Čo škodí detskému zraku?

Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslov. Musíme mu venovať zvýšenú pozornosť a to hlavne u detí, u ktorých sa oči a zrakové centrá v mozgu ešte len vyvíjajú.

Pozeranie tabletu, notebooku, hranie sa s mobilom

V dnešnej modernej dobe preplnenej informačnými technológiami sa u detí nedá vyhnúť používaniu tabletu či mobilu. Ani to nie je nevyhnutné. Len je potrebné obmedziť dobu používania a robiť pravidelné prestávky. Odporúča sa robiť prestávky na 20 sekúnd každých 20 minút. Zmeniť pohľad z pohľadu do blízka na pohľad do diaľky. Pri štúdiách sa zistilo, že určitú úlohu pre vznik dioptrickej chyby, krátkozrakosti, zohráva dlhodobý pohľad do blízka, priama korelácia však nebola dokázaná. Tak ako u dospelých, hrozí aj u detí vznik tzv. suchého oka a tzv. computer eye syndrome. Pri sústredenom sledovaní monitoru totiž menej žmurkáme, oči sa nám vysušujú a namáhajú. Dôsledkom môžu byť bolesti očí a hlavy, červené oči, pálenie a rezanie očí, až rozmazané videnie. Pre pozeranie televízora tieto fakty úplne neplatia, keďže ide o pohľad do diaľky. V súvislosti s vysušeným okom môžu vznikať ďalšie ochorenia povrchu oka. Liečbu poskytujú umelé slzy.

Potencionálnym nebezpečenstvom pri sledovaní monitoru je vyžarovanie svetla hlavne v modrej časti spektra, čo je odlišné od prirodzeného svetla. V súčasnosti prebiehajú štúdie ohľadom škodlivých účinkov modrého svetla, ale až za pár rokov zistíme, ako veľmi je toto žiarenie nebezpečné. S istotou už teraz vieme, že modré svetlo lepšie preniká do štruktúr oka, mohlo by prispievať k vzniku šedého zákalu, ochorení rohovky, sietnice (napríklad degenerácie makuly).

Pohľad do slnka

Je dokázané, že priamy pohľad do slnka spôsobuje tzv. solárnu retinopatiu. Ide o poškodenie sietnice priamo v mieste žltej škvrny, čo je miestom najostrejšieho videnia. Liečba na toto poškodenie neexistuje. Sietnica sa môže sama vyliečiť, pokiaľ poškodenie nebolo príliš veľké. Poškodenie môže ale aj pretrvávať alebo sa môže skomplikovať ďalšími patológiami.

Laserové perá

Takisto aj laserové perá môžu poškodiť sietnicu pri dlhšom pohľade do lasera. Účinok závisí od typu a množstva energie lasera. Na trhu je ich veľa druhov a laik nevie posúdiť ich možnú škodlivosť. Lasery sa bežne používajú ako terapeutické v oftalmológii. Ich účinky sú dobre známe. Deti by vôbec nemali používať laserové perá pre ich možnosť nezvratného poškodenia zraku.

Nedostatok vitamínov

Správna výživa je pre vývoj zrakového orgánu nevyhnutná. Už počas tehotenstva sa mamička musí snažiť prijať dostatočné množstvo vitamínov. Pre zrak sú najdôležitejšie karotenoidy, lutein a zeaxantin, ktoré sa využívajú aj u dospelých pri vekom podmienenej degenerácii makuly. Veľmi prospešný je vitamín A. Prijímame ho malé množstvo, vyrába sa však priamo v tele z provitamínov – karotenoidov. Karotenoidy chránia oko pred nepriaznivým vplyvom slnečného žiarenia. Vitamín C a E, ktoré patria medzi antioxidanty, zabraňujú poškodeniu buniek oxidačným stresom. Pre správny vývoj zraku sú dôležité aj vitamíny B-komplexu, podporujú nervové a receptorové bunky sietnice. Všetky tieto potrebné živiny vieme pre naše deti zabezpečiť vyváženou a zdravou stravou.

Málo pobytu vonku

Stále viac sa zabúda na potrebu pobytu na čerstvom vzduchu. Bolo dokázané, že medzi deťmi, ktoré trávili viac času vonku, bolo štatisticky menej takých, čo mali dioptrickú chybu, krátkozrakosť. Presné príčiny sa nezistili, úlohu zrejme zohráva slnečné žiarenie.

UV žiarenie

Je všeobecne známe, že UV žiarenie je pre zrak nebezpečné. Môže poškodiť šošovku a sietnicu a spôsobiť skorší vznik šedého zákalu neskôr v dospelosti alebo vekom podmienenej degeneráciu makuly. Slnečné okuliare by mali nosiť samozrejme aj deti, sú senzitívnejšie než dospelí. Dôležité je nosiť kvalitné slnečné okuliare so stopercentným UV filtrom.

Autorka článku: MUDr. Tímea Lazárová