Ako prebieha pôrod počas koronavírusu?

Obrázok od Engin Akyurt z Pixabay

Mnohé preventívne opatrenia týkajúce sa ochorenia COVID-19 ovplyvňujú náš bežný život a sú sprevádzané rôznymi odporúčaniami či nariadeniami. V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, teda aj pri pôrode, je preto potrebné počítať s tým, že zrejme nebude mať rovnaký priebeh ako v čase pred aktuálnym koronavírusom. S čím počítať a na čo sa pripraviť?

Ako vyplýva z usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie z marca tohto roku, všetky tehotné ženy (s potvrdenou infekciou COVID-19 alebo s podozrením na nákazu), majú právo na vysoko kvalitnú zdravotnú starostlivosť pred pôrodom, počas neho aj po ňom. To zahŕňa prenatálnu, neonatálnu a postnatálnu starostlivosť, a taktiež starostlivosť o mentálne zdravie. Bezpečný a pozitívne vnímaný pôrod zahŕňa zaobchádzanie s rešpektom a úctou, možnosť mať pri pôrode zvoleného blízkeho človeka, jasnú a zrozumiteľnú komunikáciu so zdravotníckym personálom, výber vhodnej stratégie zameranej na zvládnutie bolesti a ak je to možné, poskytnutie mobility počas pôrodu a umožnenie voľby polohy pri pôrode. Ak existuje podozrenie alebo je potvrdená nákaza COVID-19, zdravotníci by mali prijať preventívne opatrenia na zníženie rizika infekcie personálu a ostatných pacientov, vrátane používania vhodného ochranného odevu a osobných ochranných prostriedkov.

Je rúško povinné aj pre rodičku?

Zatiaľ áno, pričom si túto informáciu môžete overiť ešte priamo vo zvolenej pôrodnici. V niektorých nemocniciach sa rúško vyžaduje nielen počas pôrodu, ale aj po ňom, a tak ho musí mať budúca mamička aj na izbe. Zo skúseností slovenských žien vyplýva, že druh pôrodu nerozhoduje – povinné bolo pri sekcii (cisárskom reze), aj pri klasickom pôrode.

Môžete rodiť aj v prítomnosti partnera

Postupné uvoľňovanie opatrení vo viacerých pôrodniciach na Slovensku umožňuje prítomnosť blízkeho človeka pri pôrode. Je však potrebné rešpektovať určité opatrenia, ktoré majú chrániť budúcu mamičku a zároveň aj personál zabezpečujúci zdravotnú starostlivosť. Ak sa rozhodnete pre pôrod svojho bábätka v prítomnosti vášho partnera, zistite si podmienky a hygienicko-epidemiologické opatrenia konkrétnej nemocnice, kde máte naplánovaný pôrod. Informujte sa, či je umožnená prítomnosť sprevádzajúcej osoby na pôrodnej sále. Ak to nie je povolené, je to z bezpečnostných dôvodov vás, dieťatka aj okolia – preto prijmite toto rozhodnutie zdravotníckeho zariadenia s pochopením. Spravidla však platí, že sprevádzajúca osoba by mala absolvovať triáž za účelom vylúčenia ochorenia na COVID-19, podpísať čestné prehlásenie a poučenie, že uplynulých 14 dní nevykazovala symptómy daného ochorenia. Určite treba počítať aj s tým, že počas celej doby pôrodu je potrebné používať ochranné pomôcky (plášť, čiapku a rúško) dodané pôrodnicou. Od sprevádzajúcej osoby sa nevyžaduje absolvovanie PCR testu na COVID-19.

Návštevy na novorodeneckom oddelení

Aj naďalej platí všeobecný zákaz návštev v lôžkových zdravotníckych zariadeniach, ale od 11. mája 2020 môžu nemocnice povoliť výnimky zo zákazu návštev. Pôrodnice na Slovensku sa snažia minimalizovať návštevy na jednu až dve osoby, pričom novorodenca by mala navštevovať opakovane len jedna a tá istá osoba. Je potrebné prísne dodržiavať všeobecné opatrenia pre návštevy a sprievody (hygiena rúk a použitie ochranných prostriedkov). Rodičov novorodenca by nemocnica nemala vnímať ako návštevy a akékoľvek obmedzenia by mali byť prijímané len v čase významného rizika šírenia vírusu.