V starostlivosti o zdravie ste pre svoje dieťa vzorom

Význam preventívnej prehliadky spočíva v tom, že sa čo najskôr dozvieme všetko o našom zdravotnom stave. Teda ešte v čase, keď nepociťujeme žiadne zdravotné problémy. Kontinuálne dodržiavanie systému preventívnych prehliadok je preto dôležité. Každý občan našej republiky má právo na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast, resp. u všeobecného lekára pre dospelých, stomatológa, gynekológa, urológa a gastroenterológa

Nájdete si čas na preventívne prehliadky?

Rodičia s malými deťmi do jedného roka sú najdisciplinovanejší v dodržiavaní preventívnych prehliadok u pediatra. Je zaujímavé, že pokiaľ túto povinnosť u detí dôsledne dodržiavame až do ich dospelosti, vo vyššom veku si sami tento bezplatný „luxus“ zdravia príliš nedoprajeme.

  • Dieťa od narodenia až do dospelosti čaká približne 18 preventívnych prehliadok.
  • Preventívne prehliadky navštevuje vyše 96 % detí.
  • Len 25 % dospelej populácie absolvuje preventívnu prehliadku, na ktorú má nárok z verejného zdravotného poistenia.

Aj v zdravotnej starostlivosti však platí, ako rodičia sme pre naše deti vzorom. Ak teda chceme, aby sa dieťa aj v dospelosti o svoje zdravie dobre staralo, buďme mu príkladom aj v prevencii.