Nové trendy a tradičné metódy: Ako sa mení prístup k pôrodom

V súčasnej dobe sa v pôrodniciach realizuje množstvo postupov, ktoré sa líšia od tých, ktoré sa vykonávali v minulosti. V dnešnej modernej medicíne je kladený dôraz na bezpečnosť, efektivitu a maximálne pohodlie matky aj novorodenca. Súčasne sa v medicíne využívajú nové technológie a postupy, ktoré predtým neboli dostupné alebo bežne praktizované. Tieto prístupy sa zavádzajú postupne, niektoré sú bežné už aj na Slovensku, iné sú dostupné v závislosti od zdravotníckeho zariadenia, regiónu a financií alebo ešte nemusia byť zavedené vôbec.

Prístupy, ktoré vymizli

Niektoré postupy z minulosti už dnes nie sú praktizované kvôli bezpečnosti a vylepšeným alternatívam:

 1. Podávanie sedatív alebo stimulácií: V minulosti bolo bežné podávať ženám počas pôrodu sedatíva, ktoré u žien vyvolávali stav „nevedomia“ počas pôrodu. Taktiež sa používali stimulácie, ako je podávanie oxytocínu na urýchlenie pôrodu bez adekvátnej indikácie, čo dnes regulujú striktnejšie protokoly.
 2. Manuálne oddelenie placenty: V minulosti lekári často manuálne odstraňovali placentu, ak sa sama neoddelila. Tento postup môže spôsobiť komplikácie, ako sú infekcie alebo krvácanie. Dnes sa uprednostňuje prirodzené oddelenie placenty a manuálny zákrok sa používa len v nevyhnutných prípadoch.
 3. X-ray počas tehotenstva: Pred vývojom ultrazvuku sa niekedy používali röntgenové snímky na posúdenie priebehu tehotenstva. Dnes sa kvôli riziku radiácie pre plod používajú len v nevyhnutných prípadoch.

Moderné postupy súčasnosti

Dnešné pôrodnice sú vybavené najnovšími technológiami a prístupmi, ktoré zvyšujú bezpečnosť a komfort matiek a novorodencov:

 1. Použitie ultrazvuku: Ultrazvuk je dnes rutinnou súčasťou prenatálnej starostlivosti a používa sa na monitorovanie vývoja plodu, detekciu možných komplikácií a určovanie pohlavia dieťaťa.
 2. Epidurálna anestézia: Bežne ponúkaná metóda úľavy od bolesti počas pôrodu, ktorá bola v minulosti menej dostupná.
 3. Odber pupočníkovej krvi: Táto prax zahŕňa zber krvi z pupočníkovej šnúry hneď po narodení, ktorá je cenným zdrojom buniek na liečbu rôznych ochorení. Na Slovensku je to dostupné už viac ako 25 rokov.
 4. Odber tkaniva pupočníka a placenty: Podobne ako pupočníková krv, aj pupočník a placenta obsahujú bunky, ktoré majú veľký potenciál pri liečbe mnohých ochorení. Uchovanie placenty na Slovensku umožňuje iba jedna banka pupočníkovej krvi.
 5. Neinvazívne prenatálne testovanie (NIPT): Tento test sa používa na skoré zistenie genetických abnormalít plodu už od desiateho týždňa tehotenstva. NIPT analyzuje malé fragmenty fetálnej DNA v krvi matky a môže identifikovať riziko Downovho syndrómu a iných chromozomálnych abnormalít s vysokou presnosťou a bez rizika potratu, ktoré sa spája s invazívnymi testami ako je amniocentéza.
 6. 3D a 4D ultrazvuk: Tieto pokročilé formy ultrazvukového zobrazovania umožňujú detailnejší obraz plodu. Zatiaľ čo 3D ultrazvuk poskytuje trojrozmerný obraz plodu, 4D ultrazvuk pridáva pohybovú dimenziu, čo umožňuje lekárom a rodičom vidieť pohyby plodu v reálnom čase.

Menej rozšírené moderné prístupy

Na Slovensku sa, podobne ako v iných krajinách, postupne zavádzajú nové technológie a postupy v pôrodníctve, no ich dostupnosť môže byť obmedzená v závislosti od konkrétneho zdravotníckeho zariadenia, finančných možností a regionálnych politík. Tu sú niektoré príklady moderných prístupov, ktoré môžu byť na Slovensku menej bežné alebo zatiaľ nedostupné.

 1. Vedenie pôrodu v teplej vode: Hydroterapia alebo vodné pôrody poskytujú prirodzený spôsob úľavy od bolesti počas pôrodu. Voda pomáha zmierniť bolesť, znižuje potrebu epidurálnej anestézie a môže urýchliť fázu rozširovania. Aj keď je táto pôrodná metóda populárna v mnohých krajinách, na Slovensku je menej dostupná. Pôrody do vody vyžadujú špeciálne vybavenie a odbornú prípravu personálu, ktoré nemusia byť všade k dispozícii.
 2. Rodinné pôrodné sály: Tieto sály sú navrhnuté tak, aby poskytovali príjemnejšie a menej klinické prostredie. Umožňujú partnerom a iným rodinným príslušníkom byť aktívne zapojení do pôrodného procesu, čo podporuje pozitívnejší pôrodný zážitok. Moderné, rodinne orientované pôrodné sály sa začínajú objavovať aj na Slovensku, ale ich rozšírenie nie je univerzálne. Väčšina štandardných pôrodníc môže stále ponúkať tradičnejšie pôrodné prostredie.
 3. Gentle C-section (jemná cisársky rez): Tento prístup sa snaží urobiť z cisárskeho rezu skúsenosť, ktorá je bližšia prirodzenému pôrodu. Počas jemného cisárskeho rezu sa matka môže dívať na pôrod cez priehľadnú bariéru, a novorodenec je často umiestnený priamo na jej hrudník na kožu hneď po narodení. Jemný cisársky rez je relatívne nový koncept a jeho uplatňovanie na Slovensku môže byť obmedzené. Tento prístup si vyžaduje špeciálnu prípravu a zmeny v operačných procedúrach, ktoré nemusia byť všade prijaté.

Záver

Medicína a pôrodníctvo postupne inkorporujú nové technológie a metódy, ktoré zlepšujú skúsenosti a výsledky pre matky a ich deti. Hoci niektoré inovácie ešte nie sú všeobecne dostupné, postupné zavádzanie týchto pokrokových prístupov sľubuje lepšiu budúcnosť v oblasti starostlivosti o matku a dieťa.