NA SVETE JE VEĽA DETÍ, KTORÉ SA TRÁPIA. BUĎTE ICH NÁDEJOU

Smútok, strach a utrpenie nepoznajú hranice. Od 15. do 21. mája môžete byť nádejou pre deti, ktoré sa trápia. Už 17. rok spája zbierka MODRÝ GOMBÍK dva svety – ten náš a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú odkázané na našu pomoc.

Príspevkom do tohtoročnej zbierky MODRÝ GOMBÍK 2023 pomôžete zlepšiť duševné zdravie nielen deťom žijúcim v humanitárnych krízach, ale aj deťom na Slovensku.

Koho je smutné oko z plagátu a videa?

Je to oko smutného dieťatka, ktoré prežilo niečo ťažké. Oko vyrobili počas jedného novembrového víkendu naši šikovní dobrovoľníci. Je vyrobené z textilného odpadu. My v UNICEFe robíme všetko preto, aby bolo takýchto uplakaných očí na svete čo najmenej.

Detská duša je veľmi krehká

© UNICEF/UN0250118/ Veska 3-ročná Lisa z Indonézie bola po silnom zemetrasení v oblasti Balaroa uväznená 5 minút pod zemou. Spolu so svojou rodinou žije v oblasti, ktorá bola zemetrasením zasiahnutá najviac.

 

Milióny detí na svete vyrastajú v krajinách, ktoré pustošia vojny či prírodné katastrofy. Prichádzajú o svoje domovy, blízkych, nemôžu chodiť do školy a bezstarostne sa hrať so svojimi kamarátmi, nemajú prístup k čistej vode, výživnej strave či liekom. Detská duša je veľmi krehká a rany na nej sa často nezahoja celý život. Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023 je určená práve týmto deťom.

Pracovníci UNICEF prichádzajú za deťmi aj na tie najťažšie dostupné miesta a prinášajú im programy, v ktorých sa deti môžu vrátiť k svojim detským aktivitám, športovať, šantiť, vzdelávať sa, tvoriť.

„DETI ŽIJÚCE V KRAJINÁCH, KTORÉ PUSTOŠIA VOJNY ČI PRÍRODNÉ KATASTROFY, ČELIA OBROVSKÉMU EMOCIONÁLNEMU STRESU, KTORÝ MÔŽE SPÔSOBIŤ CELOŽIVOTNÉ NÁSLEDKY NA DUŠEVNOM ZDRAVÍ.

 NERIEŠENIE PROBLÉMOV V OBLASTI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA BRZDÍ VÝVIN DIEŤAŤA A BRÁNI MU NAPĹŇAŤ JEHO POTENCIÁL.“

Čo robí UNICEF, aby deti v humanitárnych krízach boli menej smutné?

  • Buduje bezpečné priestorov, v ktorých sa deti môžu hrať, učiť a stretávať s kamarátmi. Tu deti tvoria, tancujú, spievajú, športujú. Odborníci im pomáhajú zmieriť sa s traumami, ktoré prežili.
  • Zabezpečuje priestory na vyučovanie. Škola je pre deti v humanitárnych krízach miestom bezpečia, miestom, kde sa môžu učiť, kde dostanú najesť a napiť. UNICEF zabezpečuje pre deti školské a športové potreby a opravuje zničené školské budovy, aby sa do nich deti mohli čo najskôr vrátiť.
  • Pre slovenské deti vo veku 6-10 rokov vznikol v dielni UNICEF unikátny program, ktorý je zameraný na duševné zdravie. Jeho názov je JEŽKOVINY a Ježko Bruno v ňom slovenské deti sprevádza po zaujímavých krajinách a pomáha im riešiť problémy, s ktorými sa deti v tomto veku najčastejšie stretávajú. Viac o Ježkovinách sa môžete dozvedieť na www.jezkoviny.sk

VÝNOS ZBIERKY MODRÝ GOMBÍK 2023 BUDE VENOVANÝ NA PROGRAMY DUŠEVNÉHO ZDRAVIA PRE DETI VO SVETE AJ NA SLOVENSKU.

Ako môžete podporiť zbierku MODRÝ GOMBÍK 2023?

  • Príspevkom do pokladničiek dobrovoľníkov počas zbierky Týždeň modrého gombíka 2023 ktorá sa koná v slovenských uliciach od 15. 5. 2023 – 21. 5. 2023
  • Dobrovoľným príspevkom na účet SK98 0200 0000 0046 6712 5053 vedenom v peňažnom ústave VÚB banka, a. s., (prispieť môžete od 11. 11. 2022 do 15. 7. 2023)
  • Darovaním virtuálneho modrého gombíka na webe unicef.sk/darceky
  • Zaslaním SMS s textom MODRY GOMBIK na číslo 844 (1 SMS = 3 €) (od 1. 3. 2023 do 15. 7. 2023)
  • Prostredníctvom webovej stránky modrygombik.sk

Váš príspevok do zbierky MODRÝ GOMBÍK 2023 pomôže vrátiť deťom úsmev na tvár.

Ďakujeme za podporu každému z VÁS.

——————————————————————————————————

O UNICEFe
UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detská duša je veľmi krehká