Počuli ste už o syndróme HELLP v tehotenstve?

Toto závažné ochorenie sa považuje za akýsi osobitný druh preeklampsie. HELLP je skratka používaná pre opis stavu, kedy dochádza k rozpadu červených krviniek, pri ktorom sa uvoľňuje hemoglobín, zvyšujú sa pečeňové enzýmy a znižuje počet krvných doštičiek.

Aj keď ešte príčina vzniku HELLP syndrómu nie je úplne objasnená, spája sa s vážnymi klinickými komplikáciami, ktoré môžu viesť až k nečakanej smrti mamičky a ešte nenarodeného dieťatka. Preto je nevyhnutná včasná diagnostika syndrómu, sledovanie mamičky a nájsť vhodné riešenie pre čo najjednoduchší priebeh tehotenstva. HELLP syndróm je najčastejšie diagnostikovaný medzi 27. a 37. týždňom tehotenstva, no stáva sa, že je zaznamenaný až po pôrode.

Prvýkrát diagnostikovaný v roku 1982

HELLP sa vyskytuje zhruba iba u takmer 1 % tehotných žien, ale až takmer v 80 % prípadov spoločne s preeklampsiou (prejavujúcou sa najmä vysokým krvným tlakom), najčastejšie po 20. týždni tehotenstva. Viac ako polovica žien, u ktorých sa vyskytol tento syndróm, opisuje za hlavný príznak veľkú bolesť hlavy. Ďalšími typickými príznakmi sú bolesť v oblasti pod rebrami, malátnosť – únava, opuchy tváre a končatín, nauzea, vracanie, poruchy zraku, krvácavé prejavy či hnačka. Zaujímavé je, že príznaky zvyčajne nepretržite postupujú a ich intenzita sa často spontánne mení, pričom najviac sa prejavujú v noci a cez deň ustupujú.

Keď ide nielen o jeden život

Všetko závisí od toho, v akom štádiu tehotenstva bol budúcej mamičke diagnostikovaný HELLP syndróm. Pokiaľ ide o počiatočné štádium, zväčša jediný spôsob na vyriešenie tohto stavu je ukončenie tehotenstva. Bohužiaľ, nejestvuje iná možnosť. Ak to okolnosti dovoľujú a dieťatko je dostatočne vyvinuté na prežitie mimo tela matky, pričom syndróm nemá príliš rýchly priebeh, pristupuje sa k pôrodu cisárskym rezom. Keďže však dochádza k zmenám počtu krvných doštičiek, pôrod sa môže skomplikovať kvôli možnej veľkej strate krvi, na ktorú musia byť lekári pripravení.

Včasné odhalenie syndrómu je dôležité

Čas hrá pri syndróme HELLP veľmi kľúčovú úlohu. Je dôležité, aby ste všetkým prejavom v tehotenstve venovali dostatok pozornosti a nič nepodcenili. Akékoľvek pochybnosti radšej prekonzultujte so svojím ošetrujúcim lekárom. Dobrou správou je, že podávanie aspirínu pod dohľadom lekára môže pozitívne ovplyvniť nástup HELLP syndrómu. Existujú štúdie, ktoré to dokazujú, ak sa pristúpi k podaniu ešte pred 20. týždňom tehotenstva. Mnohým ženám sa podáva aj krvná transfúzia, často aj kortikosteroidy na pomoc dozrievania pľúc bábätka a steroidy k lepším výsledkom mamičky. Nádej je teda vždy, aby sa dosiahol úspešný koniec, len sa treba včas zveriť do rúk odborníkov.