Ako vplýva rozvod rodičov na dieťa?

Aký dopad má na dieťa rozvod? A aký na dospievajúceho človeka? Líšia sa prejavy tohto vplyvu v závislosti na veku? Predstavme si dospelého človeka, ktorý má pred svadbou a chce si zakladať rodinu, no v jeho detstve nemali rodičia pekný vzťah, a tak sa rozviedli. Má taký človek šancu neopakovať chyby svojich rodičov a neísť v ich stopách?

Súčasná doba sa k rozvodom stavia skôr neutrálne, aj keď nájdeme ešte veľa zástancov tradičného, či kresťanského zmýšľania, ktorí sa k rozvodom stavajú odmietavo. Všeobecne môžeme povedať, že rodičia by sa mali rozhodnúť tak, aby boli spokojní a deťom ublížili čo najmenej. Neexistuje teda univerzálna odpoveď na to, či sa rozviesť alebo nie. Obvykle sú deti spokojné, ak sú spokojní obaja ich rodičia a v rodine nepanuje napätie či hádky.

V spoločnosti panuje taká predstava o deťoch z rozvedených rodín, či detských domovov, že v dospelosti budú mať problémy. Je to tak vždy? Odpoveď znie nie. Deti, dospievajúci, aj deti už dospelé, reagujú rôzne na rozvod rodičov. Samotný rozvod je však iba jeden diel zo skladačky, ktorý ovplyvní život dieťaťa.

 V ktorých oblastiach sa môžu objaviť problémy?

Najčastejšie sa rozvod premieta do školského prospechu, vzťahov s kamarátmi, okolím, ďalej v partnerskom a intímnom živote, ale napríklad aj v tom profesnom. Rozvod môže mať na človeka negatívny vplyv, ale aj nemusí. Často sa objavuje prianie nebyť ako rodič a neopakovať rovnaké chyby. Pozor však na prílišnú snahu – človek nakoniec môže dosiahnuť pravý opak.

Prejavy rozvodu na dieťa podľa veku:

Do 3 rokov – v tomto období si deti vytvárajú stabilné citové puto k opatrujúcim osobám. Odchodom jednej z nich môže dôjsť k narušeniu stability a vývojovému regresu. Dieťa napríklad zvládalo jesť samo a zrazu potrebuje znovu pomáhať.

Do 5 rokov – aj v tomto období môže dôjsť k regresu. Deti často prežívajú vinu za odchod jedného z rodičov. Je preto dôležité deťom, aj takto malým, vysvetliť, prečo k rozvodu došlo a uistiť sa, že sa necíti vinné.

Do 12 rokov – pocity viny, hnevu či smútku sú v tomto veku časté. Dieťa, či dospievajúci, už je schopné do istej miery chápať správanie rodičov, aj tak však môže jedného z nich odsudzovať. Často dochádza k zhoršeniu školského prospechu, koncentrácie a je na mieste o situácii informovať učiteľa. Výnimkou nie sú ani rôzne psychosomatické poruchy (fyzické prejavy, napr. bolesť, ktorých príčinou je psychika) v podobe bolesti brucha, hlavy a pod. Môže dochádzať k nevhodnému, antisociálnému správaniu, viazané na určitý okruh priateľov, ktorí sa v tomto období stávajú dôležitejšími ako rodič.

Adolescencia, do 20 rokov – môže dôjsť k predčasnej dospelosti, kedy dieťa prevezme úlohu chýbajúceho rodiča a pomáha viac v domácnosti, stará o súrodencov atď. Často sa tiež orientuje na koníčky, priateľov a rodičov nehodnotí. Ak však dospievajúci pociťuje neistotu, úzkosť, či agresiu voči jednému z rodičov, viní ho za odchod, je tento adolescent náchylnejší k stretávaniu sa s priateľmi, ktorí môžu užívať drogy, alebo sa môže rozvinúť promiskuita.

Dopad rozvodu rodičov v dospelosti

Ako som spomenula v úvode, nie je podstatný len samotný rozvod a odchod jedného z rodičov, ale aj osobnosť človeka, či došlo k silnému narušeniu vzťahu dieťa – rodič. Veľmi dôležité je aj to, ako spolu vychádzajú rodičia ďalej a ako k svojim deťom pristupujú. Ohováranie druhého partnera alebo kupovanie si dieťaťa darčekmi narobí v dospelosti viac škody, ako úžitku.

Zvyčajne sa u týchto dospelých objavuje nižšie sebavedomie, väčšia opatrnosť vo výbere partnera, zvýšená nedôvera. Na druhú stranu touto väčšou opatrnosťou môžu získať stabilnejšieho partnera na celý život. Môžu sa tiež zlepšiť rodinné vzťahy. Tam, kde sa vyskytoval alkoholizmus, je vítané, ak sa rodičia rozvedú, povolí sa tým napätie. Deti potom často ocenia nového partnera svojho rodiča a môžu s ním mať lepší vzťah ako s rodičom biologickým.

Rozvod má na dieťa určite negatívny vplyv, predovšetkým na deti v nízkom veku. Adolescent či dospelý už má kritickejší pohľad na svet, dokáže rodičov chápať a aj z rozvodu rodičov pre seba niečo získať a naučiť sa. Je teda na Vás spoznať, či viac ublíži zostať spolu, či sa rozviesť.

Autor článku: Andrea Machálková, psychologička