Viete aké platia pravidlá pri autosedačkách?

V článku sa dozviete:

  • dokedy je nutné používať autosedačku
  • kde môže byť autosedačka umiestnená
  • kedy je možné prevážať dieťa bez autosedačky
  • či môže dieťa sedieť na prednom sedadle spolujazdca
  • kto je oslobodený od používania bezpečnostných pásov v aute
  • používanie autosedačiek a pásov v iných vozidlách
  • používanie autosedačiek v iných krajinách
  • kde nájdete pravidlá o používaní autosedačiek

Používanie autosedačiek v osobných autách

Povinnosť používať autosedačky sa vzťahuje na deti, ktoré sú nižšie ako 150 cm. Vek dieťaťa nie je v nariadení vlády daný, čiže formálne platí táto povinnosť až do dovŕšenia veku 18 rokov. Ak však dieťa dorastie na 150 cm, postačí, aby bolo pripútané iba bezpečnostným pásom aj predtým ako dovŕši 18 rokov. Dospelý musí byť pripútaný bezpečnostným pásom vždy okrem prípadu, ak je nižší ako 150 cm (ak je však sedadlo chránené airbagom, musí byť pripútaný aj dospelý nižší ako 150 cm). Výnimku od povinného pripútania sa bezpečnostným pásom majú príslušníci ozbrojených a záchranných zložiek či inštruktori autoškôl a taxikári. Od používania bezpečnostného pásu môžete byť oslobodení aj zo zdravotných dôvodov, vtedy potrebujete mať pri sebe lekárske osvedčenie. Tehotenstvo samo osebe v zásade nie je dôvodom na takéto oslobodenie, štandardne ide skôr o zažívacie ťažkosti, závisí to však vždy od posúdenia lekára.

Kedy je možné prevážať dieťa bez autosedačky

Každé dieťa do troch rokov musí byť prepravované zásadne vždy len v autosedačke, a to bez ohľadu na počet osôb vo vozidle. Treba na to pamätať najmä pri viacdetných rodinách alebo skupinových výletoch. Za istých podmienok možno dieťa prepravovať bez autosedačky, pripútané iba bezpečnostným pásom, vždy však môže ísť len o dieťa staršie ako tri roky a nikdy to nemôže byť na prednom sedadle. Takéto výnimočné prepravovanie dieťaťa prichádza do úvahy vtedy, ak už máte na zadných sedadlách umiestnené dve autosedačky a kvôli nedostatku priestoru tam nemožno položiť tretiu. Okrem toho môžete najmenej trojročné dieťa v obci pripútať na zadnom sedadle iba bezpečnostným pásom aj vtedy, ak nemáte autosedačku alebo ich máte v aute málo. Takúto výnimku môžete využiť najčastejšie napríklad pri použití taxíka, keďže taxislužby nezvyknú mať vždy k dispozícii dostatok vhodných autosedačiek.

Ak ešte stále máte auto, ktoré na niektorom sedadle nemá bezpečnostný pás, nemôžete na takom mieste vôbec prepravovať dieťa do troch rokov; dieťa staršie ako tri roky môžete na takéto sedadlo usadiť len vzadu.

Kde je možné umiestniť autosedačku

Pri autosedačke, ktorá sa používa otočená opačne k smeru jazdy (ide najmä o „vajíčka“ pre bábätká), musí byť čelný airbag vypnutý.

Miesto umiestnenia autosedačky nie je pravidlami nijak obmedzené, môžete ju umiestniť na ktorékoľvek miesto v aute (samozrejme, s výnimkou sedadla šoféra :o) bez ohľadu na to, o aký typ autosedačky a o aké veľké dieťa ide. Vždy je však vhodné zohľadniť odporúčanie výrobcov či už autosedačiek alebo samotných vozidiel. Vo všeobecnosti sa odporúča používať autosedačku čo najdlhšie na zadných sedadlách, ktoré z výskumov vychádzajú bezpečnejšie ako predné sedadlá.

Autosedačku vždy do auta namontujte v súlade s postupmi danými jej výrobcom a len do tých typov vozidiel, ktoré výrobca autosedačky uviedol ako vhodné na použitie. Takéto informácie je každý výrobca autosedačky povinný vypracovať buď v papierovej podobe (príručka, leták) alebo v elektronickej (zverejnená na webe).

