Ako sa krvotvorný systém prispôsobuje tehotenstvu

Autor článku: MUDr. Timea Lazárová

Tehotenstvo je zvláštny stav, počas ktorého nastávajú neuveriteľné zmeny v tele ženy. Sú vyvolané a riadené hormónmi. Celý organizmus sa prispôsobuje udržaniu nového človiečika v tele matky v čo najväčšom pohodlí. K jedným z najdôležitejších systémov, ktoré zabezpečujú udržanie tehotenstva a správny vývoj plodu, je krvotvorný systém. Zmeny hematologických parametrov sú badateľné v krvnom obraze, parametroch zrážania krvi, aj pri mikroskopickom hodnotení náteru krvi.

Hlavné zmeny, ku ktorým dochádza:

  • fyziologická anémia
  • zmeny počtu a funkčné zmeny bielych krviniek
  • gestačná trombocytopenia
  • prokoagulačný stav

Fyziologická anémia

Anémia alebo chudokrvnosť sa diagnostikuje na základe zníženého množstva červeného krvného farbiva, hemoglobínu, v krvi. Hlavnou stavebnou súčasťou hemoglobínu je železo, ktoré viaže kyslík. V tehotenstve je anémia do určitej hranice normálny jav. Je ale vždy na lekárovi, ktoré hodnoty hemoglobínu a ďalších laboratórnych parametrov, spolu s klinickým nálezom a týždňom tehotenstva, sú ešte normálne a kedy je už potrebné nasadiť liečbu. Fyziologická anémia je vyvolaná zriedením hemoglobínu pri zväčšení objemu krvnej plazmy. Celkovo sa zväčší objem plazmy o 30 – 50 %, čo predstavuje asi 1,5 l. Týmto telo matky zabezpečuje dostatočné prekrvenie placenty, a tým kyslík a živiny pre plod. Zároveň sa takto telo pripravuje na zvýšené straty krvi počas pôrodu. A ako vyzerajú červené krvinky (erytrocyty)? Sú o niečo väčšie a viac sa ich v kostnej dreni vytvorí, takže oproti netehotným je medzi nimi viac mladších foriem. K norme sa všetko vracia po šestonedelí. Niekedy môže však doplnenie zásob železa trvať aj 6 – 12 mesiacov.

Zmeny počtu a funkčné zmeny bielych krviniek (leukocytov)

Počas tehotenstva sa za normu považuje väčší celkový počet bielych krviniek než u netehotných. Zmeny nastávajú aj v zastúpení jednotlivých druhov leukocytov. Zvyšuje sa počet tzv. neutrofilov, ktoré bežne stoja v prvej obrannej línii proti nepriateľovi. Ale ich schopnosti útočiť (chemotaxia, fagocytóza) sú potlačené, aby nijako nepoškodili plod. V krvnej plazme sa vytvárajú špeciálne látky, ktoré potláčajú imunitu. Znižuje sa počet lymfocytov a mierne stúpajú monocyty. Na jednej strane si telo uvedomuje prítomnosť plodu a reaguje naň, na druhej strane ho sa snaží chrániť. 4 – 6 týždňov po pôrode sa počty a funkcie leukocytov vracajú k pôvodnému stavu.

Gestačná trombocytopenia

Počet krvných doštičiek (trombocytov) v tehotenstve je nízky, ale nie je to spôsobené ich nízkou tvorbou. Práve naopak, ich produkcia je zvýšená, je väčšie zastúpenie mladších, väčších foriem, sú aktívnejšie, a preto aj kratšie prežívajú. Dôvodom ich nízkeho počtu pri laboratórnom vyšetrení je ich zriedenie v krvi pri spomínanom väčšom objeme krvnej plazmy. Pokiaľ sa trombocytopenia objaví až v tehotenstve, neklesne pod určitú hranicu a nie je sprevádzaná žiadnymi prejavmi, môže to byť normálny fyziologický nález a mala by zmiznúť do cca 4 týždňov po pôrode. Za týchto podmienok nie je budúca mamička ohrozená zvýšenou krvácavosťou z dôvodu trombocytopenie.

Prokoagulačný stav

Tehotenstvo je považované za stav so zvýšenou tendenciou ku zrážaniu krvi. Telo ženy sa takto bráni krvácaniu, a tak neželanej strate plodu. Krvná zrážanlivosť (koagulácia) je zložitý proces, dodnes skúmaný. Zúčastňuje sa na ňom mnoho tzv. koagulačných faktorov. Navzájom sa aktivujú. Zároveň existujú aj tzv. inhibítory koagulácie, ktoré celý proces potláčajú a udržujú v rovnováhe. Lekári väčšinou na základné zhodnotenie koagulačného systému dávajú pacientom vyšetrovať koagulačné časy (APTT,INR, TT). Počas tehotenstva sa môžu tieto časy skracovať, lebo je zvýšená aktivita koagulačných faktorov a znížená aktivita ich inhibítorov. Hyperkoagulačný stav zmizne do 6 – 8 týždňov po pôrode.

Vážené mamičky, môžete byť pokojné, všetky tieto zmeny sú dobre známe gynekológom, hematológom a iným odborníkom, ktorí sa s gravidnými ženami vo svojej praxi stretávajú. Vedia odlíšiť, či ide o fyziologický, alebo patologický stav a správnym spôsobom a individuálne vedia pristupovať ku každej gravidnej pacientke.