Ako si vybrať autosedačku – 2. časť

Image by PublicDomainPictures from Pixabay

Prvú časť článku o tom, aké platia pravidlá pri používaní autosedačky, si môžete prečítať tu.

Skupiny autosedačiek

Pre dieťa sa musí používať autosedačka, ktorá je preň vhodná z hľadiska jeho hmotnosti. Autosedačky sa delia do piatich základných skupín:

  • skupina 0 pre deti s hmotnosťou 0 – 10 kg,
  • skupina 0+ pre deti s hmotnosťou 0 – 13 kg,
  • skupina I pre deti s hmotnosťou 9 – 18 kg,
  • skupina II pre deti s hmotnosťou 15 – 25 kg,
  • skupina III pre deti s hmotnosťou 22 – 36 kg.

V praxi však výrobcovia často vyrábajú autosedačky vhodné do viacerých skupín, čo sa vyjadruje napr. tým, že ide o autosedačku skupiny I-II, I-III alebo II-III, príp. hmotnostnými rozpätiami (9 – 25 kg, 9 – 36 kg, 15 – 36 kg). V niektorých typoch vozidiel sa možno v rámci nadštandardnej výbavy stretnúť aj s integrovanou (zabudovanou) autosedačkou, ktorá je priamo súčasťou zadného sedadla vozidla.

Homologizačná značka

Táto homologizačná značka uvádza, že autosedačka bola schválená v Holandsku (E 4), je polouniverzálna (t. j. nie je použiteľná na všetky typy vozidiel, ale iba na tie, ktoré uvádza výrobca v návode), je skupiny I (9 – 18 kg) a bola schválená podľa predpisu EHK 04 (04443521).

Každá autosedačka, ktorú chcete použiť, musí byť schválená (homologizovaná), a to podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie (EHK) OSN č. 44 série zmien 03 a vyššej alebo predpisu EHK č. 129.

V rámci homologizácie sa autosedačka okrem iných testov podrobuje aj dynamickým skúškam pri čelnom a zadnom náraze (čelný náraz sa uskutočňuje pri rýchlosti 50 km/h, zadný náraz pri rýchlosti 30 km/h). Či Vaša autosedačka spĺňa požiadavky predpisu EHK č. 44 si viete overiť z oranžovej homologizačnej značky, ktorá je na každej schválenej autosedačke.

Prvé dve číslice z osemmiestneho schvaľovacieho čísla označujú verziu predpisu EHK, podľa ktorej bola autosedačka schválená. Ak sú prvé dve číslice 03 alebo 04, autosedačka je v poriadku, ak sú to číslice 01 alebo 02, autosedačka je zastaraná (verzia 03 sa však musí používať už od roku 2008, takže pravdepodobnosť, že by ste narazili na takúto autosedačku, je už pomerne malá).

Nová kategória zdokonalených autosedačiek

Od roku 2014 môžete použiť aj autosedačku schválenú podľa predpisu EHK č. 129. Tento predpis priniesol novú kategóriu zdokonalených autosedačiek, ktoré sa pri schvaľovaní podrobujú dynamickým skúškam nielen pri čelnom a zadnom náraze, ale aj pri bočnom náraze. Bývajú označované ako i-Size a možno ich použiť na každom sedadle v aute, ktoré je vybavené systémom ISOFIX. Tieto autosedačky sa vyberajú prioritne podľa výšky dieťaťa. Podľa tohto predpisu sa môže schváliť autosedačka, ktorá je určená pre dieťa do 15 mesiacov, len vtedy, ak v nej dieťa bude sedieť v polohe smerom dozadu oproti smeru jazdy, pričom sa do nej musí zmestiť dieťa s výškou 83 cm.

Táto homologizačná značka uvádza, že autosedačka bola schválená v Holandsku (E 4), je vhodná pre deti s výškou 87 – 105 cm a váhou do 18,5 kg a bola schválená podľa predpisu EHK 129.

Pre Vás ako rodičov je potrebné vedieť, že autosedačky schválené podľa oboch predpisov EHK, sú z hľadiska legálnosti ich používania rovnocenné a neexistuje žiadna povinnosť či lehota, v rámci ktorej by ste museli vymeniť autosedačky pre vaše deti schválené podľa staršieho predpisu za novú autosedačku podľa novšieho predpisu.

