Môj šéf je psychopat! Čo s tým?

Aj vám sa zdá, že máte bezcitného šéfa? Že tlaky, ktoré na vás vyvíja, sa už nedajú vydržať? Nemusí ísť len o zdanie. Výskyt psychopatov a sociopatov na vysokých a dôležitých postoch je totiž výrazne vyšší ako v iných pozíciach alebo v bežných zamestnaniach. Ľudia s týmito poruchami osobnosti sú totiž často mimoriadne inteligentní a výborní manipulátori. Ide o fenomén, ktorý stále viac zaujíma odborníkov a analyzujú ho aj významní zahraniční psychológovia. Napríklad Kanaďania Paul Babiak a Robert D. Hare takýchto šéfov nazývajú vo svojej štúdii „hadmi v oblekoch“. Ide o veľmi presné označenie, keďže psychopatov pravdepodobne odhalíte až po istom čase – k ich obrovským devízam totiž patrí schopnosť vynikajúco sa pretvarovať.

Temná triáda:

NARCIZMUS

MACHIAVELLIZMUS

PSYCHOPATIA

Šéfovia s týmto typom porúch osobnosti sa vyznačujú podľa odborníkov niektorými (jednou až všetkými) z trojice tzv. temných čŕt osobnosti: narcizmus, machiavellizmus a psychopatia. Ich spoločným znakom je bezcitnosť, pričom prvý typ je najmä egoistický vyhľadávač pozornosti, druhý manipulátor a tretí bezohľadný človek idúci aj cez mŕtvoly. Ako upozorňuje psychológ Martin Jakubek z Katedry psychológie FF UK v Bratislave, ak sa u človeka takéto črty osobnosti prejavia, môžu mať dve úrovne – klinickú a subklinickú. „Prvá znamená vážne problémy, ktoré si vyžadujú profesionálnu pomoc a druhá je zjemnená verzia. Práve tá je typická pre šéfov – tyranov. Subklinická porucha osobnosti totiž umožňuje jedincovi relatívne bežnú existenciu, no okolie výrazne trpí.“

KLINICKÁ  ÚROVEŇ
– vážne problémy
– potrebná profesionálna pomoc (účinnosť pochybná)

SUBKLINICKÁ ÚROVEŇ
– zjemnená verzia, umožňuje existenciu v bežnom prostredí (okolie ale trpí)

 

Poruchy osobnosti

Rozoznať poruchu osobnosti možno podľa niekoľkých znakov. Odborníci, ktorí ju dokážu odhaliť rýchlejšie ako laici, radia: ak zistíte, že váš šéf trpí niektorou zo spomínaných porúch, utekajte kade–ľahšie. Skúsení personalisti pri výbere kandidátov na vysoké manažérske posty posudzujú aj ich charaktery a dokážu zachytiť varovné znaky signalizujúce problematickú osobnosť: Všetkým trom spomínaným typom chýba empatia, súcit a pocity viny, nech urobia čokoľvek. Pritom typický machiavellista je chladný sebec s motiváciou niečo dosiahnuť najmä na úkor iných. Narcista je zas arogantný žiarlivec, silne zaľúbený do seba samého, ktorý očakáva výnimočnú pozornosť a výnimočné zaobchádzanie. Za takých odborníci považujú napr. Václava Klausa, ale aj Paris Hilton. No a najhorší typ – psychopat, či sociopat, má často mimoriadny osobný šarm. Ale – jeho životný štýl býva parazitický, je neľútostný až krutý, chladný, čo však vie maskovať nacvičenými prejavmi emócií.  Najlepšie je z práce, kde je takýto šéf, či kolega, utiecť, nie vždy však máme na výber.

Machiavellizmus

 • Machiavelli bol poradcom rodiny Medici (cca 1500)
 • Prišiel s filozofiou, že človek na to, aby uspel v politike, musí manipulovať inými
 • Dôležité je preňho napr. pochlebovanie významným ľuďom
 • Vychádzal z presvedčenia, že mnohí ľudia sú ignoranti a zaslúžia si byť manipulovaní

 

 Poznávacie znaky machciavellistu:

 • Pocit nadradenosti
 • Potrebuje pozornosť
 • Časté vyťahovanie sa, grandióznosť
 • Má pocit, že by sa s ním malo zaobchádzať špeciálnym spôsobom
 • Znevažuje iných
 • V princípe ale skrýva mnoho utajenej neistoty

 

7 hriechov narcizmu:

 • Bez hanby
 • Magické myslenie (o sebe)
 • Arogancia (najmä reaktívna)
 • Žiarlivosť
 • Očakávanie výnimočnosti v zaobchádzaní
 • Využívanie
 • Bez hraníc (medzi sebou a okolím)

