Sexuálna výchova u detí

Sexuálna výchova u detí

Aj keď žijeme v dobe postmodernej a v čase veľmi otvorenej a dostupnej sexuality, hovoriť o nej so svojím potomkom býva pre väčšinu rodičov veľmi ťažké. Niektorí túto záležitosť prenechávajú školám, no nájdeme aj rodiny, kde je sexualita tabu a vyvoláva dusné prostredie. Ako teda hovoriť s malým dieťaťom o tom, ako prichádzajú deti na svet, o láske a podobne?

Témy sexuálnej výchovy

V bežnej spoločnosti sa traduje, že sexuálna výchova zahŕňa iba témy pohlavných chorôb, antikoncepcie, poprípade ešte sexuálne poruchy. Sexuálna výchova je však širšia oblasť, ktorá zahŕňa aj témy ako nadväzovanie vzťahov, prvé lásky, atraktivita a pod. V Českej a Slovenskej republike, ak už dôjde na školách k sexuálnej výučbe, tá bežná zahŕňa len biologickú oblasť – teda, ako vyzerajú pohlavné orgány, ako fungujú, antikoncepcia a pohlavné choroby. Každý dospelý človek, ktorý má za sebou minimálne jeden vzťah, však vie, že toto je málo. Nenechávajte preto vzdelanie Vášho dieťaťa v tejto oblasti len na školskej inštitúcii.

Rodičia sú vzorom

Rodičia pôsobia ako vzor pre dieťa už od narodenia. Dieťa od Vás pochytí veľa: slovník, gestá, hodnotový systém a vzťah k sexualite. Buďte preto uvedomelým rodičom – buďte si vedomý toho, ako výchovne na svoje deti pôsobíte. Deti sa mnoho dozvedia aj z médií či od kamarátov. Ale ak nemajú dostatočný informačný a pravdivý základ (najlepšie od rodiča), môžete riskovať, že sa Váš potomok dozvie od kamaráta, že pri prvom pohlavnom styku nemusí otehotnieť a problém môže byť na svete.

Základom je vytvoriť vzťah plný dôvery s Vaším dieťaťom. Potom sa na Vás bude obracať s akýmkoľvek dotazom či problémom aj v tejto oblasti.

Kedy začať?

Okolo toho, ako odovzdať dostatočné informácie potomkovi, sa robí veľká veda. Deti sa bežne už od malička pýtajú, sú zvedavé. Okolo štvrtého až piateho roka sa vypytujú na to, ako prišli na svet. Nemusíte vytvoriť hodinovú prednášku, v bežnej komunikácii dieťa zachytí mnoho podstatných informácií. Nie je potrebné vymýšľať mätúce príbehy o tom, ako chodí bocian a pod. Môžete si zaobstarať obrázkovú knihu určenú pre deti daného veku, pomôcť si nákresmi či rozprávkou. Vždy platí pravidlo: hovoriť pravdivo, ale úmerne veku. Takým otvoreným prístupom sa vytvára medzi Vami a Vaším dieťaťom iná miera intimity a dôvery. A dôvera je podstatná, predovšetkým vo vyššom veku, napríklad v čase okolo puberty. Iste chcete mať prehľad o tom, čo Vaše dieťa trápi a aké má informácie o sexuálnych vzťahoch.

Je to skoro? Je skoro na masturbáciu?

A možno Vám príde priskoro hovoriť s malým dieťaťom o tom, ako prišlo na svet, budete však prekvapený, že človek je už od príchodu na svet tvor sexuálny. Podľa psychosexuálneho vývoja dieťaťa od Freuda už vo veku 0-6 rokov malé dieťa objavuje a prežíva sexualitu. Nie síce v takej podobe ako dospelí, zažíva ju však v podobe hier, objavovanie pohlavných rozdielov a pocitov slasti a nevôle. Už malé dieťa môže zažiť pocit slasti v podobe trenia sa o plienku. Jedná sa vlastne o pseudomasturbáciu, mnoho rodičov to prekvapí. Nie je však potrebné sa tým trápiť, situáciu stačí prejsť. Ak pristihnete Vaše dieťa v predškolskom veku pri masturbácii, stačí mu vysvetliť, že túto činnosť vykonávajú dospelí a v súkromí. Veľmi záleží na Vašej reakcii, ak dieťa okríknete alebo mu činnosť vyčítate, môžete v ňom zakoreniť pocity viny a hanby, ktoré sa ťahajú až do dospelosti.

