Poistné a sporiace produkty pre deti

Ak sme sa doteraz venovali sporiacim a investičným produktom určeným dospelému klientovi, tak táto skupina je už presne adresovaná rodičom malých detí.

poistenie pre deti
poistenie pre deti

Na bankovom a poistnom trhu je dnes veľmi široká ponuka rôznych produktov, ktoré v sebe kombinujú viacero výhod, presnejšie služieb, keďže nie všetko, čo sa ako výhoda propaguje, výhodné naozaj je. Pokiaľ však máme doma nezbedníka, ktorému sa nevyhýbajú úrazy, prípadne je vážny dôvod sa obávať, že takáto situácia nastane, potom je detské poistenie spolu s vhodným sporením úvaha správnym smerom. V prípade následkov úrazu, najmä ak by nedajbože boli trvalé, totiž môže rodina z takéhoto poistenia získať pomoc rádovo v desiatkach tisícoch eur. A v tom šťastnejšom prípade, teda že sa nezbedníkovi úrazy vyhnú, tak po uplynutí dohodnutej poistnej doby získa vyplatenú nasporenú sumu. Od takéhoto kombinovaného produktu samozrejme nemožno očakávať zhodnotenie ako od termínovaných vkladov či podielových fondov, tu je pointou práve kombinácia rozumného krytia rizika a sporenia. Sem patria aj rôzne životné poistenia, kapitálové, investičné… Sporiť formou životného poistenia nemusíme totiž len produktom vedeným na meno dieťaťa. Aj životné poistenie rodiča je jednou z možností, ako sa o rodinu zodpovedne postarať, ak sa živiteľovi stane ťažký úraz, alebo príde o život.

V tejto súvislosti len drobná poznámka vybočujúca za rámec dnešnej témy:  Pozor na zranenie či ochorenie dieťaťa v zahraničí! Bez dobrého cestovného poistenia – dá sa vybaviť hoci aj v deň odchodu – pohodlne on-line, prípadne na každej pošte – môže aj nie veľmi ťažký úraz, jeho následné ošetrenie a liečenie, vyjsť poriadne draho.

Úplne najlepšia investícia

Tou síce nie je finančný produkt, ale je to pravda: To najlepšie, do čoho môže v prospech svojho dieťaťa rodič investovať, je dobrá výchova a naozaj kvalitné vzdelanie. To je, mimochodom, zároveň aj nemalá finančná investícia. Ale ak sa niečo naozaj oplatí, tak je to práve toto. O tom ale možno niekto iný napíše viac inokedy.