Psychopat/Sociopat:

 • Chlad, niekedy nacvičené prejavy emócií
 • Impulzívne vyhľadávanie napätia a zábavy
 • Silný osobný šarm
 • Neľútostnosť až krutosť
 • Orientácia na krátkodobé odmeny
 • Parazitický životný štýl
 • Nezodpovednosť

Rozoznať psychopata je mimoriadne náročné

Odhaliť, že sa do firmy hlási človek s takouto poruchou osobnosti, je mimoriadne ťažké. Dokážu to len odborníci a aj preto si firmy stále častejšie na obsadzovanie dôležitých miest najímajú špecializované personálne spoločnosti. Ako vraví Silvia Korbašová, na prvý pohľad často vôbec nie je možné zbadať, že ide o psychopata. Skúsení personalisti, často vyštudovaní psychológovia, to však vedia poľa určitých znakov rozpoznať. Varovným signálom je napríklad predvádzanie sa kandidáta, jeho nadradený až arogantný štýl komunikácie  a chýbajúca empatia. Ak sa vám zdá, že váš šéf vykazuje tieto vlastnosti, nezačnite to hneď rozchyrovať a to najmä preto – a na to nesmieme zabúdať, že diagnózu môže stanoviť len odborník (psychiater alebo psychológ).

 

Varovné znaky odpozorovateľné v interview:

 • Silný osobný šarm, predvádzanie sa, nízka miera ostychu
 • Slabá emocionalita, chlad, nacvičené prejavy emócií, chýba empatia a priateľskosť
 • Nízka prívetivosť v správaní
 • Nadradený štýl komunikácie, arogancia, chýba skromnosť, pokora
 • Prekračovanie hraníc
 • Preferencia dobrodružnosti, impulzívne vyhľadávanie napätia a zábavy
 • Motivácia – moc a peniaze

Utekajte kade-ľahšie

Ak už vo firme máme človeka s psychopatickou poruchou osobnosti, odborníci pripomínajú, že prežiť „v zdraví“ to môžeme len v tom prípade, ak si stále budeme pripomínať, že problém nie je v nás. S takýmto človekom treba osobný kontakt obmedziť na minimum a dávať prednosť písomnej komunikácii. Ideálne je zbaviť sa ho, čo však nemusí byť jednoduché. Šéfovia – tyrani vyvíjajú na svojich podriadených tzv. bossing, no táto forma šikany sa dokazuje len ťažko. Ing. Slavěna Vorobelová z Národného inšpektorátu práce vraví: „Štatistiky za minulý rok hovoria o tom, že na inšpektoráty práce prišlo 103 podaní, v ktorých zamestnanci poukazovali na diskrimináciu zo strany nadriadených – napríklad nevhodné až vulgárne správanie, nespravodlivosť pri hodnotení, pri riadení a kontrole pracovných činností a tak ďalej. Ako opodstatnené sme však vyhodnotili len malé percento z nich – 11 podaní. Zaznamenali sme aj podnety špeciálne na bossing a mobbing, ale – odhaliť všeobecne diskrimináciu na pracovisku je mimoriadne ťažké a pokiaľ ide o bossing, takmer nemožné. Zvyčajne absentujú hmatateľné dôkazy a často to skĺzne do roviny „tvrdenie proti tvrdeniu“. V prípade podobných sporov už nám ostáva len obrátiť sa na súd“. A tak najčastejšie neostáva iné, len z firmy, kde šéfuje psychopat, utiecť resp. do takej spoločnosti vôbec nenastúpiť.

 

Pri posudzovaní vášho šéfa nezabúdajte, že:

 • Diagnózu stanovuje len psychológ alebo psychiater
 • Nie je trestné byť pyschopatom
 • Psychopatia je typ správania, parazitná životná stratégia
 • Psychopati sa nemenia
 • Rozoznáme ich podľa ich činov
 • Za svoje činy nesú 100% zodpovednosť.

 

Vykazuje váš šéf známky psychopatie?

  1. Neúprimnosť
  2. Arogancia
  3. Nedôveryhodnosť
  4. Manipulatívnosť
  5. Necitlivosť
  6. Absencia výčitiek svedomia
  7. Emocionálne ploché/formálne vzťahy
  8. Ľahko obviňuje iných
  9. Netrpezlivosť
  10. Nevypočitateľnosť
  11. Nespoľahlivosť
  12. Nesústredenosť
  13. Teatrálnosť
  14. Neetickosť
  15. Prejavy šikanovania
  16. Parazitovanie

 

 [dropcap type=”1″]T[/dropcap] Eva Sládková / Silvia Korbašová