Zodpovedný prístup v tehotenstve je vždy namieste

Tehotenstvo je vo väčšine prípadov túžobne očakávané obdobie v živote ženy. Celý svet dostáva novú podobu a od prvých dní sa podriaďuje dôležitej zmene. Životný rytmus, stravovanie, vhodný pohyb – všetky činnosti sa vedome, alebo podvedome sústreďujú na zdravý vývin pokladu, ktorý v nej rastie. Chce sa dozvedieť všetko dôležité, čo s tehotenstvom súvisí, hoci k tomu patria aj informácie, ktoré nie sú príjemné.

Zodpovedná budúca mamička si potrebuje všímať a správne vyhodnocovať veci, ktoré sa jej dejú. Vie, aké dôležité je práve v tomto období včasne a správne reagovať. Prehnaná ustráchanosť nie je namieste, ale snaha minimalizovať všetky riziká, ktoré by mohli viesť k neželanej strate plodu je prirodzená.

O obávanej téme, ktorá trápi ženy počas prvého obdobia gravidity sme hovorili s MUDr. Erikom Dosedlom, primárom gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, ktorú manažérsky riadi skupina AGEL.

Neželaná strata plodu – spontánny potrat je najväčšou obavou tehotných žien, ale treba vedieť, ako sa prejavuje. Podľa čoho môže žena spoznať, že jej hrozí nebezpečenstvo potratu?

Pri rozvoji spontánneho potratu rozlišujeme niekoľko štádií a foriem. Prvým štádiom je hroziaci potrat. Prejavuje sa miernymi bolesťami v podbrušku a slabým krvácaním (špinením). Kŕčok maternice je uzavretý. Na ultrazvuku možno pozorovať hematóm (krvnú zrazeninu) za chóriom (budúcou placentou). Druhým štádiom je začínajúci potrat, pri ktorom je kŕčok maternice otvorený a maternica sa kontrakciami snaží vypudiť odumretý plod. Pacientka pociťuje silné kŕčovité bolesti a zväčša silno krváca jasnočervenou krvou. Zamĺknutý potrat je špecifický stav v tehotenstve, keď dôjde k odumretiu plodu, ale pacientka nemá žiadne ťažkosti. Jediným príznakom zvykne byť slabý tmavohnedý výtok.

Potrat môže byť komplikovaný aj vysokými teplotami, ktoré vznikajú pri infekcii plodu. Tento stav je veľmi závažný, prebieha rýchlo a môže skončiť aj smrťou ženy.

Dá sa rozvíjajúci sa spontánny potrat ešte zastaviť?

Liečebné možnosti pri hroziacom potrate sú pomerne obmedzené. Je tu aj etická rovina problému, kde si kladieme otázku či je etické zachraňovať tehotnosť, ktorá by mala byť za normálnych okolností potratená. Okrem toho v prvých týždňoch tehotnosti môžu liečivá spôsobiť poškodenie vyvíjajúceho sa plodu. V prípade, že na ultrazvuku dokážeme hematóm za choriom a pacientka podpisom informovaného súhlasu trvá na liečebných opatreniach, je cieľom liečby zastaviť zväčšovanie hematómu a krvácania. Okrem toho sa snažíme utlmiť kontračnú činnosť maternice. V prípade, že ultrazvukom nameriame krátky kŕčok maternice musíme ho zašiť.

Absolútne najdôležitejším predpokladom pre úspešné zvládnutie liečby hroziaceho potratu je pokoj na lôžku.

Ak tehotná žena krváca, je to jasný znak, že je zle a dieťatku ide o život? Alebo je to skôr varovný príznak, že niečo hrozí?

Samotné krvácanie je mnohokrát prejavom normálne sa vyvíjajúcej tehotnosti. Príčinou slabého krvácania na začiatku tehotnosti je často uhniezdenie plodu v maternici. Pri normálnom uhniezdení plodu musí dôjsť k napojeniu materských krvných ciev na budúcu placentu, aby mohol byť plod adekvátne vyživovaný. Počas procesu dochádza k tomu, že narušená cievna stena prepustí určité množstvo krvi, čo sa navonok prejaví krvácaním z pošvy. Toto tzv. implantačné špinenie prestáva po vytvorení placenty teda asi v 16. týždni tehotnosti.

Za klinicky významné považujeme krvácanie spojené s bolesťami v podbrušku. Je však potrebné povedať, že v prvých 16. týždňoch tehotnosti má asi 4 % žien slabé krvácanie v čase očakávanej menštruácie. U menej ako 1 % tehotných dochádza dokonca k silnému krvácaniu ako pri menštruácii, čo môže mať za následok pomerne neskoré zistenie tehotnosti.