Dobré novinky kmeňovej bunky #2

kmeňové bunky MAMAMA
kmeňové bunky MAMAMA

Musí sa to zlepšiť

V USA postihuje mŕtvica (cievna mozgová príhoda) jedno z 3 500 živonarodených detí. Je jednou z hlavných príčin úmrtí detí vo veku 1–19 rokov. Až 60 % detí, ktoré prežili cievnu mozgovú príhodu má trvalé neurologické poškodenie. Najčastejšie ide o detskú mozgovú obrnu a čiastočné, alebo úplné ochrnutie jednej strany tela. Okrem toho sa spája s dlhodobými zdravotnými ťažkosťami ako je epilepsia, obmedzenie hybnosti svalstva a problémy s ovládaním močového mechúra.

Nakoľko výskyt mozgovej príhody u detí narastá, je nevyhnutné vyvinúť nové spôsoby terapie. Doktor James Baumgartner, detský neurochirurg v detskej nemocnici Florida Hospital for Children hovorí, že rizikové faktory, symptómy, výskyt a liečba mozgovej príhody u detí sú odlišné ako u dospelých, preto je potrebný ďalší výskum. Je zároveň hlavným výskumníkom štúdie, ktorej základnou hypotézou je, že vlastné kmeňové bunky novorodenca pomôžu napraviť poškodenie mozgu, ku ktorému došlo následkom mozgovej príhody.

Úlohou štúdie na Floride je otestovať vlastné kmeňové bunky novorodenca v terapii mŕtvice u detí a následne posúdiť bezpečnosť liečby a mieru zlepšenia klinického stavu vplyvom tejto liečby. Do štúdie bude zahrnutých 10 detí vo veku od 6 týždňov do 6 rokov, ktoré prekonali cievnu mozgovú príhodu pred narodením alebo tesne po ňom a ktorým bola pri narodení odobratá a uchovaná pupočníková krv. Vybraní pacienti sa najprv podrobia základným neurologickým vyšetreniam, vrátane zhotovenia snímok mozgu, ďalej sa bude hodnotiť epilepsia, nervové impulzy a schopnosť kontroly močového mechúra, čo pomôže stanoviť závažnosť klinického stavu pred začatím liečby. Následne pacienti dostanú jednorazovú infúziu vlastných kmeňových buniek a absolvujú kontrolné vyšetrenia po 6 a 12 mesiacoch.

Predbežné výsledky štúdie by mali byť k dispozícii za menej ako tri roky od prvotného vyšetrenia a podania infúzie pupočníkovej krvi vybraným desiatim detským pacientom. Všetci veria, že povedie k zlepšeniu života detí s neurologickým postihnutím.

Ak máte záujem o viac informácií o možnosti účasti vášho dieťaťa v štúdií, zavolajte na bezplatnú infolinku 0800 11 12 33 alebo sa informujte e-mailom na info@cordbloodcenter.sk.