Poloha bábätka v brušku

Poloha plodu je v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva premenlivá (vzhľadom k dostatku priestoru a množstvu plodovej vody), no v posledných troch mesiacoch sa uloženie plodu stabilizuje.

Do 36. týždňa tehotenstva sa väčšina bábätiek v brušku pretočí do polohy hlavičkou dolu. Iba cca 4 % detí je v čase termínu pôrodu v inej polohe. Aké polohy môže ešte dieťatko v maternici zaujať a čo to pre rodičku znamená?

Poloha je určená vzťahom k pozdĺžnej osi plodu (t. j. od hlavičky k panve) a k pozdĺžnej osi maternice. Ak je pozdĺžna os plodu zhodná s pozdĺžnou osou maternice, hovoríme o pozdĺžnej polohe plodu.

Môže sa jednať o polohu pozdĺžnu:

  • hlavičkou keď do panvy smeruje hlavička

Pri polohe pozdĺžne hlavičkou je hlavička najčastejšie ohnutá bradou k hrudníku tak, že nalieha na pôrodné cesty záhlavím. Je to optimálna poloha pre prechod hlavičky pôrodnými cestami.

Menej časté je naliehanie predhlavím – pôrod prebieha v niektorých prípadoch ťažšie (pôrodnými cestami prestupuje hlavička väčším obvodom), ale možno rodiť vaginálne.

Ak nalieha inou časťou hlavy (čelo, tvár – hlava je teda zaklonená), je pôrodný mechanizmus nepriaznivo ovplyvnený a je nutné pôrod ukončiť cisárskym rezom. Tento stav nie je našťastie príliš častý.

  • koncom panvovým – (do panvy smeruje panvový koniec plodu)

Poloha koncom panvovým môže byť úplná, kedy na pôrodné cesty nalieha zadoček plodu a obe nôžky (kolienka sú pritiahnuté k telu).

Alebo ide o polohu neúplnú, kedy nalieha iba zadoček alebo nôžka, nôžky, kolienko, kolienka alebo kolienko a druhá nôžka.

Pre pôrod bábätká uloženého v polohe pozdĺžnej koncom panvovým je najvýhodnejšie naliehanie zadočkom (je aj najčastejšie, nôžky sú natiahnuté pred hrudník a tvár), alebo úplné naliehanie (plod akoby zaberá turecký sed).

Pre všetky záležitosti naliehania je vhodnejšie prevedenie primárneho cisárskeho rezu. Ten sa volí aj v prípade väčších plodov (nad 3500 g u prvorodičky a nad 3800 g u viacrodičky), rovnako tak u plodov s menšou hmotnosťou (medzi 800 a 1500g). Rolu samozrejme hrajú aj rozmery panvy ženy.

V poslednej dobe došlo k renesancii metódy obratu plodu vonkajšími hmatmi na polohu pozdĺžnu hlavičkou. Vykonáva sa v 37. týždni gravidity pri jednodňovej hospitalizácii. Zmyslom je pokus o otočenie plodu tlakom rukou cez brušnú stenu. Úspešnosť je okolo 50 %.

Medzi nepriaznivé polohy plodu patria

  • poloha priečna – kedy pozdĺžna os plodu smeruje naprieč pozdĺžnej osi maternice (pôrod sa vedie cisárskym rezom)
  • poloha šikmá, kedy pozdĺžna os plodu zviera s pozdĺžnou osou maternice ostrý uhol. Hlavička alebo zadoček sú vybočené mimo panvový vchod.

Tu závisí spôsob pôrodu na tom, či pri polohe a kontrakčnej činnosti pri pôrode dôjde na zrovnanie na polohu pozdĺžnu s predklonenou hlavičkou, alebo či dôjde k progresii nepriaznivej šikmej polohy, keď plod zakláňa hlavičku.

Ak je dieťa v maternici otočené v niektorej z týchto “nevhodných polôh”, vždy je šanca, že sa obráti do vhodnejšej polohy aj tesne pred pôrodom a pôrod bude môcť prebehnúť prirodzene bez potreby cisárskeho rezu.