Onychofágia: Obhrýzanie nechtov u detí

Neškodný zlozvyk alebo prejav negatívnych emócií, ktoré dieťa nedokáže primerane spracovať? Onychofágia, známejšia ako obhrýzanie nechtov, sa zaraďuje medzi neurózy. V rôznych stupňoch závažnosti sa objavuje až u tretiny detí od predškolákov po adolescentov a vyžaduje si pozornosť rodičov i odborníkov. Namočiť nechty do octu alebo čili korenia totiž nepomáha.

Prečo si deti obhrýzajú nechty?

Obhrýzanie nechtov je nutkavé správanie, ktorého úlohou je redukovať zvýšené vnútorné napätie. Objavuje sa teda ako dôsledok negatívnych emócií, ktoré dieťa alebo mladý človek nedokáže primerane spracovať. Môže ísť o strach, úzkosť, smútok, ale napríklad aj hnev či iný vnútorný nepokoj. Samotný akt obhrýzania je nevedomý a vedie k redukcii negatívneho prežívania. Zníži sa napätie a dochádza k psychickej úľave. Tento mechanizmus vedie k postupnej fixácii obhrýzania, ktoré neraz prerastá až do zlozvyku. Nakoniec stačí aj minimálny rozrušujúci podnet či dokonca nuda a dieťa si obhrýza nechty.

Samotné obhrýzanie nechtov nie je dedičné. Dieťa však môže zdediť zvýšené predispozície k takémuto správaniu (napr. nižšia odolnosť voči záťaži, vyššia citlivosť voči riziku, vyššia miera úzkostlivosti a pod.). V praxi sa často stretávame s tým, že nechty si obhrýzajú deti rodičov, ktorí majú rovnaký problém. Ide o odpozorovanú reakciu, ktorá sa opakovaním postupne zafixovala aj u dieťaťa. V tomto prípade môže ísť o zlozvyk, ktorý nemá psychický podklad, ale aj o naučený spôsob odbúravania napätia a stresu. Dôležité je pátrať po príčinách, pre ktoré si dieťa nechty obhrýza.

Riziká spojené s obhrýzaním nechtov

Obhrýzanie nechtov u detí vnímajú mnohí rodičia ako malichernosť, ktorá si nezasluhuje ich zvýšenú pozornosť. Nad návštevou odborníka – psychológa uvažuje len málokto. Bežne sa potom stáva, že obhrýzanie nechtov sa u dieťaťa nepodchytí včas a v extrémnych prípadoch pretrvá až do obdobia dospelosti, kedy už je naozaj veľmi náročné sa tohto správania zbaviť.

Je dôležité si uvedomiť, že obhrýzanie nechtov má psychický podklad. Je preto potrebné venovať pozornosť predovšetkým jeho primárnym príčinám a predísť tak vzniku závažnejších psychických problémov ako sú depresie alebo iné úzkostné poruchy. Dôležité je pátrať po tom, prečo sa dieťa cíti nepríjemne, z čoho pramení jeho prežívanie, jeho strach, úzkosť či smútok.

Nemalé riziko predstavujú tiež mikrobiálne infekcie, ktoré môžu vzniknúť pri extrémnom obhrýzaní nechtov do živého alebo pri okusovaní kože v okolí nechtov. Baktérie, ktoré sa takýmto spôsobom zanesú do rany, môžu spôsobiť zápaly nechtového lôžka. Ak sa tento problém opakuje, neraz dochádza až k nezvratným deformitám.

Ako dieťaťu (ne)pomôžete

Notoricky známe “babské” rady ako namočiť prsty do octu, čierneho korenia alebo do čili, sú v drvivej väčšine prípadov neúčinné. Takýto averzívny podnet môže byť efektívny u veľmi malých detí (batoliat) napr. pri odvykaní od cumlíka. Nechty si však spravidla obhrýzajú staršie deti, ktoré už rozumejú kauzalite a vedia, že ak si prsty umyjú, nepríjemná chuť sa stratí. Je veľmi málo pravdepodobné, že ich štipľavými alebo kyslými nechtami prekvapíte natoľko, že by si ich definitívne prestali obhrýzať. Najmä ak ide o zafixované správanie na psychickom podklade hraničí pravdepodobnosť úspechu s nulou.

Nepomáha ani rodičovská represia. Krikom, trestami a zákazmi problém s obhrýzaním nechtov nevyriešite. Ak budete zvyšovať tlak na dieťa, prilejete tým olej do ohňa. Zvýšite negatívne prežívanie prameniace z pocitov zlyhania, neúspechu a vlastnej neschopnosti. Vystavíte tým dieťa ďalším emóciám, ktoré povedú k zhoršeniu problému.

