Povesť firmy pri výbere zamestnávateľa

Podľa 73% Slovákov môžu firmy svojim spoločensky zodpovedným správaním efektívne dopĺňať úlohu štátu a 15% ľudí u nás je dokonca presvedčených o nenahraditeľnej úlohe štátu. Rozdielny názor na túto otázku sa mení v súvislosti s vekom. O nenahraditeľnej úlohe štátu je presvedčených len 5% mladých, vo veku 18 až 34 rokov, ale medzi 35 až 49 ročnými Slovákmi zastáva tento názor až 21% ľudí. Myslí si to aj 20% opýtaných, ktorí majú 50 až 65 rokov a takmer 22% stredoškolsky vzdelaných bez maturity, no len 10% vysokoškolsky vzdelaných Slovákov. Výsledky vyplývajú z aktuálneho dotazníkového prieskumu BAYER BAROMETER 2016, ktorý exkluzívne spracovala spoločnosť MEDIAN.

“Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou filozofie spoločnosti Bayer a jej korporátnej stratégie. V rámci spoločenskej zodpovednosti sa zameriavame na strategické investície do oblastí, ktoré zahŕňajú vedu, vzdelanie, zdravie a spoločenské potreby. Spoločnosť Bayer podporuje vzdelanie mladých ľudí v oblasti vedy. Na Slovensku a v Českej republike podporujeme kľúčový program Veda má budúcnosť, ktorým chceme pomôcť stimulovať záujem študentov základných a stredných škôl o prírodné vedy,” dodáva Jens Becker, generálny riaditeľ spoločnosti Bayer pre Českú republiku a Slovensko.

 

Mladší viac vnímajú prínos firiem v ekonomike a vzdelávaní, starší občania majú  k spoločensky zodpovednému správaniu firiem (CSR) skeptickejší postoj

Za najväčší prínos spoločensky zodopvedného správania firiem považuje 38 % ľudí na Slovensku oblasť zdravia, ktorá zahŕňa prevenciu, starostlivosť i liečbu chorých. Na druhom mieste uvádza 34% Slovákov ekológiu, pretože vidí prínos v ochrane krajiny a životného prostredia, recyklácii i

v spotrebiteľskom správaní. Predovšetkým mladí, vo veku 18 až 34 rokov si uvedomujú prínos v ekonomickej oblasti (34%) a vo vzdelávaní (24%). K ekonomike priraďujú aj kultúrne a spoločenské aktivity, starostlivosť o pamiatky a samozrejme technológie a vývoj. Zo Slovákov staršej generácie vidí však prínos pre ekonomiku len 21% ľudí medzi 35 a 49 rokom života, teda ľudí v najproduktívnejšom veku. Oblasť vzdelávania, podporu odborov s nižším záujmom, voľnočasových aktivít detí a mládeže, či menšín najmenej pochopiteľne vnímajú starší občania. Prínos spoločensky zodpovedného správania firiem v oblasti vzdelávania uvádza v prieskume  len 10% opýtaných vo veku 50 až 65 rokov. Muži a ženy sa na názore na prínos spoločensky zodopvedného správania firiem vzácne zhodujú. Na najvyššie miesto kladú prínos v oblasti zdravia (18% muži aj ženy) a na najnižšie dávajú prínos v oblasti vzdelania (muži 17%, ženy 15%).

11111111

Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR) ovplyvňuje Slovákov pri nákupoch i výbere zamestnávateľa

V prieskume odpovedali Slováci aj na otázku, či sa rozhodujú pri nákupoch a výbere tovaru aj podľa povesti a spoločensky zodpovedného správania firmy. Až 42% opýtaných uviedlo, že sa to snaží zohľadniť a pre 5% ide dokonca o kľúčový prvok pri výbere. Z postojov účastníkov prieskumu vyplynulo, že spoločenská zodpovednosť a povesť firmy je dôležitá najmä pre slovenských mužov.

Podobnú úlohu zohráva zodpovedný prístup k spoločenským potrebám a povesť firmy aj pri výbere zamestnávateľa. Tento faktor pri výbere zohľadňuje 43% Slovákov a 15% ľudí ho považuje za veľmi dôležitý. Najdôležitejší je tento prvok pre ženy – Slovenky a mladšie ročníky. Pri výbere zamestnávateľa sa spoločenskú zodpovednosť firmy snaží zohľadniť takmer 53% ľudí vo veku 18 až 24 rokov.

222222222

BAYER BAROMETER 2016 v skratke

V máji 2016 sa uskutočnil dotazníkový prieskum BAYER BAROMETER 2016 s cieľom zistiť postoj Slovákov k inováciám a rozvoju vo vede. Internetového prieskumu sa v Slovenskej republike zúčastnilo celkovo 501 respondentov starších ako 18 rokov, ktorí boli vybraní kvótnym výberom. Výskum realizovala exkluzívne pre spoločnost Bayer agentúra MEDIAN.

Bayer: Science For A Better Life

Bayer je globálna spoločnosť s hlavnou pôsobnosťou v oblasti starostlivosti o zdravie a

v poľnohospodárstve. Produkty a služby spoločnosti sú vytvárané tak, aby slúžili ľuďom a zlepšovali kvalitu ich života. Bayer si zároveň kladie za cieľ tvoriť hodnoty prostredníctvom inovacií rastu. Spoločnosť Bayer se zaväzuje dodržiavať zásady trvale udržateľného rozvoja, sociálnych a etických hodnôt. Vo fiškálnom roku 2015 spoločnosť zamestnávala približne 117 000 ľudí a jej predaje dosiahli 46,3 miliard Eur. Kapitálové náklady dosiahli výšku 2,6 miliard Eur, do výskumu a vývoja Bayer investoval 4,3 miliardy Eur. Tieto čísla zahŕňajú aj podnikanie spoločnosti v oblasti high-tech polymérov, ktoré od 1. augusta 2015 nespadajú do portfólia skupiny Bayer. Novovzniknutá spoločnosť Covestro s oblasťou podnikania v high-tech polyméroch bola 6. októbra 2015 uvedená na burzu. Viac informácií je k dispozícii na www.bayer.com.