Spokojné dieťa rastie medzi rovesníkmi

Dopriať deťom zábavu a osobnostný rast mimo rodiny a nestratiť kontrolné oko nad nimi. Dá sa to vôbec dosiahnuť a nešalieť pritom strachom o ne? Istotne! Prostredníctvom vhodných záujmových krúžkov alebo vzdelávacích kurzov.

Mať dieťa a prácu, to chce poriadnu organizáciu dňa! Mamy chodia väčšinou z práce do ďalšej práce, ktorou je domácnosť s deťmi, prípadne aj so zvieracími miláčikmi. Aby sa zo života nestal kolotoč s unudenými potomkami a zničenými rodičmi, treba myslieť na vhodné vyplnenie voľného času najmladších členov rodiny. Neľakajte sa krúžkov či kurzov! Taxikárom svojho dieťaťa sa nestanete, ak si stratégiu rozdelenia voľného času ratolesti premyslíte a naplánujete.

[pull_quote_center]Striedanie záujmov môže byť znakom lenivosti a netrpezlivosti dieťaťa, ale aj dôsledkom komplexu z konkrétneho neúspechu a nízkej podpory okolia.[/pull_quote_center]

Ideálne je dva v jednom

Sotva sa váš drobec vyzlečie z plienok, už mu hľadáte vhodnú materskú školu. Kritériá vhodnosti sa, samozrejme, od rodiny k rodine rôznia – od dostupnosti z miesta bydliska až po koncepciu výchovno-vzdelávacieho procesu. „Materskú školu pre dcéru som si ako mama na materskej dovolenke s ďalším dieťaťom vyberala čo najbližšie k bydlisku. Hoci sa dcéra rýchlo adaptovala, pri zápise do školy som už prihliadala okrem dostupnosti aj na iné kritériá,“ hovorí laborantka Patrícia (34). Jej výber ovplyvnila okrem vhodnosti priestorov a dobrých referencií pedagógov aj široká ponuka záujmových krúžkov. Škola i rôznorodé krúžky pod jednou strechou navyše dali Patrícii navyše možnosť nestresovať sa v dopravnej zápche veľkomesta. „Mimo základnej vzdelávacej inštitúcie máme iba jazykovú školu. Možno to pre moju dcéru nie je práve tá naozajstná šálka kakaa, jazyky sa však učí rýchlo a bez problémov,“ odôvodňuje svoju voľbu.

shutterstock_99940334

Ambície rodičov kontra spokojnosť detí?

Niekedy je nadanie u detí evidentné aj bez rodičov umelcov, športovcov či hudobníkov. No a inokedy je podporené rodinnou tradíciou. Ak sa na úsilí podieľajú správne gény, môže to byť pre dieťa len prínosom. „Pár hodín po narodení mi ako budúcemu primášovi vložili sláčik do rúk. Je to stopäťdesiatročná rodinná tradícia a primášom sa stal môj starý otec, otec a po mne bude pokračovať aj môj syn,“ hovorí hrdo primáš úspešnej cigánskej kapely Alexander Szöllösy. Popri muzicírovaní vyučuje hru na husle a klavír na Základnej umeleckej škole v Šahách. Nie všetky hudobne nadané deti však majú k hudbe blízko. „Odmalička som počúvala, že ja jediná mám v rodine hudobný sluch. Preto som na žiadosť mamy obetovala po prvom ročníku výtvarného odboru na umeleckej škole maľovanie v prospech hry na gitaru. Vychodila som dva cykly, ale po opustení rodného mesta kvôli štúdiu zapadla gitara prachom a prednosť zas dostali staré štetce,“ tvrdí Andrea. Pri výbere záujmových krúžkov jednoducho treba hľadieť aj na naturel dieťaťa. Ak sa v krúžku nenájde, prijmite to. A na väčšej trpezlivosti trvajte iba v prípade, že sa prejavila jeho lenivosť a nie komplex z neúspechov.

Méty zvyšujte postupne

Dieťa si krúžky vyberá s nadšením, vy podľa toho, k čomu povahovo, mentálne i fyzicky inklinuje. Popri pohybových či zručnosť a fantáziu podporujúcich krúžkoch hľadáte k nim protiváhu so vzdelávacím základom. Aby mala voľba rovnováhu, motivujte potomka možnosťou navštevovať popri „jazykovke“, literárno-dramatickom krúžku či hre na hudobný  nástroj krúžok podľa vlastných predstáv. Zvlášť opatrne pristupujte k dieťaťu v prípade sna o športovej kariére. Vidina futbalovej hviezdy či medailovej plavkyne môže zostať iba vidinou, ak na to dieťa jednoducho nemá, prípadne ak pocíti namiesto podpory okolia a radosti z pohybu vaše sklamanie z jeho série neúspechov a následný tlak v tréningovom harmonograme.

[pull_quote_center]Nie je dôležité, aby dieťa voľbou krúžku splnilo vaše predstavy a požiadavky, ale aby bolo šťastné a motivované.[/pull_quote_center]

Kedy a čo „podniknúť“?

Jednoznačná pomyselná čiara zrelosti na tie-ktoré krúžky či kurzy, a teda na detský kolektív v sprievode rodiča či bez neho, vlastne neexistuje. „Mám tri deti vo veku štyri, dva a pol a jeden rok, preto im hľadám spoločné aktivity v mojom sprievode. Dvakrát do týždňa plávame s detskou inštruktorkou a dve staršie deti navštevujú spolu kurz anglického jazyka hrou. V ostatné dni využívame možnosť cvičenia na fitloptách, hry s legom, osvojovania si detských pesničiek a tanca v materskom centre. Deťom sa to páči, cibria si pamäť, motoriku i zmysel pre rytmus a popritom zdravo spaľujú energiu,“ vymenúva Denisa (35), povolaním lekárka. Jej deti popritom získavajú v detskom kolektíve prepotrebnú imunitu a kamarátov. „Občas by som síce radšej sedela v obývačke s vyloženými nohami na pohovke, ale naplánovali sme si deti a pohodlie sa tak odkladá na dobu neurčitú,“ dodáva s úsmevom na záver.

[dropcap type=”1″]T[/dropcap] Katarína Kopcsányiová