Odporúčaná prestávka medzi dvomi tehotenstvami? Vedci v tom majú jasno!

Nový výskum Curtin univerzity spochybnil doterajšie zdravotné odporúčania, podľa ktorých by mali matky počkať s ďalším tehotenstvom minimálne dva roky po pôrode, aby sa znížilo riziko nepriaznivých dopadov ako napríklad predčasný pôrod alebo narodenie dieťaťa s nízkou hmotnosťou.

Výskumom sa zistilo, že odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) počkať s otehotnením po predchádzajúcom pôrode najmenej 24 mesiacov môže byť pre matky v krajinách s vysokými príjmami, akými sú napríklad Austrália, Fínsko, Nórsko či USA, zbytočne dlhé. Ako uviedol vedúci výskumník Dr. Gizachew Tessema z Curtin School of Population Health, odporúčanie WHO vychádzalo z obmedzených dôkazov z krajín s limitovanými zdrojmi a bolo potrebné preskúmať, či je 15 rokov staré odporúčanie relevantné aj pre krajiny s vyššími príjmami.

Nemusí trvať viac ako 18 mesiacov

Vedci v spomínanom medzinárodnom výskume skúmali približne 3 milióny pôrodov pripadajúcich na 1,2 miliónov žien a zistili, že riziko nepriaznivých výsledkov pôrodu po intervale interpretácie tehotenstva kratšom ako šesť mesiacov nie je vyššie ako u detí narodených po intervale 18 až 23 mesiacov. Nepotvrdila sa tak opodstatnenosť doterajších odporúčaní týkajúcich sa odstupu medzi dvomi pôrodmi, ktorý má byť po živonarodených deťoch minimálne 18 mesiacov. Platí teda, že ak žena počne dieťa skôr, nemusí mať obavy. 

Ako je to s vekom matky a dlhšou prestávkou medzi pôrodmi?

Nové zistenia odhalili aj druhú stránku pomyselnej mince – dlhšia prestávka medzi súrodencami (odstup viac ako 60 mesiacov) môže viesť k zvýšenému riziku nepriaznivých výsledkov pri ďalšom pôrode. Čo sa týka veku rodičky, súčasné odporúčania WHO nie sú špecifické pre jednotlivé vekové kategórie žien a rovnako tak ani výsledky štúdie sa nemusia nevyhnutne vzťahovať na rodičov všetkých vekových kategórií. V rámci štúdie sa vedci rozhodli ďalej zisťovať, či intervaly medzi tehotenstvami ovplyvňujú riziko nepriaznivých výsledkov pôrodu u žien v rôznom veku. Ostáva veriť, že výsledky z pozorovania nenechajú na seba dlho čakať.