Plávanie je aktivita, ktorá sa dá robiť celý život

Plávanie je aktivita, ktorá sa dá robiť celý život

Mamičky a oteckovia, všetko, čo ste kedy chceli vedieť o tom, ako sa trénujú deti, ktoré plávanie nikdy predtým neskúšali, ale aj tie staršie, ktoré to už myslia vážne so súťažným športom, pozorne čítajte. Pre MAMAMA sme sa za vás pýtali jedného z najväčších odborníkov na Slovensku. Odpovedal Matúš Putala – pracovník FTVŠ ako vedecko-výskumný pracovník, učiteľ, v Slovenskej plaveckej federácií ako jeden z reprezentačných trénerov a predseda trenérsko-metodicke komisie.

Ako správne začať plávať s deťmi?

Prvé skúsenosti s vodou by mali deti získať hravou formou. Deti by sme nemali do plávania nútiť, ale prispôsobiť sa ich tempu napredovania. Prvé zručnosti, ktoré by mali zvládnuť, je dýchanie vo vode, v stoji a neskôr v splývavej polohe (vydýchnuť proti odporu vody). Ponáranie a orientácia pod vodou (ponoriť hlavu pod hladinou, zorientovať sa a vyloviť predmet z hĺbky 1m). Skok do vody (z okraja bazéna do hĺbky 1m). Vznášane v polohe na prsiach na znaku (zadržať dych na minimálne 5s, tzv. hviezdička). Splývanie v polohe na prsiach a neskôr v polohe znak (po odraze od steny). Napodobňovanie plaveckých pohybov (10 m plávania jedným plaveckým spôsobom s technikou primeranou veku). Veľmi dôležité je aj miesto konania kurzu. Bazén by mal byť plytký (podľa smernice MŠ SR č. 6/2009-R je to 1,2 m) s primerane teplou vodou (28-30 stupňov).

V akom veku je najlepšie štartovať?

Počiatočný vek je individuálny. Výhodou je, ak dieťa absolvuje plavecký kurz v predškolskom veku (v škôlke). Dôležité je rozlíšiť plavecký tréning od plaveckej prípravky. Prvé zoznámenie s vodou je vhodné absolvovať ešte do veku 3 rokov. Prípravné kurzy vo veku 5 až 9 rokov a plavecký tréning po 10. roku životaa dieťaťa.
shutterstock_227076748

Koľko tréningov do týždňa by mala mať aká veková kategória?

Viac ako dva by nemali mať 6-9 ročné deti. Postupne 3, maximálne však 5 tréningov do týždňa, by 9 až 11-ročné deti nemali mať.

Na čo sa zameriavať so začiatočníkmi?

Cieľom pohybových aktivít vo vode pre deti vo veku 3 rokov je podporiť psychomotorický vývin dieťaťa a adaptovať dieťa na vodné prostredie (hry vo vode). Cieľom prípravných kurzov základného plávania (ktoré sú neohraničené vekom, no predškolský vek považujeme za najvhodnejší) je zvládnuť základné plavecké zručnosti: dýchanie, ponáranie a orientáciu pod vodou, vznášanie sa na hladine, splývanie v polohe na prsiach a na znaku, pády a skoky do vody, napodobňovanie plaveckých pohybov. Všetky zručnosti v prípravnej etape rozvíjame hravou formou.

Po zvládnutí základných plaveckých zručností začíname s nácvikom lokomočne jednoduchých prvkov techniky (nácvik dolných končatín, nácvik horných končatín s plynulým prechodom na nácvik súhry).

Cieľom základného plávania je osvojiť si základnú techniku dvoch a viacerých plaveckých spôsobov.

Zdokonaľovacie plávanie sa delí na dve kategórie, na výcvik na úrovni bežnej populácie a na výcvik pre potreby športového plávania.