Hyperaktivita a ADHD nie je to isté

Je bystré, ale zo školy nosí často zlé známky. Má kopec energie, zdá sa vám neunaviteľné, ale keď príde na jednoduchú sústredenú činnosť, nedokáže 5 minúť obsedieť. Pozná všetky planéty, vymenuje dinosaurov aj s druhovým a rodovým menom, lenže podľa výkonov v škole ho neoznačujú za šikovného. Zoznámte sa so skratkou ADHD. Možno sa ocitne v „papieroch“ vášho dieťaťa. Alebo to bude hyperaktivita. Tieto dve poruchy totiž neznamenajú to isté, hoci sa často zamieňajú.

Neposednosť, dešpekt k autoritám či vzdor u detí sa v minulosti pripisoval zlej výchove. Dnes už poznáme pojmy hyperaktivita a syndróm ADHD. Aj keď tieto diagnózy spolu úzko súvisia, nie sú úplne rovnaké.

Začína to hyperaktivitou?

Áno aj nie. Pravdou však zostáva, že u hyperaktívnych detí je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že trpia aj ADHD. Hyperaktivita (nadmerná aktivita) sa môže prejaviť na psychickej i fyzickej úrovni. Časté sú aj prípady kombinácie oboch. Dieťa veľa rozpráva, skáče z myšlienky na myšlienku, na okolie pôsobí prostoreko až drzo. Neobsedí na jednom mieste, neustále má potrebu hýbať sa, utekať, skákať a pod., teda trvale vykazuje nadmernú motorickú aktivitu. Rodič si preto môže podobné symptómy všimnúť už pomerne skoro, pred nástupom do kolektívu. Pri žiadnej hre nevydrží dlho, zverené úlohy nedovedie do konca. Hyperaktívne dieťa je netrpezlivé, chce všetko hneď, budí dojem, že sa stále niekam ponáhľa. Behá, skáče a lezie aj vtedy (a tam), kde to nie je vhodné, preto sa zvykne posudzovať ako nespratný či nevychovaný. Ak je na jeho pozornosť vyvíjaný nátlak, môže sa dokonca správať agresívne.

Čo je potom ADHD?

Zjednodušene by sa dalo povedať, že syndróm ADHD je kombináciou hyperaktivity, poruchy pozornosti a nadmernej impulzívnosti. Skratka je označením anglického výrazu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Podľa štatistík ňou trpí až 7% detí, prevažne však chlapci (pomer výskytu ADHD je asi 5:1 v ich neprospech). Prvé príznaky možno badať už v dojčenskom veku, potvrdiť ju však lekár môže najskôr v troch rokoch. Naplno sa prejaví s nástupom do školy, kedy sú na dieťa kladené nové a náročnejšie úlohy; zvyčajne medzi 6. – 9. rokom života. Niektoré symptómy (nervozita, znížená schopnosť sústrediť sa, zmeny nálad) môžu pretrvávať až do dospelosti. Uvádza sa, že ADHD je porucha pozornosti, sprevádzaná hyperaktivitou. Je možné si ju lepšie predstaviť na nasledovnom príklade: dieťa sedí v triede, má vypočítať niekoľko príkladov. Cez otvorené okno hučí kosačka, ktorá na školskom dvore kosí trávu, do toho bije kostolný zvon a spolužiak práve šuchoce s peračníkom. „Normálne“ dieťa si tieto bežné ruchy ani nevšimne, resp. ich nepostrehne natoľko, aby ho vykoľajili. Pre dieťa s ADHD je každý z týchto zvukov akoby rovnocenným vnemom, každý z nich je preň rovnako rušivý a nedokáže sa preto dostatočne sústrediť na dokončenie úlohy – vypočítanie príkladov.

Ako pomôcť sebe i dieťaťu

Tresty a výčitky nepomôžu. Rovnako ako posmešky a vynútené sľuby, môžu situáciu ešte zhoršiť. Dieťa za svoj stav nemôže. Alfou a omegou je individuálny prístup, tolerancia a trpezlivosť. Veľa tolerancie a trpezlivosti. Dôležitá je úzka spolupráca učiteľov, rodičov a odborníkov (najčastejšie psychológa). Dieťa s ADHD treba chváliť, nešetriť povzbudením a ocenením.

Hyperaktivita a ADHD sú skúškou pre celú rodinu. Rodičia a deti sa na verejnosti stretávajú s odsudzovaním, v škole dokonca i so šikanou. Kľúčom k zvládnutiu tejto náročnej úlohy je najmä trpezlivosť rodiča a celej rodiny. Čím skôr rodičia pochopia a uznajú biologickú podstatu spomínaných prejavov dieťaťa, tým väčšia je šanca na nápravu. Uvedené príznaky totiž poukazujú na poruchy prameniace z oslabenia nervového systému, napríklad voľnými radikálmi. Vhodnú pomoc preto možno nájsť aj vo vybraných výživových doplnkoch s obsahom antioxidantov. Takým je aj superantioxidant menom karnozín. Je to látka, ktorá podporuje činnosť centrálnej nervovej sústavy, zlepšuje koncentráciu, logické myslenie a pamäť, vďaka čomu sa významne uplatňuje aj pri riešení problémov s hyperaktivitou a syndrómom ADHD. Karnozín Extra tvorí šesť zložiek, vrátane silných antioxidantov, ako je karnozín, koenzým Q10, vitamín E a ďalšie účinné látky. Ukazuje sa, že jeho pravidelné užívanie môže viesť k zníženiu agresivity a hyperaktivity, rovnako ako má pozitívny efekt pri ochoreniach autistického spektra. Ďalšie užitočné informácie o tejto zaujímavej látke nájdete aj na www.karnozin.sk Odborníci sa zhodujú, že pomáha aj pravidelný tréning myslenia a sústredenia sa formou zaujímavých hier a krúžkov. Rovnako je pre dieťa dobré mať jednoznačne vymedzené pravidlá a hranice. Prospieva im, keď vopred poznajú svoj denný rozvrh. Treba sa naučiť im jasne formulovať očakávania a najmä byť dôsledný vo výchovných postupoch.