Som slobodná a mama. Sama…

Verila, potom už len ľúbila. Sedem dlhých rokov čakala, či sa vo vzťahu posunú, alebo budú naďalej prešľapovať na mieste. Posunuli sa. K rozchodu. Až na to, že v posledný spoločný deň počali dcéru. „Zostala som na ňu sama. Darček, za ktorý mu ďakujem, lebo ten sa nedá nemilovať. Ale keby som nemala sestru a rodičov, neviem, ako by som ju vychovala,“ hovorí bez príkras Elena (33).

Elena je úspešná firemná manažérka s neoceniteľným, sotva dvojročným pokladom. Ten, vlastne „tá“,  na ňu čaká v detských jasliach, doma s Eleninou sestrou alebo v rodičovskom dome so starými rodičmi, kým ona pracuje. „Na materskú dovolenku som nastúpila, po pôrode iná možnosť nebola. Ale hoci som ju mohla mať zo zákona o pár týždňov dlhšiu, návrat do práce som neodkladala. Dopriať si celodennú spoločnosť mojej dcérky som si mohla iba zopár mesiacov,“ priznáva sympatická žena so statusom „slobodná matka“. Jej rýchly návrat do práce mal veľmi jednoduchý a sotva prozaický dôvod –  nepriaznivú finančnú situáciu. Bývanie v prenajatom byte s dospelou mladšou sestrou a úplne bežné náklady na život si vyžiadali svoje, keďže výživné od otca určené dieťaťu sotva pokrylo a pokrýva životné potreby malej Karolínky. „Vedela som, do čoho idem. Teda, myslela som si to. Že to nie je jednoduché, to mi došlo až po narodení môjho pokladu. Ale už sa vezieme vo vlaku zvanom realita,“ konštatuje mladá mama.

[pull_quote_center]Elena (33): Vedela som, do čoho idem. Teda, myslela som si to. Vezieme sa vo vlaku zvanom realita.[/pull_quote_center]

Otec priznaný, či „neznámy“?

Dieťa na ceste, ale žiadny sobáš. A nielen žiadny sobáš, ale ani žiadny otec, ktorý by sa hlásil k spoločnej výchove dieťaťa, či životu s jeho maminkou. Otázkam, z čoho budete žiť, istotne predchádza zmiešaný pocit z toho, čo sa vám práve prihodilo. Napriek tomu je v tomto prípade rozumné zachovať chladnú hlavu a čo najskôr si zistiť, na čo máte ako „sama mama“ nárok. Pre uznanie otcovstva je potrebné súhlasné vyhlásenie o otcovstve. Otcovstvo je možné priznať pred narodením i po narodení dieťaťa. V prípade, že tak urobíte vopred, v pôrodnici otca zapíšu do rodného listu dieťaťa, inak budete musieť ísť na matriku obaja. Vyhlásenie o otcovstve musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom, nie písomne, ale osobne, a to ústnym vyhlásením priamo pred matrikárom, ktorý knihu narodení vedie. Pokiaľ k vyhláseniu o otcovstve vôbec nedôjde, od samého začiatku si odkladajte všetky bločky a potvrdenia, ktoré súvisia s vašimi výdavkami pri starostlivosti o dieťatko počas gravidity i po pôrode. Neskôr sa vám môžu veľmi zísť pri vymáhaní výživného od otca na súde. „Otec mojej Karolínky je dodnes ženatý, k priznaniu otcovstva priamo do rodného listu sa nemal. Dohodli sme sa však a na našu spoločnú dcéru mi prispieval zopár mesiacov pravidelne. Neskôr však čoraz častejšie „zabudol“ , až som sa nakoniec obrátila na určenie výživného súdom,“ priznáva Elena. Možno aj jej životný príbeh je pre mnohé z vás, budúce slobodné matky, výzvou, aby ste nenechávali finančné záležitosti, zvlášť, keď sa týkajú výživy detí, len na ústnu dohodu. „Bolo to ťažké obdobie, do práce som sa ešte nechystala, Karolínka bola veľmi maličká. A tak nastúpili ako pomocné psychické a zároveň finančné sily moji rodičia a mladšia sestra,“  vracia sa v spomienkach na nedávne obdobie Elena.

