Vymieňate sa s partnerom na rodičovskej dovolenke? Čo všetko treba vybaviť

Image by StockSnap from Pixabay

Dnes už nie je nezvyčajné, že na materskej dovolenke vystrieda matku otec dieťaťa. Dôvody rodičov môžu byť rôzne. Určite veľkú rolu zohráva finančná stránka, ale často si aj otcovia potrebujú „oddýchnuť“ od bežnej práce a vymeniť ju za full time strávený so svojím dieťaťom.

Čo všetko je potrebné vybaviť pri výmene? Tento článok je venovaný situácií, keď sú obaja rodičia zamestnanci a matka nastupuje po prerušení rodičovskej dovolenky na svoje predošlé miesto a otec na materskú dovolenku.

Matka

Mininálne 1 mesiac pred plánovaným nástupom do práce má oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi. Ja som to oznámila mailom aj písomne. Príklad oznámenia si môžete pozrieť tu.

V mesiaci pred nástupom je potrebné navštíviť Úrad práce, kde požiadate o prerušenie vyplácania rodičovskej. Ja som to chcela vybaviť skôr (cca 2 mesiace pred nástupom), keď som bola partnerovi pre formulár do práce o nástupe na materskú. Bolo mi však „veľmi milo“ povedané, že teraz sa nikto touto agendou zaoberať predsa nebude. Odporúčam teda prísť na úrad cca 2 týždne pred nástupom do práce.

Otec

Podmienka nároku na materskú mu vzniká dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti. Nárok si uplatňuje žiadosťou o materské. Je to formulár sociálnej poisťovne, ktorý nie je bežne dostupný. Je potrebné ho vyžiadať osobne v sociálnej poisťovni. Ak pre formulár ide iná osoba, potrebuje mať aspoň kópiu občianskeho preukazu žiadajúceho otca. Keďže túto informáciu som vopred nemala, vyriešila som to tak, že som zo sociálnej poisťovne volala partnerovi, nech sken občianskeho zašle priamo na mail danej pracovníčky. Potom mi formulár už vydali. Ten potom žiadajúci otec vyplní, dá potvrdiť zamestnávateľovi a doručí na sociálnu poisťovňu.

Spolu so žiadosťou o materské dostanete aj tlačivo Rodičovská dohoda, ktorú vypíšu a podpíšu obaja rodičia a so žiadosťou odovzdajú na sociálnej poisťovni.

Možno od vás budú chcieť aj potvrdenie z Úradu práce o pozastavení vyplácania rodičovskej dávky matke. To však už podľa informácii na ich webe nie je potrebné, poskytne im to priamo Úrad práce. Od nás si ho pýtali, že to takto skôr vybavia.

To by malo byť všetko. Prajeme oteckom príjemnú materskú dovolenku a mamičkám podnetný pobyt medzi dospelými ľuďmi – ak, samozrejme, nepracujete ako učiteľka či vychovávateľka :o).