Knihy, ktoré vedú deti k úcte, zodpovednosti a láske

Foto: Petra Oboňová

Lucia Benková je matka, autorka a ilustrátorka kníh pre deti a víťazka súťaže Najkrajší výrobok od mamky 2018.

Ste mama dvoch detí, kedy si nájdete čas na tvorenie kníh

Svoju prácu robím s radosťou a nadšením. Snažím sa dodržiavať rovnováhu medzi prácou a životom. Často zapájam do tvorby aj moje deti, ktoré sú mi najväčšou inšpiráciou. Tak vznikol nápad dotvoriť ilustrácie v knihe detskou maľbou, či spojenie tvorby s čarovným svetom predškolákov.

Ako ste sa dostali k písaniu kníh?

K písaniu som sa dostala neplánovane. Prišlo bolestivé obdobie, ktoré naše dieťa ťažko znášalo, prestalo sa smiať a prestalo prijímať potravu. Bolo to obdobie, keď synovi umrel dedo a tri mesiace na to sa mu narodil súrodenec. Bez lekárskej pomoci sme synovi pomôcť nedokázali. Navštívili sme psychológa. Zhodnotil, že dieťa je zdravé, že ide o výchovný problém. Oboznámil nás s panovačnosťou u detí, ktorá trápi čoraz viac rodičov v súvislosti s nástupom vedeckej a technickej inteligencie.

Táto situácia nás prinútila zmeniť pohľad na výchovu. Lekár nám odporučil nadviazať so synom komunikáciu prostredníctvom príbehov. Podarilo sa nám zvládnuť dôležité vývojové obdobie vzdoru s úsmevom a zbaviť syna panovačného správania. Rozprávky dostali knižnú podobu a pomáhajú mnohým deťom a rodičom zvládnuť trucovité obdobie jednoduchšie.

Vaša prvá kniha bola ÚSMEV na dobrú noc – Láska, ľudskosť, úcta, slušnosť vs VZDOR. Čo v nej nájdeme?

Téma knihy sa opiera o podporu rozvoja emocionálnej gramotnosti. V období vzdoru ešte dieťa nedokáže rozpoznať a pomenovať svoje emócie a práve prostredníctvom príbehov majú deti možnosť naučiť sa vysvetliť, čo cítia, prežívajú, ako aj oboznámiť sa s príčinami a následkami konania. A v predškolskom veku sa už formujú sociálne a intelektové emócie ako súcit a empatia.

Kniha Úsmev na dobrú noc ponúka 16 úsmevných výchovno-vzdelávacích rozprávok určených pre deti od 3 do 8 rokov, vhodných na čítanie na dobrú noc. Každá rozprávka obsahuje výchovný prvok a schopnosť naviesť deti na požadované sociálne formy správania v období vzdoru, či možnosť rozvoja emocionálnej gramotnosti u detí. Vďaka obojstrannej záložke má dieťa príležitosť zapojiť sa do zhodnocovania príbehov.

Ako sa prejavil vplyv tejto knihy na vašom synovi?

Príbehy nám pomohli nadviazať so synom cieľavedome zameranú komunikáciu, zbaviť syna panovačného správania a posilnili naše spoločné puto. Lekári knihu Úsmev na dobrú noc odporúčajú ako podporu na rozvoj emocionálnej inteligencie detí predškolského veku.

Vaša knižná novinka PALETA ŽIVOTA ZAJAČIKA ČUDOVAČIKA má deti viesť aj k environmentálnemu poznaniu. Ako?

Kniha Paleta života zajačika Čudovačika je voľným pokračovaním mojej prvotiny.

Deti sa učia hravou formou prečo šetríme elektrinou, nepúšťame zbytočne vodu. Prečo veci, ktoré už nepotrebujeme, neodhadzujeme, ale darujeme. Prečo sú odpadkové koše farebné a prečo odpadky triedime. Prečo kreslíme na obe strany papiera a chránime lesy, prečo menej kúrime a radšej sa teplejšie oblečieme. Vďaka interaktívnej zložke sa počas čítania z detí stávajú kúzelníci, ktorí pomáhajú zajkovi fúkaním do knihy roztočiť veterné mlyny, točením knihy vytvoriť vodný vír, ktorý vyrába elektrinu a pritom si odnášajú v srdiečku jedno kúzlo z knihy, vďaka ktorému môžu mať zdravšiu planétu. Učia sa myslieť ekonomicky aj ekologicky.

Kniha navyše obsahuje pracovné listy. Na čo sú zamerané?

Pracovné listy so zajačikom Čudovačikom napomáhajú pri rozvoji grafomotoriky u detí predškolského veku (5 – 6 rokov). Grafomotorické zručnosti sú jedným z kritérií pri posudzovaní školskej zrelosti dieťaťa v súvislosti s nástupom do 1. ročníka základnej školy. Nácvik grafomotorických úloh či hier prispieva k príprave dieťaťa na písanie, zvyšuje výtvarnú zručnosť a dieťa nadobúda sebadôveru, čo sa neskôr môže prejaviť aj pri úspešnom zvládaní úloh nielen v škole. Trénuje sa spojenie oka, mozgu, ruky – vizuomotorika – súhra zrakového vnímania s pohybom ruky. Pracovné listy sú zamerané na rozvoj environmentálnej výchovy.

Čím je ešte táto kniha výnimočná?

Za pomociinteraktívnej zložky sa u detí pri čítaní prirodzene rozvíja číselná predstavivosť, orientácia na ploche, zrakové vnímanie, grafomotorika a to vďaka súhre textu a ilustrácií. Ilustrácie sú doplnené detskou maľbou môjho päťročného syna Peťka – sú to maľby, ktoré v knihe maľuje zajko. Tieto ilustrácie majú taktiež edukačné zameranie. Oboznamujú deti s rôznymi útvarmi, ktoré by mali poznať pri nástupe do školy.

Foto: Petra Oboňová
Foto: Petra Oboňová

S touto knihou ste zabodovali aj v súťaži O najkrajší výrobok od mamky 2018, ktorú organizuje združenie Čo dokáže mama. Mali ste veľkú konkurenciu?

V rámci jedinečného projektu Čo dokáže mama som získala 3. miesto v celonárodnej súťaži O najkrajší výrobok od mamky 2018. Súťaže sa zúčastnili mamky z celého Slovenska s tými najkrajšími produktmi a veľmi sa teším, že aj napriek netradičnej forme výrobku, akou je kniha, som získala také prestížne ocenenie.

Máte už námet na ďalšiu knihu?

Tretia publikácia bude opäť edukačná, zameraná na environmentálnu problematiku, rozvíjajúca výtvarnú zručnosť. Knihu bude zdobiť aj krásna ilustrácia – výherná detská kresba z výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojili predškoláci a žiaci základných škôl s počtom výtvarných diel 158.

Žijeme v čase, kedy sa mnoho informácií získava prevažne z internetu. Často sú však protichodné, nepotvrdené, jednostranné. Čo by ste odkázali dnešným mamičkám? 

Riadiť sa rozumom. Zamerať sa na overené autentické informácie, prípadne obrátiť sa na odborníka v požadovanej oblasti.

www.luciabenkova.com

Autor: Nikela

Knihy si môžete kúpiť tu.

https://www.facebook.com/luciabenkova/