Plávanie je aktivita, ktorá sa dá robiť celý život

Ako správne začať plávať s deťmi?

Prvé skúsenosti s vodou by mali deti získať hravou formou. Deti by sme nemali do plávania nútiť, ale prispôsobiť sa ich tempu napredovania. Prvé zručnosti, ktoré by mali zvládnuť, je dýchanie vo vode, v stoji a neskôr v splývavej polohe (vydýchnuť proti odporu vody). Ponáranie a orientácia pod vodou (ponoriť hlavu pod hladinou, zorientovať sa a vyloviť predmet z hĺbky 1m). Skok do vody (z okraja bazéna do hĺbky 1m). Vznášane v polohe na prsiach na znaku (zadržať dych na minimálne 5s, tzv. hviezdička). Splývanie v polohe na prsiach a neskôr v polohe znak (po odraze od steny). Napodobňovanie plaveckých pohybov (10 m plávania jedným plaveckým spôsobom s technikou primeranou veku). Veľmi dôležité je aj miesto konania kurzu. Bazén by mal byť plytký (podľa smernice MŠ SR č. 6/2009-R je to 1,2 m) s primerane teplou vodou (28-30 stupňov).

V akom veku je najlepšie štartovať?

Počiatočný vek je individuálny. Výhodou je, ak dieťa absolvuje plavecký kurz v predškolskom veku (v škôlke). Dôležité je rozlíšiť plavecký tréning od plaveckej prípravky. Prvé zoznámenie s vodou je vhodné absolvovať ešte do veku 3 rokov. Prípravné kurzy vo veku 5 až 9 rokov a plavecký tréning po 10. roku životaa dieťaťa.
shutterstock_227076748

Koľko tréningov do týždňa by mala mať aká veková kategória?

Viac ako dva by nemali mať 6-9 ročné deti. Postupne 3, maximálne však 5 tréningov do týždňa, by 9 až 11-ročné deti nemali mať.

Na čo sa zameriavať so začiatočníkmi?

Cieľom pohybových aktivít vo vode pre deti vo veku 3 rokov je podporiť psychomotorický vývin dieťaťa a adaptovať dieťa na vodné prostredie (hry vo vode). Cieľom prípravných kurzov základného plávania (ktoré sú neohraničené vekom, no predškolský vek považujeme za najvhodnejší) je zvládnuť základné plavecké zručnosti: dýchanie, ponáranie a orientáciu pod vodou, vznášanie sa na hladine, splývanie v polohe na prsiach a na znaku, pády a skoky do vody, napodobňovanie plaveckých pohybov. Všetky zručnosti v prípravnej etape rozvíjame hravou formou.

Po zvládnutí základných plaveckých zručností začíname s nácvikom lokomočne jednoduchých prvkov techniky (nácvik dolných končatín, nácvik horných končatín s plynulým prechodom na nácvik súhry).

Cieľom základného plávania je osvojiť si základnú techniku dvoch a viacerých plaveckých spôsobov.

Zdokonaľovacie plávanie sa delí na dve kategórie, na výcvik na úrovni bežnej populácie a na výcvik pre potreby športového plávania.