Probiotiká – dobré baktérie

Väčšine z nás pri slove baktérie napadnú v prvom rade negatívne asociácie – choroby, špina, pokazené jedlo a podobne. To je však len jedna stránka sveta mikroorganizmov. V prírode sa vyskytujú aj rôzne druhy neškodných, či dokonca užitočných baktérií, z ktorých mnohé prirodzene osídľujú aj ľudské telo, resp. jeho časti ako napríklad pokožku, ústnu dutinu, nosohltan a dokonca aj intímne partie. Bezkonkurenčne najviac mikroorganizmov však obýva našu tráviacu sústavu.

Prirodzená ochrana tela

Ľudský tráviaci trakt je osídlený stovkami biliónov baktérií rôznych druhov. Keďže silne kyslé prostredie žalúdka väčšine baktérií rast neumožňuje, ich koncentrácia sa zväčšuje v tenkom čreve a najväčšia časť je lokalizovaná v hrubom čreve. Táto telu vlastná mikroflóra zohráva dôležitú úlohu pri trávení, vstrebávaní a metabolizme jednotlivých zložiek potravy. Priateľské baktérie majú zároveň významný bariérový efekt – pomáhajú chrániť svoje „domáce“ prostredie, teda ľudský organizmus, pred premnožením škodlivých (patogénnych) baktérií, a to prostredníctvom rôznych mechanizmov: súťažia s nimi o dostupné živiny, eliminujú toxíny, podporujú rozvoj špecifickej imunity organizmu, atď. Pomáhajú nám tak udržať potrebnú rovnováhu, či dokonca prispievajú k tvorbe niektorých vitamínov.

[quote_box_center]

Probiotiká

 • Slovo „probiotikum“ pochádza z gréčtiny a v preklade znamená „pre život“.
 • Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) probiotiká sú živé organizmy, ktoré pri podaní v dostatočnom množstve vyvolajú zlepšenie zdravotného stavu hostiteľa.
 • Pozitívne účinky niektorých bakteriálnych kmeňov na ľudské telo ako prvý popísal v roku 1907 nositeľ Nobelovej ceny za medicínu Ilja Iljič Mečnikov

[/quote_box_center].

Ako odtlačok prsta

Bakteriálna mikroflóra každého z nás je unikátna, dala by sa prirovnať k odtlačku prsta. Prítomnosť jednotlivých bakteriálnych kmeňov sa mení v závislosti od veku – je odlišná u dojčiat, malých detí, dospelých a starších ľudí. Pri narodení je tráviaci trakt novorodenca sterilný, bez prítomnosti baktérií, ale už v prvých hodinách života sa začína osídľovať baktériami, ktorých zdrojom je predovšetkým matka (materské mlieko, pokožka, sliny, atď.). Pri deťoch narodených cisárskym rezom boli v porovnaní s deťmi narodenými prirodzenou cestou pozorované rozdiely v zložení črevnej mikroflóry dokonca aj po 6 mesiacoch života. Na osídlenie tráviaceho traktu baktériami vplýva v priebehu nášho života veľké množstvo faktorov, medzi nimi napríklad typ stravy, užívanie liekov, infekcie a ochorenia či stres.

Pozitíva probiotík

Pri nedodržaní zásad správnej životosprávy, nevhodnom stravovaní, zvýšenom strese, ale aj užívaní antibiotík môže dochádzať k narušeniu prirodzenej rovnováhy črevnej mikroflóry v prospech patogénnych baktérií. Dôsledkom môžu byť napríklad poruchy trávenia a oslabenie imunitnej odpovede organizmu. V takýchto prípadoch možno obnove prirodzenej mikroflóry napomôcť príjmom živých mikroorganizmov v tzv. probiotických potravinách, prípadne výživových doplnkoch alebo liekoch.

Probiotiká majú široké spektrum pozitívnych účinkov. Medzi najznámejšie a najlepšie preskúmané patria:

 • ochrana pred premnožením patogénnych baktérií
 • pôsobenie pri poruchách trávenia (napr. hnačka, nadúvanie, zápcha, syndróm dráždivého čreva)
 • pôsobenie pri hnačkách spojených s používaním antibiotík
 • pôsobenie pri urovaginálnych infekciách
 • uľahčenie trávenia laktózy pri laktózovej intolerancii
 • syntéza niektorých vitamínov skupiny B

Dôležitosť správneho výberu

Základnou požiadavkou na probiotické produkty je, že obsiahnuté bakteriálne kultúry musia byť živé a zároveň v dostatočnom množstve. Na dosiahnutie očakávaného účinku je tiež potrebné, aby živé baktérie prešli cez silne kyslé prostredie žalúdka čo najmenej poškodené a dostali sa tak až do čreva, v ktorom by zase mali odolať pôsobeniu tráviacich enzýmov. Týmto kritériám je potrebné prispôsobiť tak výber samotných probiotických baktérií, ako aj technológiu ich spracovania.

[quote_box_center]

Baktérie a človek

 • U dospelého človeka tvoria baktérie asi 1,5 až 2 kg z jeho telesnej hmotnosti. V prepočte na „kusy“ to predstavuje rádovo 1014 (stovky biliónov) bakteriálnych buniek, čo je 10-násobne viac ako počet buniek samotného ľudského tela.
 • Miestom najväčšieho výskytu mikroorganizmov v ľudskom tele je tráviaca sústava.

[/quote_box_center]

Samozrejmosťou musí byť špecifikácia konkrétnych druhov probiotických kultúr, pričom sa majú voliť tie, pri ktorých boli štúdiami zdokumentované účinky. Zároveň je potrebné brať ohľad na skutočnosť, že účinky probiotík sú špecifické pre jednotlivé druhy a kmene baktérií. V praxi to znamená, že na rôzne situácie či indikácie môžu byť vhodné rôzne probiotické výrobky. Výrobky obsahujúce len jeden bakteriálny kmeň sú väčšinou vhodné na špecifické použitie. Na druhej strane, príliš široké  zmesi probiotických kultúr môžu mať za následok navzájom protichodné pôsobenie jednotlivých kmeňov. Pri výbere probiotického prípravku je preto potrebné prihliadať na účel jeho použitia a v prípade pochybností sa poradiť s lekárom alebo lekárnikom. Vo všeobecnosti sú medzi najčastejšie používanými probiotickými kultúrami baktérie z rodov Lactobacillus a Bifidobacterium, keďže u väčšiny ľudí patria k najpočetnejším „obyvateľom“ tráviaceho traktu.