Kmeňové bunky je možné získať z viacerých častí ľudského tela. Jednou z možností je ich odber a uchovanie pri narodení dieťaťa – hovorí sa im aj novorodenecké kmeňové bunky. Tieto bunky sú „nové“, nie sú ovplyvnené životným štýlom, prekonanými, či prebiehajúcimi chorobami. Oproti kmeňovým bunkám, ktoré je možné získať počas ďalšieho života, tak majú mnohé výhody.

Novorodenecké kmeňové bunky

Novorodenecké kmeňové bunky je možné získať z pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty. Tieto tkaniva po pôrode strácajú svoju funkciu a často končia nevyužité. Je to však škoda. Ich odber a uskladnenie predstavuje jednoduchý, neinvazívny a bezpečný spôsob uchovania viacerých typov kmeňových buniek. V súčasnosti už aj na Slovensku majú rodičia možnosť uchovať kmeňové bunky zo všetkých týchto tkanív.

Novorodenecké kmeňové bunky majú veľký potenciál pri záchrane života u ľudí, ktorí potrebujú transplantáciu kmeňových buniek. Novšie poznatky poukazujú aj na ich nesporný význam v regeneratívnej medicíne, kde môžu výrazne zlepšiť kvalitu života pacientov. Klinické štúdie prebiehajú hlavne v oblasti neurodegeneratívnych ochorení, oftamológie, ortopedických problémov, či endokrinologických porúch.

Širokospektrálny význam placenty

Realizované klinické štúdie a výskum v posledných rokoch poskytujú dôkazy o tom, že placenta – tento strom života plodu – má veľký potenciál aj po pôrode novorodenca. Viac ako 90 klinických štúdii v súčasnosti skúma využitie placentárnych kmeňových buniek.

Placenta obsahuje široké spektrum kmeňových buniek:

  • Mezenchymálne kmeňové bunky: patria k najsľubnejším typom kmeňových buniek predovšetkým v oblasti bunkovej terapie a regeneratívnej liečbe poškodených orgánov. Vzhľadom na ich ideálnu dostupnosť, bezbolestný spôsob odberu a nízke riziko vírusovej kontaminácie, možno považovať placentárne mezenchymálne kmeňové bunky za ideálny zdroj kmeňových buniek pre potenciálnu liečbu človeka, ktorému boli odobraté. Môžu sa diferencovať (meniť) do rôznych typov buniek, vrátane orgánov. Majú aj imunomodulačné a a imunosupresívne vlastnosti, čo znamená, že majú schopnosť znižovať zápalové a autoimunitné procesy v tele.
  • Krvotvorné kmeňové bunky: výsledky viacerých štúdií potvrdili, že ľudská placenta je zdrojom krvotvorných buniek vhodných na transplantáciu podobne ako bunky z pupočníkovej krvi. Kombinácia oboch zdrojov tak môžu poskytnúť dostatočné množstvo buniek na viacnásobnú aplikáciu.
  • Endoteliálne progenitorové bunky: majú schopnosť pomáhať pri formovaní nových ciev a opravovať bunky krvi. Štúdie preukázali, že tieto bunky môže pomôcť pri náprave poškodení spôsobených arteriálnymi chorobami.
Odber, spracovanie a uchovanie placenty

Odber placenty nastáva po pôrode dieťaťa. Odber je pre dieťa aj matku úplne bezpečný a bezbolestný. Placenta je po spracovaní rozdelená a uchovaná vo viacerých vakoch. Uchováva sa vo veľmi nízkej teplote v kvapalnom dusíku a bunky takto vydržia v pohotovosti desiatky rokov. V prípade potreby ich využitia sa rozmrazia a podajú.

Autor: Nikela