Ako sa lieči tupozrakosť u detí

Tupozrakosť (amblyopia) je stav, kedy má človek zníženú centrálnu zrakovú ostrosť, nevidí dobre najčastejšie na jedno oko alebo aj na obe oči. Nie je to spôsobené žiadnou organickou príčinou ani tento nález nezodpovedá stupňu poškodenia zraku. Tento stav je zvratný len v detskom veku, približne do siedmych rokov. V neskoršom veku už nie je možnosť jeho vyliečenia. Čím v mladšom veku vzniká, tým je postihnutie horšie. V angličtine sa používa výstižný názov lazy eye, teda lenivé oko.

Ľudský mozog sa aj po narodení ďalej vyvíja, učí sa. Dalo by sa povedať, že sa musí naučiť aj vidieť. Ak niečo bráni normálnemu jasnému videniu v detstve, nemá mozog dostatočnú stimuláciu, nevytvoria sa potrebné nervové prepojenia. Tupozrakosť vzniká už po 6-8 týždňovom pôsobení deprivačného faktoru. Ak je jedno oko tupozraké, začne ho mozog ignorovať a používať iba to druhé oko. To vedie k poruchám priestorového videnia. 3D obraz vzniká v mozgu jedine skladaním obrazu z dvoch očí. Keď je jedno oko potlačené, vzniká len 2D obraz, chýba priestorové videnie. Dieťa potom často zakopáva, má problémy s odhadovaním vzdialeností, naráža do predmetov. Niekedy sa tupozrakosť zistí až náhodne v dospelosti, keď sa niečo stane s tým dobre vidiacim okom.

Ďalej tupozrakosť môže viesť, pri veľmi nízkej centrálnej zrakovej ostrosti, k vzniku škúlenia (strabizmu), čo je najčastejšia príčina príchodu rodičov s dieťatkom k lekárovi. Do 6 mesiacov veku môže byť škúlenie prechodný stav, ale neskôr ho už treba riešiť.

Príčiny tupozrakosti

  • refrakčná chyba, krátkozrakosť alebo častejšie ďalekozrakosť, astigmatismus, dôležité je túto chybu korigovať včas okuliarmi
  • vrodená katarakta (šedý zákal)
  • nepriehľadná rohovka
  • nepriehľadný sklovec, napr. pri zakrvácaní
  • ochorenia sietnice
  • rôzne vrodené poruchy oka
  • albinismus
  • nystagmus
  • strabismus, kde je niekedy potrebná chirurgická liečba

Terapia tupozrakosti

V prvom rade by bolo dobré, ak by sa vyriešila porucha ešte predtým, než začne pôsobiť ako deprivačný faktor, ale v praxi je to možné len niekedy. Väčšinou už určitý stupeň amblyopie je prítomný a snažíme sa ho odstrániť.

Je niekoľko možností. Na prvom mieste je predpis okuliarov na korekciu refrakčnej chyby. Ďalšou možnosťou je pleoptická liečba. Znamená vyradenie dobre vidiaceho oka z činnosti, aby sa choré oko viac stimulovalo, naučilo sa vidieť. A to najčastejšie oklúziou (zakrytím) dobrého oka. Existujú oklúzory, ktoré sa dajú nasadiť na okuliare, špeciálne kontaktné šošovky, náplasti, atď. Táto terapia by mala byť celodenná, začať ráno po raňajkách a skončiť pred večerným kúpaním. Zvyšné dve hodiny denne stačia dobre vidiacemu oku, aby sa takzvane zregenerovalo. U detí do dvoch rokov sa môže jeden deň v týždni vynechať. U väčších detí nie, lebo hrozí zlá spolupráca. Oklúzor je potrebné aplikovať šesť týždňov až jeden rok.

Doplnkovou metódou je ortopticko-pleoptická liečba, cvičenie na rôznych prístrojoch v špeciálnych centrách. Existujú aj škôlky, kde dieťa môže tieto cvičenia absolvovať. Aj doma sa dá očko vycvičiť, napr. rôzne stavebnice, omaľovánky, ale aj sledovanie televízora zle vidiacim okom pri zakrytí dobre vidiaceho oka. Tým sa tupozraké oko vhodne stimuluje.

Liečba nie je vždy stopercentne úspešná, záleží od toho, či sa amblyopia zachytila včas. Ak rodičia vedia o svojej tupozrakosti alebo vysokej refrakčnej chybe, treba zvýšiť opatrnosť, poprípade dieťa vziať na preventívne očné vyšetrenie. U menších detí sa dá zistiť amblyopia zakrývaním očí, pričom sa dieťa nebráni zakrytiu tupozrakého oka. Zraková ostrosť sa vyšetruje preventívne na optotypoch aj u pediatra, ktorý v prípade potreby odošle dieťa na oftalmologickú ambulanciu.

MUDr. Tímea Lazárová