Voľná verzus prísna výchova detí, ktorú preferujete vy?

People photo created by pressfoto - www.freepik.com

To vaše dieťa je ale nevychované, zrejme ste ho veľmi rozmaznali.” Možno ste už aj vy počuli niečo podobné na adresu vašej ratolesti. Alebo naopak patríte k tým rodičom, ktorých deti poslúchajú takmer na slovo. Nechávate deťom voľnosť alebo máte vymedzené pravidlá?

Rozoberať jednu či druhú možnosť výchovy by zrejme neprinieslo nový pohľad na vec, keďže každá má svoje pre aj proti. Ale je dobré vedieť, že existuje aj čosi iné. Mnoho odborníkov z radov psychológov či lekárov sa venuje tejto téme, dokonca aj vedci prichádzajú so svojimi pozorovaniami a závermi. Chcete vedieť, ako vychovať šťastné a úspešné dieťa? Na základe vedeckých poznatkov to vraj dokáže každý rodič, ak sa bude riadiť nasledovnými tipmi.

 • Veďte deti k tomu, aby si budovali zmysluplné vzťahy už od malička. Silné vzťahy sú životne dôležité pre rast a psychickú pohodu detí. Ak im naopak takéto vzťahy chýbajú, v škole menej prosperujú a neskôr sa môžu dostať do problémov so zákonmi či mať problémy so svojou psychikou. Rodičia by mali svojim deťom vytvárať prostredie na vytváranie priateľstiev a zároveň ich učiť riešiť konflikty.
 • Stanovte svojim deťom rozumné hranice, ktoré sú predpokladom pre výchovu zdravo sebavedomých a úspešných detí. No je potrebné, aby ste ich deťom rozumne vysvetlili, aby ste si s nimi vytvorili užší a chápavejší vzťah. Naopak, ak rodičia nestanovia žiadne hranice, deti to môžu vnímať ako znak toho, že sú svojim rodičom ľahostajní.
 • Deti potrebujú dostatok spánku. Ak ho nemajú, ich mozog nemôže fungovať naplno, a tak nemožno od nich očakávať zlepšenie či prosperujúce fungovanie.
 • Oslavujte malé aj veľké veci ako rodina a robte to tak často, ako môžete. Šťastné rodiny to robia totiž pravidelne, nech už ide o prvý deň v materskej škole, prvý školský deň, dobrá známka či zvládnutá písomka. Nájdite si čas pre seba a venujte sa spoločným aktivitám, ako napríklad návšteva parku či jednoduchý výlet.
 • Keď s vami vaše deti hovoria, venujte im úplnú pozornosť. Dobrá komunikácia s vašimi deťmi je nevyhnutná, ak chcete, aby boli šťastné a úspešné. Jedným z účinných spôsobov, ako to dosiahnuť, je venovať im plnú pozornosť, kedykoľvek s vami hovoria.
 • Spoločné rodinné stolovanie má niečo do seba. Deti, ktoré sa pravidelne stravujú so svojimi rodinami, sú úspešnejšie v škole a takmer v každej ďalšej oblasti. Tieto deti majú väčšiu slovnú zásobu, väčšie sebavedomie a majú lepšie známky. Je tiež menej pravdepodobné, že budú neskôr piť, fajčiť, drogovať alebo že sa u nich objavia psychologické problémy.
 • Naučte deti zvládať svoje emócie. Ich regulácia pomáha deťom, aby sa dokázali lepšie zamerať na svoj dlhodobý úspech. Tieto deti sa dokonca tešia lepšiemu fyzickému zdraviu. Vysvetlite svojim deťom, že všetky pocity sú prijateľné, ale nie všetky spôsoby správania sú prijateľné v rovnakej miere.
 • Zamerajte sa na proces, nie na konečný výsledok. V prípade, že je pre vás rozhodujúci len pozitívny výsledok, môže sa stať, že to na vašom dieťati zanechá svoje stopy. Dávajte si preto pozor na príležitosti, aby ste uznali snahu, dobré správanie a prístup vašich detí. Postupom času prirodzene dosiahnu lepšie výsledky.
 • Doprajte im viac času na hranie, najlepšie vonku, čím sa zvýši ich vnútorný pocit šťastia. Mať hravý prístup je dokonca spojené s vynikajúcim akademickým výkonom. Doprajte svojim deťom viac neštruktúrovaného času na hranie a stanú sa lepšími študentmi.
 • Skráťte čas sledovania televízie či digitálnych zariadení. Aj keď sa to možno nezdá, šťastní ľudia sledujú menej televízie ako nešťastní ľudia. Istá štúdia s viac ako 4 000 tínedžermi zistila, že tí, ktorí sledovali viac televízie, mali väčšie sklony k depresii. Táto pravdepodobnosť sa zvyšovala s pribúdajúcim časom stráveným pred televíziou.
 • Dovoľte svojim deťom, aby sa rozhodli sami (vrátane možnosti zvoliť si vlastný trest). Ak si deti plánujú isté veci samé (pod vaším dohľadom), učí ich to byť samostatnejšie. Vedci tiež zistili, že je užitočné, aby rodičia nechali svoje deti zvoliť si vlastný trest v prípade, ak niečo nevyjde podľa dohody. Deti, ktoré tak konajú, porušujú dohodnuté pravidlá menej často.
 • Učte deti byť štedrými ľuďmi. Čo ich núti vnímať svoj život zmysluplnejšie? Keď pomáhajú iným ľuďom, napr. formou dobrovoľníctva či pomoci kamarátom alebo v rodine. Veľkorysosť tiež robí deti šťastnejšími – napríklad ak rozdávajú v škôlke sladkosti iným deťom, ako keď ich dostávajú.
 • Naučte svoje deti odpúšťať. Odpustenie je považované za kľúčový prvok, ktorý vedie k šťastiu u detí. Neodpustenie sa dokonca spája s depresiou a úzkosťou. Deti, ktoré sa naučia odpúšťať, dokážu zmeniť negatívne pocity z minulosti na pozitívne. To zvyšuje ich úroveň šťastia a spokojnosti so životom.
 • Naučte svoje deti myslieť pozitívne, keďže optimistickejšie deti majú tendenciu byť šťastnejšie. Ako ich to môžete naučiť vy? Nesťažujte sa, neohovárajte, nezveličujte. Radšej povedzte svojim deťom o výzvach, ktorým čelíte, a o tom, ako vám tieto výzvy pomáhajú rásť.
 • Nekričte na deti. Aj spôsob, akým komunikujete so svojimi deťmi formuje ich povahu a návyky. Preto sa snažte vyvarovať takémuto správaniu, aby si ho neosvojili. Radšej sa nadýchnite a v pokoji vysvetlite, prečo bolo konanie dieťaťa chybné.
 • Buďte príkladom pre svoje deti a staňte sa šťastnejším človekom. Emočné problémy rodičov súvisia s emočnými problémami ich detí a navyše platí, že nešťastní ľudia sú aj menej efektívni rodičia.

A pamätajte – najskôr partnerstvo až potom deti. Ak sa zameriate iba na deti, môžu sa z vás stať úzkostní a vyčerpaní rodičia. A pritom najväčším darom, ktorý môžete dať svojim deťom, je mať plnohodnotné partnerstvo.