Používanie autosedačiek a bezpečnostných pásov v iných vozidlách

Každé miesto na sedenie v autobuse, ktoré je vybavené bezpečnostným pásom, musí byť označené viditeľne umiestneným piktogramom s priemerom najmenej 6 cm.

Rovnaké pravidlá používania autosedačiek, aké platia v osobných autách (vozidlo kategórie M1), platia aj pre všetky nákladné autá (vozidlá kategórie N1, N2 a N3). V autobusoch (vozidlá kategórie M2 a M3) musí každá prepravovaná osoba vo veku tri roky a viac používať ten bezpečnostný systém (pás), ktorý je k dispozícii. To platí bez ohľadu na to, o aký autobus ide, nie všetky autobusy však musia byť vybavené pásmi (autobus mestskej hromadnej dopravy nemusí mať sedadlá vybavené pásmi, diaľkový autobus ich zas musí mať na všetkých sedadlách). V autobusoch používaných na príležitostnú dopravu (napr. na školské výlety alebo zájazdy) sa nesmú prepravovať žiadne osoby postojačky.

Každá prepravovaná osoba zodpovedá sama za dodržiavanie svojich povinností a ak ide o dieťa, zodpovedá za ňu osoba, ktorá dieťa sprevádza.

Pravidla prepravy detí v iných prostriedkoch

Preprava detí do 12 rokov vo zvláštnych motorových vozidlách (traktory, kombajny a pod.), ako aj na vozidlách kategórie L (motorky, štvorkolky), je úplne zakázaná.

Na bicykli môžete dieťa do 10 rokov prepravovať na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí alebo na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom (pri preprave dieťaťa na pomocnom sedadle a pomocou tyče musí mať dieťa hlavu chránenú prilbou).

Používanie autosedačiek v zahraničí

Keďže pravidlá používania autosedačiek u nás vychádzajú z európskej smernice, platia veľmi podobné pravidlá v každom členskom štáte Európskej únie. Odlišnosti môžu byť vo výške a veku dieťaťa, dokedy musí sedieť v autosedačke, keďže smernica pripúšťa zníženie výšky na 135 cm a vek si niektoré štáty modifikovali napr. na 12 rokov (Nemecko) alebo 14 rokov (Rakúsko). V zásade však platí, že ak dodržíte pravidlá používania autosedačiek, ktoré platia na Slovensku aj v zahraničí, nemusíte sa obávať, že by ste na dovolenke niečo porušovali.

Vývoj pravidiel používania autosedačiek

Prvou vyrábanou autosedačkou pre deti bola Nicki od nemeckej spoločnosti Storchenmühle v roku 1963. Používanie autosedačiek bolo v počiatkoch na dobrovoľnosti rodičov. Prvé predpisy o povinnom používaní autosedačiek (oficiálny názov „detské zadržiavacie zariadenie“ alebo v angličtine “child-restraint system”) sa v Európskej únii datujú do roku 1991, kedy sa smernicou Rady 91/671/EHS uložilo vtedajším členským štátom zaviesť do roku 1993 pravidlá ich používania. Tieto pravidlá však neboli ešte také striktné ako v súčasnosti a štáty si ich mohli značne modifikovať. Táto smernica neupravovala ani žiadne technické podmienky pre samotné autosedačky. Zmena tejto smernice v roku 2003 však už priniesla pomerne jednoznačné pravidlá ich používania, ako aj rozdelenie autosedačiek do hmotnostných skupín 0, 0+, I, II a III.

Najčastejší omyl

Tieto európske pravidlá máme u nás prebraté v nariadení vlády č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií. Nariadenie vlády upravuje základné rozdelenie autosedačiek a podmienky ich používania. Hoci povinnosť používať autosedačku pri preprave detí v aute platí u nás minimálne už od roku 2007, stále pretrvávajú okolo toho isté nejasnosti a vžité poznatky z minulosti, ktoré sú už neaktuálne (napr. že dieťa do 12 rokov nesmie sedieť na prednom sedadle). Môže za to pravdepodobne niekoľko faktorov, jedným z podstatných je neurčitá a nejasne formulovaná právna úprava o používaní autosedačiek, ktorá ani nie je tam, kde by sme to všetci očakávali, t. j. v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, pri ostatných pravidlách cestnej premávky vrátane toho o používaní bezpečnostného pásu pre vodičov a spolucestujúcich, ale v spomínanom nariadení vlády.

Druhú časť článku o tom, ako si vybrať autosedačku, nájdete tu.