Zdravý pôrod

Blíži sa pôrod a my sa cítime rozporuplne. Veľa radosti, trochu strachu. Nevieme sa dočkať, kedy už svoje bábätko budeme držať v náručí, zároveň nám ale zviera žalúdok. Len aby sa počas pôrodu nič zlé nestalo! A v tom príde nápad! Čo takto požiadať lekára o cisársky rez?

„Rodila som cisárskym rezom, ale vôbec to nebolo automatické,“ vraví pani Stanka, ktorá si najskôr vytrpela 12 hodín v pôrodných bolestiach, kým sa lekári rozhodli pre tento zákrok. „Pritom som bola riziková pacientka, rodila som po 35-ke a navyše – mávam silné migrény. Myslela by som si, že pôrod cisárskym rezom bude automatická voľba, ale nebolo to tak,“ dodáva. Inú skúsenosť má pani Janka. Cisárskym rezom odrodila obe deti a vedela dopredu, že to tak bude. Hovorí: „Veľmi som sa bála pôrodu, neznášam totiž veľmi dobre bolesť. A tak som požiadala lekára, aby som mohla rodiť cisárskym rezom. Okamžite mi vyšiel v ústrety.“

Počet cisárskych rezov alarmujúco stúpol

Pravdou je, že v posledných rokoch počet pôrodov cisárskym rezom výrazne stúpol. Na Slovensku až nezdravo. Normálne je, ak sa narodí okolo 15 percent detí touto cestou, u nás je to však až jedna tretina. Príčin je viacero, nie vždy je však pôrod cisárskym rezom opodstatnený. Gynekologicko-pôrodnícka klinika Fakultnej nemocnice v Trenčíne má titul „Najlepšia pôrodnica na Slovensku“ aj „Baby Friendly Hospital“. Jej prednosta a primár MUDr. Peter Kaščák, PhD., uvádza: „Je pravda, že cisársky rez môže zachrániť zdravie a život nenarodenému dieťaťu i žene. Tým, ako sa stávali operácie bezpečnejšími, prirodzeným spôsobom stúpal aj ich počet a zlepšovali sa tzv. perinatálne výsledky, teda sa zlepšovalo zdravie narodených detí
i žien.“ Ako však upozorňuje – každá operácia je aj v súčasnosti rizikom a tak nie je správne, ak je na Slovensku také vysoké percento takýchto pôrodov: „Po prekročení hranice 15 percent začínajú prevažovať riziká spojené s operačným výkonom. Preto aj Svetová zdravotnícka organizácia stanovila hranicu 15 percent ako rozumné percento počtu cisárskych rezov, ktoré by sa nemalo významne prekračovať. Som presvedčený, že aj pri akceptovaní rôznej úrovne medicíny a kvality a zameraní pôrodníckych pracovísk, by sa podiel cisárskych rezov mal pohybovať v rozmedzí 15–25 %.“

[pull_quote_center]V posledných rokoch počet pôrodov cisárskym rezom výrazne stúpol. Na Slovensku až nezdravo. Normálne je, ak sa narodí okolo 15 percent detí touto cestou, u nás je to však až jedna tretina.[/pull_quote_center]

Módna záležitosť?

Vek prvého pôrodu ženy sa neustále posúva a pribúda takzvaných rizikových rodičiek (vo veku nad 35 rokov). Takisto sa zvyšuje počet párov, ktoré potrebujú na počatie pomoc odborníkov a v takýchto prípadoch častejšie dochádza k tomu, že sa naraz narodí viac detí. Paradoxne, toto však nie sú dôvody, prečo stúpa počet cisárskych rezov. „Nesúhlasím s tvrdením, že nárast počtu na 35 % a viac v niektorých pôrodniciach je vďaka viacplodovým graviditám, tehotnostiam starších žien alebo predčasným pôrodom. Je jasne dokázané, že najviac cisárskych rezov sa urobí zdravým ženám v termíne s jedným plodom a pri polohe plodu hlavičkou. Teda tzv. zdravým prvorodičkám,“ uvádza na pravú mieru Peter Kaščák a dodáva: „Cisársky rez je vážny zásah do organizmu ženy. Preto by nemal byť módnou záležitosťou. Treba však priznať, že sa hlavne v laickej verejnosti často považuje za bezpečné, jednoduché a „moderné“ riešenie, ktoré niektoré ženy z úplnej nevedomosti žiadajú ako lepšiu alternatívu svojho pôrodu. Je smutné, ak nájdu pôrodníka, ktorý im vyhovie.“