Začať so sexuálnou výchovou v ranom veku má ešte jednu výhodu. Dieťa si tak uvedomuje svoje hranice, čo je ešte prípustné a čo už nie. Včasným poučením tak môžete zabrániť sexuálnemu zneužívaniu. K tomu niekedy dochádza aj v rodinách a je veľmi ťažké pre dieťa rozoznať, čo je ešte v poriadku a čo už nie. Malo by byť informované o tom, kto môže s jeho telíčkom zaobchádzať a ako. Tieto informácie dieťa v tak malom veku získa iba od rodičov.

Je nutné spomenúť aj tému hygieny, ktorá patrí do sexuálnej výchovy. Každodenná sprcha a umytie genitálií sú nevyhnutné v prevencii pred infekciami, rovnako ako nedeliť sa o uteráky. Vo vyššom veku by sprcha pred pohlavným stykom mala byť samozrejmosťou.

Staršie deti

Keď už sú deti staršie, môžete si urobiť čas a porozprávať sa o širších sexuálnych témach, napríklad aké sú možnosti antikoncepcie, tehotenstvo, interrupcie a pod. Príjemnejšie býva pre dievčatá, ak s nimi hovoria matky a so synmi otcovia, avšak záleží na jednotlivých rodinných vzťahoch. Pokojne sa s dcérou môže porozprávať aj babička. Nezabudnite v rámci sexuálnej výchovy vysvetliť deťom, ako to chodí vo vzťahoch, čo je to promiskuita, kedy je vhodné, aby žena začala pohlavne žiť, aké dôsledky môže mať neplánované tehotenstvo. Môžete si pomôcť príbehmi, aj reálnymi.

Detská gynekológia

Rada by som ešte spomenula existenciu detskej gynekológie, ktorej sa venuje rovnaký ženský lekár ako pre dospelých. Niekedy je nevyhnutné ísť s dcérou na gynekologické vyšetrenie v mladšom veku. Občas sa stane, že sa dievča zraní na genitáliách, niečo si do nich vsunie. Väčšinou stačí dieťaťu vysvetliť, čo je vhodné pre jeho vek. Ďalšia situácia, kedy je vhodné ísť ku gynekológovi s dcérou, je, ak dievča do 15 rokov nedostane menštruáciu alebo ak sa bežná menštruácia nedostaví 2 mesiace. Táto situácia sa často rieši injekčnou aplikáciou vitamínu B12.

Záverom by som Vám poradila, aby ste k deťom boli úprimní, pravdiví a týmto prístupom si budovali dôveru medzi sebou. Nebuďte v komunikácii kŕčovití, často stačí začať príbehom z mladosti alebo spomenúť skúsenosť či zážitok kamaráta. Deti školského veku nie sú hlúpe a sú schopné si vziať ponaučenie aj z príbehov. V mladšom, predškolskom veku je dôležité odpovedať na otázky, a to pravdivo, úmerne veku. Pokojne môžete povedať, že bábätká prichádzajú na svet z lásky, kedy sa mamička s oteckom majú radi a svoju lásku si prejavujú fyzickým zbližovaním. Veľmi nápomocné sú knižky. A nezabudnite – sexuálna výchova zahŕňa aj vzťahovú oblasť, teda výber partnera a možnosť mať s ním dieťa, dôsledky interrupcie, dôsledky zvolenej antikoncepcie, prvá pusa a pod. Zaspomínajte na Vaše obdobie prvých sexuálnych zážitkov a vžite sa do situácie Vášho dieťaťa, ako sa asi cíti a čo prežíva, čo ho zaujíma.

Prajem Vám pokojnú sexuálnu výchovu

Autor článku: Andrea Machálková, psychologička