Vaše 2 %

Opäť je čas, kedy sa ľudia a firmy rozhodujú, komu poukážu 2 % zo svojej dane z príjmov. Nejde o daň naviac, je to časť už zaplatenej dane, ktorá môže byť využitá na podporu aktivít, o ktorých ste vy presvedčení, že sú zmysluplné.

Register darovanej pupočníkovej krvi Eurocord-Slovakia sa tiež uchádza o podporu vo forme vašich 2 %. Ich poskytnutím pomôžete registru darcov ďalej rozvíjať programy, prostredníctvom ktorých pomáha pacientom s ťažkými ochoreniami. Všetky náklady spojené s činnosťou registra sú financované bez spoluúčasti štátu, či zdravotných poisťovní. Je to možné iba vďaka pomoci rodinnej banky pupočníkovej krvi Cord Blood Center, sponzorov a práve príspevkov 2 % z daní.

Eurocord-Slovakia už 20 rokov pomáha ťažko chorým deťom a dospelým. Pupočníková krv z registra darcov Eurocord-Slovakia dosahuje špičkovú kvalitatívnu úroveň. Spomedzi 49 registrov sveta, ktoré poskytujú darovanú pupočníkovú krv cez medzinárodnú databázu Bone Marrow Donor Worldwide (BMDW), dosahuje dlhodobo svetové prvenstvo. Už 8 rokov po sebe sú jeho transplantáty vyhodnotené ako najlepšie z hľadiska počtu buniek, čo zvyšuje šance pacienta v boji s chorobou.

Do BMDW má Eurocord-Slovakia zaradených viac ako 1.700 darovaných jednotiek pupočníkovej krvi (transplantátov), ktoré sú dostupné pacientom na celom svete. V počte jednotiek pupočníkovej krvi zaradených do tejto medzinárodnej databázy je pri porovnaní na počet obyvateľov lepší ako napr. Holandsko alebo Veľká Británia.

V rámci Programu súrodeneckého darcovstva pupočníkovej krvi Eurocord-Slovakia uchováva bezplatne pupočníkovú krv novorodencov, ktorá je vopred určená ich chorým súrodencom. Ide o pacientov s ochoreniami, ktoré sú liečiteľné pomocou transplantácie krvotvorných kmeňových buniek. Doteraz bolo takýchto odberov vykonaných takmer 200.

Vašim príspevkom môžete pomôcť deťom i dospelým, čakajúcim na transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek od darcu, či súrodenca.

Ak vnímate túto činnosť ako zmysluplnú, stiahnite si Vyhlásenie s údajmi registra. Svojou podporou sa pridáte k úsiliu o skutočnú záchranu životov.

Všetky kroky k poskytnutiu  2 % nájdete na stránke www.rozhodni.sk.

STIAHNUŤ VYHLÁSENIE

eurocord logo

Údaje o prijímateľovi

Identifikačné číslo prijímateľa: 31771165

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno: Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

Sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava