Dobré novinky kmeňovej bunky #1

kmeňové bunky MAMAMA
kmeňové bunky MAMAMA

Nie je to zázrak, je to veda!

Vrátiť zrak slepému človeku doteraz vždy znamenalo hovoriť o zázraku. Pre slepých je vyliečenie ich zraku nesplniteľným snom. Táto smutná realita sa však môže stať minulosťou. Vedcom sa minulý rok podarilo vrátiť zrak slepému človeku.

Liečba bola založená na nahradení buniek oka, presnejšie buniek sietnice, ktoré boli zničené alebo opotrebované vplyvom choroby so zložitým názvom – degenerácia makuly. Ide o najbežnejšie ochorenie, ktoré ústi do slepoty u starších ľudí, alebo u pacientov s diabetom. Makulárna degenerácia postihuje v oku oblasť, ktorá umožňuje videnie jemných detailov a pomáha nám vykonávať každodenné aktivity, ako je čítanie knihy alebo riadenie auta.

Najmä u starších ľudí je makulárna degenerácia častým problémom a môže vyústiť do citeľnej straty videnia na jednom alebo oboch očiach. Ochorenie môže postupovať veľmi pomaly, že si človek sotva všimne vôbec nejaké zmeny. Niekedy však môže postupovať aj rýchlo a spôsobiť výraznú stratu zraku.

Lekári uskutočnili transplantáciu kmeňových buniek a tie sa vyvinuli do fotoreceptorov a dokázali sa spojiť s nervami, ktoré vedú do mozgu. Ide o prvý úspešný prípad, pretože v predchádzajúcich štúdiách kmeňové bunky pri obnovení zraku zlyhali. Domnievajú sa, že boli úspešní vďaka výberu vyspelejších kmeňových buniek a dúfajú, že sa tento typ transplantácií bude v najbližších rokoch uskutočňovať v širšom meradle. Mnohým ľuďom trpiacim ochorením oka, ktoré zapríčiňuje zánik fotoreceptorov, ponúkli nádej, že možno transplantovať fotoreceptory a tak obnoviť zrak pacientom. Použitie vlastných kmeňových buniek pacienta tiež zabraňuje možnému imunologickému odmietnutiu transplantátu.

Je pravdou, že stále existuje niekoľko výziev a rizík spojených s touto terapiou. Neznamená to, že vieme automaticky liečiť slepotu – ide o vedu, nie o zázrak. Avšak práve veda ponúkla nádej ľuďom, ktorí sú slepí z dôvodu degenerácie makuly, že budú jedného dňa opäť vidieť.

Ak máte záujem o viac informácií o možnosti účasti vášho dieťaťa v štúdií, zavolajte na bezplatnú infolinku 0800 11 12 33 alebo sa informujte e-mailom na info@cordbloodcenter.sk.