shutterstock_142739377

Problémy pri druhom pôrode

Ako sme spomínali v úvode článku, pani Janka takého pôrodníka našla. Ako vraví, nijako ju neprehováral, aby to skúsila najskôr prirodzeným spôsobom. Nezamýšľala sa nad tým, bola rada, že niekto chápe jej obavy a je ochotný jej pomôcť. Problémy však nastali, keď čakala druhé dieťa. „Na druhé dieťa sme čakali dlho. Skúšali sme to s manželom tri roky a nič. Pritom, pri prvom dieťati som otehotnela okamžite. Zašla som teda za lekárom a zistil mi, že mám ako dôsledok cisárskeho rezu zrasty, ktoré treba odstrániť,“ opisuje peripetie pani Janka, ktorá je dnes už šťastnou mamičkou staršieho chlapčeka a mladšej dcérky. Predpoklad,
že problémy mohli nastať v súvislosti s predchádzajúcim pôrodom cisárskym rezom, potvrdzuje aj doktor Peter Kaščák: „Je dokázané, že mnohé závažné tehotenské komplikácie sa vyskytujú u žien po predchádzajúcej sekcii častejšie ako u žien po vaginálnom pôrode. Toto je z pôrodníckeho hľadiska najvážnejší dôvod obáv z neúmerného nárastu sekcií. Pribúda potom žien s druhou, treťou a ďalšou sekciou a v týchto prípadoch riziká stúpajú skutočne významne.“ Navyše – pôrod cisárskym rezom je operácia, ktorá sa vždy robí pod narkózou. Netreba zabúdať, že i keď je dnes medicína naozaj ďaleko, anestézia je stále rizikom. Sú dokonca krajiny, kde ju môže podať len naozaj skúsený lekár.

[pull_quote_center]Mnohé závažné tehotenské komplikácie sa vyskytujú u žien po predchádzajúcej sekcii častejšie, ako u žien po vaginálnom pôrode.[/pull_quote_center]

Menej odolné dieťa

Pani Stanka nechcela rodiť cisárskym rezom, napokon však lekári nemali inú možnosť. Dnes je šťastnou matkou 4-ročného syna, no je neustále chorý. V škôlke nikdy nevydrží dlhšie ako týždeň bez toho, že by neochorel a nemusel minimálne týždeň zostať doma. Aj keď všetky mamičky vedia, že s nástupom do materskej školy niečo podobné čaká mnoho detí, isté je, že po čase si organizmus zvykne. Syn pani Stanky si však nezvykol ani po vyše roku a to už je mimo akýchkoľvek noriem. „Nechápem to. Myslela som si, že naše dieťa bude, naopak, menej choré ako jeho rovesníci. Nie sme totiž typickí mestskí rodičia. Každý víkend chodievame na dedinu, kde žijeme v súlade s prírodou. Navyše sa zdravo stravujeme, športujeme,“ vyratúva zúfalá pani Stanka. Aj príčiny tohto stavu môžeme pravdepodobne hľadať práve v pôrode cisárskym rezom. Podľa doktora Petra Kaščáka totiž nie je žiadnou fámou, že deti narodené prirodzeným spôsobom sú psychicky aj fyzicky odolnejšie: „Z môjho pohľadu je toto najzásadnejšia otázka. Absolútna väčšina žien pôrodníkom hovorí, že by chceli cisársky rez kvôli dieťaťu. Pritom neonatológovia a detskí lekári úplne jasne dokázali, že pre dieťa je ideálne a najvhodnejšie, keď sa narodí prirodzenou cestou. Výhody bezprostrednej popôrodnej adaptácie, skoršieho kontaktu a nástupu dojčenia sú známe. Menej sa vie o tom, že napr. bakteriálne osídlenie dieťaťa pri spontánnom pôrode znižuje u týchto detí podiel alergických ochorení, astmy, porúch imunity.“

shutterstock_238484590

Prirodzený pôrod je najlepšou voľbou

Ak teda, milé mamičky, chcete naozaj to najlepšie pre vaše dieťa, mali by ste sa snažiť o prirodzený pôrod. A to, či máte naozaj dobrého pôrodníka, zistíte tak, že vás v tomto rozhodnutí podporuje. Ak však hrozia komplikácie, cisárskeho rezu sa nemusíte obávať. Dnes už je to naozaj bezpečná cesta ako priviesť na svet vytúžené dieťatko. Obe alternatívy však treba riadne zvážiť. „Tam, kde zdravotný stav matky či dieťaťa už v tehotnosti alebo počas pôrodu signalizuje možné komplikácie, treba zvážiť cisársky rez. Je to dnes bezpečná operácia, ktorá skutočne môže zachrániť zdravie a život. V pôrodníctve je totiž z môjho pohľadu bezpečnosť naozaj na prvom mieste. Ak sú však splnené podmienky na prirodzený pôrod, tak treba zásadne povedať, že je to z pohľadu medicíny lepšia alternatíva pre matku aj dieťa,“ uzatvára prednosta a primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Peter Kaščák, PhD.

[pull_quote_center]Neonatológovia a detskí lekári úplne jasne dokázali, že pre dieťa je ideálne a najvhodnejšie, keď sa narodí prirodzenou cestou. Napríklad bakteriálne osídlenie dieťaťa pri spontánnom pôrode znižuje u týchto detí podiel alergických ochorení, astmy, porúch imunity.[/pull_quote_center]

[dropcap type=“1″]T[/dropcap] Eva Sládkova