Dieťa potrebuje vaše porozumenie, podporu a pomoc.

  • Rodičovské porozumenie

Dôležité je, aby rodičia sami rozumeli problému, ktorý ich dieťa má a pátrali po príčinách jeho vzniku. Vhodné je všímať si situácie a okolnosti, za ktorých si dieťa obhrýza nechty. Robí tak, keď sa nudí? Alebo večer predtým ako má ísť do školy? Obhrýza si nechty v spoločnosti niektorých osôb viac alebo menej? Odhalenie súvislostí môže napovedať mnohé o príčinách takéhoto správania. Deti spravidla samé nevedia, prečo si obhrýzajú nechty. Je teda úlohou rodičov porozumieť ich správaniu.

Rodičovské porozumenie tkvie aj v pochopení náročnosti zmeny. Ak ste sa niekedy v živote snažili zbaviť nejakého zvyku, určite ste už na vlastnej koži pocítili, aké je to ťažké. Chcieť od dieťaťa, aby si zo dňa na deň prestalo obhrýzať nechty, najmä ak to robí už celé mesiace, či dokonca roky, nie je reálne. Nevytvárajte na dieťa časový tlak a nechcite od neho okamžité výsledky. Naučte sa nekritizovať ho, keď si obhrýza nechty, ale chváľte ho, keď má svoj zlozvyk pod kontrolou.

  • Rodičovská podpora

Podpora spočíva najmä v rozhovoroch s dieťaťom. Na začiatok by ste mu mohli citlivo vysvetliť, v čom spočívajú riziká obhrýzania nechtov. Skúste sa zamerať najmä na fakty, ktoré dieťa zaujímajú. Puberťákovi budete zbytočne hovoriť o psychických faktoroch a nespracovaných emóciách. Mohli by ste ho však varovať pred zdravotnými komplikáciami, ktoré môžu viesť až k nepeknému znetvoreniu nechtu. Mladí ľudia sa chcú hlavne páčiť. Malého školáka zas nie je na mieste strašiť katastrofickými scenármi, ktoré by mohli zbytočne kumulovať napätie. Deti v tomto veku sú spravidla veľmi snaživé a citlivé na hodnotenie okolia. Vhodné je vysvetliť im len veľmi opatrne možné riziká obhrýzania nechtov a vyjadriť im svoju podporu pri zbavovaní sa tohto zlozvyku.

  • Rodičovská pomoc

Rodičovská pomoc by mala spočívať najmä v hľadaní a odstraňovaní príčin obhrýzania nechtov. Ak sa vám podarí zistiť, z čoho pramení negatívne prežívanie dieťaťa a eliminovať jeho príčiny (napr. problémy v škole), obhrýzanie nechtov môže vymiznúť prakticky samé alebo len s minimálnou snahou.

Ak obhrýzanie nechtov pretrváva u dieťaťa dlhší čas, pravdepodobne sa vám už nepodarí nájsť jednu konkrétnu príčinu. V tom prípade môže pomôcť celkové zníženie tlaku a napätia v živote dieťaťa. Deti bývajú preťažované napríklad aktivitami, tlakom na výkony, výsledky, ale aj rodinnými problémami a konfliktami. Ak sa rodičom podarí znížiť úroveň stresu v živote dieťaťa, často je aj boj s obhrýzaním nechtov oveľa ľahší.

Ak sa vám podarí identifikovať konkrétne situácie, keď si dieťa zvykne obhrýzať nechty, môžete sa tomuto správaniu snažiť predísť tým, že ho zamestnáte inak. Ak si obhrýza nechty pri pozeraní televízie, môžete ho napríklad držať za ruku alebo mu dať do ruky antistresovú gumovú loptičku. Ak si obhrýza nechty cestou do školy, môže pomôcť napríklad žuvačka alebo cukrík na cestu. Pozor, nesnažte sa úplne nahradiť obhrýzanie nechtov jedlom.

Ak si všimnete, že dieťa si obhrýza nechty, upozornite ho na to. Urobte to však citlivo a primerane okolnostiam. Dieťa v žiadnom prípade nezahanbujte. V spoločnosti ho môžete napríklad len jemne chytiť za ruku. Akceptujte hnev dieťaťa, keď sa ho snažíte z tejto činnosti vytrhnúť. Pamätajte si, že zmena je ťažká.

V prípade, že problém u dieťaťa napriek akejkoľvek vašej snahe pretrváva, nebojte sa hľadať pomoc u psychológa. Odborník vás môže nasmerovať pri hľadaní riešení alebo priamo pomôcť dieťaťu so spracovaním jeho prežívania.

Autorka článku je psychologička