Zmysly novorodenca

Mnoho rodičov má pri narodení dieťaťa veľa otázok. Jedna z nich sa týka aj jeho zmyslov. Vidí nás? Počuje nás? Odpoveď je jednoduchá – áno. Vidí, počuje, cíti. Už v siedmom mesiaci tehotenstva sa v maternici rozvíjajú všetky zmysly dieťaťa. Nie sú rozvinuté na maximum, ale hneď od narodenia je pripravené učiť sa žiť v novom svete a spoznávať ho svojimi zmyslami.

Je dôležité, aby zmysly dieťaťa boli správne a dostatočne stimulované. V opačnom prípade to môže mať negatívny vplyv na jeho psychický a aj fyzický rozvoj.

Zrak

Jeden z prvých reflexov, ktorý si na novorodencovi môžete všimnúť je zatváranie očí pred jasným svetlom – blikajúci reflex. Ide o ochranný reflex, ktorý má logické vysvetlenie. Novorodenec sa z tmavého miesta v maternici pôrodom dostane na svet. Ak si s ním sadnete do miestnosti, kde nie je veľa svetla zbadáte, že vás pozoruje s doširoka otvorenými očami.

Oči novorodenca vidia hneď od prvej minúty ako prišiel na svet. Nedokáže však zaostriť. Zreteľne vidí asi do 20 – 25 cm. Postupne sa jeho zrak vyvíja a do 4. mesiaca je už schopný vidieť aj vzdialené predmety, ale dokáže sústrediť zrak aj na veľmi blízke predmety (dokonca lepšie než dospelí ľudia). Deťom sa zrak úplne vyvinie až v 2. – 3. roku.

Novorodenec nemá dostatočne vyvinutý sval, ktorý pohybuje očami. Môžete si všimnúť, že predmety bude pozorovať jedným okom, kým druhé pôjde jemne iným smerom. Možno vám napadne, že vaše dieťa škúli, ale nie je to tak. Tento sval sa správnou stimuláciou v priebehu 8 týždňov (plus mínus týždeň) posilní a dieťa bude oboma očami pohybovať súmerne.

Farebné videnie – predpokladá sa, že novorodenec nevidí farebne. Tento stav sa ale postupne mení. V priebehu 4 až 6 mesiacov už vidí všetky farby. V tomto veku často uprednostňuje červenú farbu.

Sluch

Počuje vás. Ešte počas tehotenstva reaguje plod v maternici na zvuky. Ak sa mu prihovárate, čítate mu, púšťate mu hudbu, počuje to. Už v 18. týždni tehotenstva začína počúvať zvuk. V 24. týždni je citlivejšie na zvuk a v 25. týždni už na zvuk alebo hlas reaguje.

Najvýraznejší zvuk, ktorý dieťa v maternici počuje je hlas matky. Okrem neho celý čas počúva tlkot matkinho srdca, počuje aj prúdenie krvi, trávenie potravy a pohyby čriev. Z tohto dôvodu nie je nutné, aby počas spánku novorodenca bolo okolo neho úplné ticho. Je zvyknutý na slabší hluk.

Od narodenia do troch mesiacov dieťa reaguje na hlasnejší zvuk prekvapením, upokojením sa na matkin hlas a pri bežnej komunikácii viacerých ľudí na chvíľu spozornie (prestane sa hýbať a snaží sa počúvať). Dáva prednosť vyššiemu hlasu matky pred hlbokým hlasom otca.

Vďaka tomu, že vás dieťa počuje ešte pred narodením pozná váš hlas a neraz ho môžete upokojiť prihovorením aj bez toho, aby vás videlo.

Chuť

Chuťové poháriky sa vytvárajú od začiatku vývoja plodu. Novorodenec rozoznáva sladkú, kyslú a horkú chuť. Dáva prednosť sladkej chuti a presne tak (sladko) chutí aj materské mlieko. Vie rozoznať aj mlieko matky od inej umelej náhrady. Materské mlieko je plné sacharidov, ktoré v organizme novorodenca spustia produkciu endorfínov, čím sa u neho dostaví pocit šťastia.

Slanú chuť začnú deti rozoznávať až vo 4. mesiaci.

Čuch

Novorodenci majú vyvinutý čuch. Počas prvých dní po narodení uprednostňujú vôňu vlastnej matky a aj vôňu materského mlieka. Dokonca dajú prednosť vôni materského mlieka inej ženy pred vôňou dojčenskej výživy. V tomto smere má novorodenec čuch lepší než dospelý človek.

Vôňa materského mlieka dokáže u novorodencov potlačiť bolesť.

Hmat

Hmat je prvý zmysel, ktorý sa u detí vyvinie. S týmto zmyslom majú skúsenosti ešte pred narodením. V maternici sa hýbu, kopú, dotýkajú sa seba, ale aj mamičiek. Už v tomto čase sa oboznamujú s hmatom a pocitmi, ktoré dotyk vyvoláva. Túto skúsenosť získavajú aj z vonku. Ak sa dotkne tehotná žena svojho bruška, dieťa to cíti. Je dokázané, že kontakt kože na kožu novorodenca upokojí. Preto sa hneď po pôrode prikladá nahé dieťa na hruď matky (bonding). Veľakrát stačí zobrať plačúce dieťa na ruky a ono sa hneď upokojí.

Hladkanie, maznanie, objímanie, nosenie na rukách, to všetko dieťa vníma a pre svoj zdravý vývoj potrebuje. Deti, ktorým sa dotykov dostáva menej sú v budúcnosti náchylnejšie na stres, depresie, pocit úzkosti a môžu mať emocionálne problémy. Po narodení vedia deti pokožkou vnímať, či je vec chladná, teplá, alebo vlhká.