Pri používaní autosedačky treba mať neustále na pamäti, že ide o bezpečnostné zariadenie, ktorého účelom je zvýšiť ochranu dieťaťa. Autosedačka je skonštruovaná tak, aby zmenšovala riziko zranenia dieťaťa v prípade nárazu alebo prudkého brzdenia vozidla tým, že zamedzí pohybu jeho tela. Preto nech budete mať akúkoľvek autosedačku, ak ju nebudete mať správne položenú a upevnenú a dieťa v nej nebude správne pripútané, nedosiahnete tým v rizikovej situácii želaný efekt.

Výber vhodnej autosedačky

Výber vhodnej autosedačky začína odvážením a odmeraním dieťaťa :). Vo všeobecnosti sa odporúča – z hľadiska dosiahnutia pokiaľ možno čo najlepšej bezpečnosti pre dieťa – zachovať pri výbere a používaní autosedačky niekoľko základných zásad:

  • používať vajíčko (skupina 0 alebo 0+) tak dlho ako sa dá,
  • uprednostniť autosedačku so systémom ISOFIX (záleží samozrejme od toho, či vaše vozidlo má tento ukotvovací systém),
  • podsedák používať len na krátke vzdialenosti alebo zriedkavo, nikdy ho nemať ako hlavnú alebo jedinú autosedačku (neposkytuje žiadnu bočnú ochranu).

Vyššie uvedené predpisy EHK upravujú len minimálne (základné) požiadavky na autosedačky. Ich výrobcovia však používajú viaceré iné voliteľné doplnky, ktoré zlepšujú bezpečnosť prepravy dieťaťa ako napríklad podperná noha, predný pultík, dodatočná bočná ochrana hlavy a pod. Niektoré autosedačky možno umiestniť v smere jazdy aj proti smeru jazdy, či otáčať okolo svojej osi alebo polohovať. Štandardom už sú rôzne kompatibilné systémy spájajúce autosedačku s kočíkom (aj keď tu treba zdôrazniť, že sa neodporúča nechávať batoľa vo vajíčku dlhodobo namiesto klasického kočíka. Predsa len, autosedačka je konštruovaná na cestovanie a jej hlavnou úlohou je bezpečnosť, nie pohodlnosť, čiže nemôže byť plnohodnotnou náhradou ležiacej polohy dieťaťa na rovnej ploche, hlavne v prvom roku života). Niektoré vaničky z kočíkov sú schválené aj ako autosedačky a možno ich preto používať aj v aute, pričom dieťa sa prepravuje v polohe poležiačky.

Výber konkrétnej autosedačky teda okrem splnenia základných kritérií závisí od vašich požiadaviek a možností. Hlavne pri vajíčku (skupina 0, 0+) je dobré zohľadniť to, že sa často manipuluje nielen s dieťaťom, ale aj so samotnou autosedačkou (vyberá a nakladá sa do auta), z praktického hľadiska (ale aj z bezpečnostného) je preto vhodnou kúpou vajíčko so základňou, ktorá je upevnená bezpečnostným pásom alebo pomocou ISOFIX-u a samotné vajíčko sa už iba do základne zacvakne, resp. vycvakne.

Pri autosedačkách pre staršie deti (skupiny I, II, III) je zas dobré zobrať do úvahy aj veci typu veľkosť vnútorného priestoru, nastaviteľnosť hlavovej opierky, vyberateľnosť a umývateľnosť poťahov a ich kvalita (platí predovšetkým pri autosedačkách kombinovaných skupín, kde sa predpokladá dlhoročné používanie).

Veľmi dobrou pomôckou pri výbere sú bezpečnostné testy renomovaných organizácií, či už nemeckej ADAC alebo rakúskej ÖAMTC. V prípade pochybností alebo nejasností pri výbere (napríklad ak máte dieťa nižšie ako 150 cm, ale ťažšie ako 36 kg) je vždy najlepšie riešenie informovať sa priamo u predajcov v špecializovaných predajniach.