shutterstock_101879146Pomoc rodiny je na nezaplatenie

Aj pri klasickom rodinnom scenári, keď deti vychovávajú obaja rodičia v spoločnej domácnosti, sú často veľmi prospešné malé „výpomocné“ injekcie starých rodičov v podobe opatrovníctva. Ako je to, keď je mama sama, azda netreba ani dlho uvažovať.  Elena potrebuje pomoc rodičov dodnes a veľmi často, hoci malá Karolínka chodí do jaslí a Elena opäť manažuje tím v práci. „S malými deťmi sa spájajú neustále choroby a prázdniny. Keby som nemala takú skvelú rodinu,  asi by som si nemohla dovoliť svoju prácu a budovanie akejkoľvek vyššej životnej úrovne pre nás obe,“ objasňuje Elena holú skutočnosť. Raz darmo, aj z jej reči vyplýva, že slobodné matky sa bez podpory rodiny či otca dieťaťa v atraktívnejšej práci s najväčšou pravdepodobnosťou dlho nezohrejú. Zvlášť, keď sú ich deti pričasto choré a oni ich ošetrovateľkami. „Ani zákon, ktorý má slobodné pracujúce matky chrániť, si s tým príliš neporadí. Niektoré mamy skôr či neskôr rezignujú pod tlakom zamestnávateľa, únavy i bezradnosti,“ naznačuje zrejme aj z vlastnej skúsenosti.

[pull_quote_center]„Keby som nemala skvelú rodinu, svoju prácu by som si nemohla dovoliť,“ tvrdí Elena,[/pull_quote_center]

Čo slobodnej matke prináleží?

Podľa Kristíny Kováčikovej, ktorá radí nielen slobodným mamičkám prostredníctvom internetu, sa v právnych predpisoch pojem slobodná matka de facto nevyskytuje. Pokiaľ ide o peňažné dávky pre rodiča v súvislosti s narodením dieťaťa a starostlivosťou oň, nie je ich priznanie a vyplatenie postavené na rozlišovaní manželského alebo nemanželského pôvodu dieťaťa. Hovoríme napríklad o príspevku pri narodení dieťaťa, o rodičovskom príspevku či prídavku na dieťa. Výška štátom poskytovaných sociálnych dávok určená rodičovi je jednotná, či dieťa porodí matka vydatá, slobodná, rozvedená alebo ovdovená. Neexistujú ani žiadne špeciálne štátne sociálne dávky, ktoré by si mohla žena uplatniť z titulu slobodnej matky. Máme však zákony, ktoré prihliadajú na takzvanú osamelosť zamestnanca či poistenca a osamelému rodičovi priznávajú viac nárokov ako rodičovi žijúcemu v manželskom alebo inom partnerskom zväzku. Týkajú sa dlhšej materskej dovolenky či dlhšej podpornej doby poberania materského príspevku. V prípade ženy sa za osamelú zamestnankyňu považuje zamestnankyňa, ktorá žije sama a je slobodná, ovdovená alebo rozvedená alebo je osamelá z iných vážnych dôvodov. Nie je ňou však zamestnankyňa, ktorá žije v spoločnej domácnosti s inou fyzickou osobou. 0samelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, dokonca 43 týždňov.  Nárok na materský príspevok zaniká osamelej poistenkyni uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku naň a poistenkyni, ktorá porodila dve a viac detí zároveň, zaniká nárok na materský príspevok uplynutím 43. týždňa od vzniku nároku na túto dávku.  „Žijem v spoločnej domácnosti so sestrou, ktorá pracuje a delí sa so mnou o výdavky spojené s bývaním. Otec dcéry prejavuje  záujem o jej spoločnosť len sporadicky a rovnako sporadicky našej dcére niečo kúpi. Inak je všetko výlučne na mne a na  výživnom, ktoré súd určil otcovi dieťaťa. Ak mám byť však úprimná, netuším, čo by som robila, keby som musela zostať na materskej dovolenke do konca jej trvania. A ženám, ktoré takúto situáciu úspešne uhrajú, skladám svoju osobnú poklonu,“ zakončí rozhovor pracujúca osamelá mamina Elena, ktorá napriek všetkému neľutuje, že jej do života vošiel malý voňavý uzlíček v podobe milovaného potomka.

[dropcap type=”1″]T[/dropcap] Katarína Kopcsányiová