Alkohol v tehotenstve – čo hrozí aj pri malom množstve?

Požívanie alkoholu v gravidite môže dieťatku zmeniť tvár. A to je len jeden z možných následkov fetálneho alkoholového syndrómu, preto sa s pitím netreba zahrávať. Hoci možno kývnete rukou, že sa to týka len nadmerného pitia, zavážiť môže aj jeden pohár „nevinného“ vína. Nejestvuje totiž bezpečná hladina alkoholu u tehotných žien, pri ktorej by bolo nenarodené dieťatko v absolútnom bezpečí. Alkohol prechádza placentou a krvou priamo do dieťatka, ktoré ho nedokáže odbúrať. A tak môže byť jeho hladina po pár hodinách vyššia než u matky!

Fetálny alkoholový syndróm sprevádzajú rôzne príznaky u dieťatka, pričom objaviť sa môžu hneď po narodení alebo až v neskoršom veku. Čísla hovoria, že celosvetovo si počas tehotenstva neodoprie pohárik až 10 % žien, štatisticky sa tak narodí 1 dieťa zo 67 detí s fetálnym alkoholovým syndrómom, čo je celkovo až 119 000 takýchto detí.

Príznaky u detí nie sú vôbec zanedbateľné – trvalé poškodenie mozgu, vývojové chyby tváre, poruchy funkcií centrálneho nervového systému, vnímania a správania. Neskôr sa môžu pridružiť poruchy pamäti, učenia, ako aj problémy s kontrolou emócií. Budúcim matkám, ktoré holdujú alkoholu, okrem iného hrozí aj potrat, prípadne je obmedzený rast (vývoj) dieťatka.

Takmer 80 % detičiek bolo vystavených nejakému množstvu alkoholu

Prezradila to štúdia v časopise JAMA Pediatrics, kde výskumníci z Murdochovho detského výskumného ústavu preskúmali dôsledky mierneho množstva alkoholu na vývoj dieťaťa. Stalo sa tak na vzorke takmer 1600 tehotných žien rozdelených do skupín podľa času a množstva požitého alkoholu. Naviac sa potvrdilo, že až 27 % žien pilo malé množstvá alkoholu v priebehu celého tehotenstva.

Výskumníci sa v štúdii zamerali aj na analýzu tvárí detičiek starších ako jeden rok. Pomocou fotografií a softvéru vytvorili ich detailné 3D modely tvárí a na 70 000 rôznych bodoch zisťovali jemné rozdiely. Prekvapujúce zistenie bolo, že aj napríklad príležitostné dva poháriky v rámci týždňa sa prejavili na tvári. Neboli síce viditeľné voľným okom, no zobrazovacia technika rozdiely potvrdila.

Prejavujú sa aj takto

Postihnutie detičiek fetálnym alkoholovým syndrómom nemusí byť zakaždým vizuálne viditeľné, no zmeny v správaní alebo v celkovom zdraví nenechajú na seba dlho čakať. V prvom roku života netolerujú napríklad pohladenie (majú zvýšený prah citlivosti), prijímajú tekutiny v menšom množstve, často sa u nich vyskytujú brušné koliky, reflux, nespavosť, záchvaty kriku a majú spomalený vývin v porovnaní so zdravými deťmi. Aj preto si treba uvedomiť všetky možné dôsledky pitia alkoholu v tehotenstve, pretože spomínané zdravotné komplikácie nestoja za žiadny pohárik.