Kmeňové bunky sú budúcnosť

Žijeme v dobe moderných technológií a najmä generácia, ktorá je nimi obklopená od narodenia si ani neuvedomuje, ako rýchlo sa veda vyvíja. Ľudia v zrelom veku však  vedia posúdiť, aké možnosti pokrok priniesol ich deťom a vnúčatám.

Medicína je jednou z oblastí, ktorá tiež napreduje míľovými krokmi. Príkladom sú kmeňové bunky, ktoré sa nachádzajú aj v pupočníkovej krvi. Dokážu obnoviť krvotvorbu a  sú bežne využívané pri liečbe niekoľko desiatok ochorení, najmä onkologických a hematologických. V posledných rokoch sa však tieto kmeňové bunky využívajú aj v regeneratívnej medicíne. Vo svete prebieha viacero klinických štúdií pri ochoreniach ako detská mozgová obrna, autizmus, traumatické poškodenia mozgu a chrbtice, skleróza multiplex  a iné.

Generácia dnešných starých rodičov ešte nemala možnosť uchovania vzácnych kmeňových buniek svojich detí. Dnes sa rodičia pri pôrode môžu rozhodnúť pre bezbolestný a bezpečný odber  nielen pupočníkovej krvi, ale aj tkaniva pupočníka a placenty, ktoré sú tiež bohatým zdrojom kmeňových buniek. Používané postupy dokážu uchovať kvalitu kmeňových buniek aj desiatky rokov.

Na Slovensku boli kmeňové bunky podané pri onkohematologických ochoreniach, aj ako podporná liečba pri nádore mozgu len 6 mesačného dieťatka.

Už druhý rok prebieha klinická štúdia na liečbu detskej mozgovej obrny aj v Bratislave a doteraz liečbu podstúpilo 10 detí. Štúdiu financuje rodinná banka pupočníkovej krvi Cord Blood Center, ktorá zároveň pripravuje ďalšiu štúdiu na liečbu porúch autistického spektra. Vďaka týmto štúdiám majú deti s uchovanou pupočníkovou krvou ľahší prístup k takejto liečbe aj na Slovensku.

Cord Blood Center pôsobí na Slovensku už  18 rokov a uchováva takmer 55 000 deťom ich vzácne kmeňové bunky, získané pri pôrode.