Kúsok šťastia pre deti z onkologických oddelení pozná víťazov výtvarnej súťaže

V stredu 2. decembra 2015 sa už po trinásty raz konala vernisáž unikátnej súťažnej výstavy obrázkov Kúsok šťastia, do ktorej sa zapájajú deti hospitalizované na onkologických klinikách v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach. Hlavným organizátorom projektu je tradične spoločnosť Bayer. Výstava je inštalovaná v priestoroch Mestskej knižnice v Bratislave, kde si ju budú môcť návštevníci pozrieť do konca januára 2016.

Obrázky vznikali v rámci tzv. arteterapie za pomoci obetavých nemocničných učiteliek, sestričiek a lekárov ako súčasť hodín výtvarnej výchovy. Kvôli onkologickej chorobe sú detskí pacienti na dlhšiu dobu izolovaní od bežného plnohodnotného života. Vďaka výtvarnej súťaži Kúsok šťastia ho mohli aspoň znázorniť podľa svojich predstáv. Výsledkom sú zaujímavé a krásne práce, ktoré majú popri výpovednej aj výtvarnú hodnotu. Trinásty ročník kreslili a maľovali deti na tému Vianoce.

Cieľom projektu je podporiť a odhaliť svet detí, ktorých život skomplikovalo onkologické ochorenie. Arteterapia je tvorivá aktivita, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou liečebného procesu. Práve vďaka nej sa detský pacient dostáva do stavu tvorivej pohody, čo mu napomáha lepšie akceptovať skutočnosť, ktorú musí počas liečby absolvovať. Detským pacientom sa kreslenie a maľovanie veľmi páči, o čom svedčí počet prihlásených prác, ich originalita, hra s farbami, či rôznymi umeleckými technikami.

Do výtvarnej súťaže Kúsok šťastia sa v tomto roku zapojilo 28 detí vo veku od 10 mesiacov do 17 rokov a spolu zaslali 32 obrázkov na tému Vianoce (11 obrázkov Bratislava, 12 obrázkov Banská Bystrica, 9 obrázkov Košice). Hoci víťazmi sú v súťaži Kúsok šťastia všetky deti, o troch najkrajších obrázkoch rozhodla porota zostavená zo zástupcov detských onkologických centier v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrice, ďalej z umeleckých vedúcich Mestskej knižnice v Bratislave a zástupcov spoločnosti Bayer.

Víťazmi tohto ročníka súťaže sú:

[quote_box_center]Natália Pitáková (4 roky, BB),
Miroslava Horváthová (6 rokov, KE)
Alex Vasaráb (8 rokov, BA)[/quote_box_center]

Ceny pre malých umelcov osobne prevzali zástupcovia občianskych združení pôsobiacich pri detských onkologických klinikách, ktorým, každému centru rovnako, odovzdala spoločnosť Bayer finančný dar vo výške 1000 Eur.


Kúsok šťastia je názov výtvarnej súťaže určenej pre deti s onkologickými ochoreniami z celého Slovenska, ktoré sú hospitalizované na oddeleniach v Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach. Výstavu organizuje od roku 2002 spoločnosť Bayer s cieľom podporiť a odhaliť svet detí, ktorých osudy skomplikoval nepriateľ – onkologické ochorenie.

Kontaktná osoba: mihalovicova@advantage.sk, 0911 265 285