Sporiť dieťaťu?

V druhom čísle nášho časopisu pouvažujeme v rubrike Mamama peniaze o možnostiach, ako svojmu potomkovi začať sporiť, aby raz mohol vykročiť do života s nejakým solídnym základom. Ale nezaškodí začať už samotnou úvahou, či takýmto „štartovacím balíčkom“ potomkovi pomôžeme, alebo, naopak, pribrzdíme rozvoj jeho životaschopnosti.

Sporiť dieťaťu na štartovací kapitál alebo nie? Na túto otázku, podobne ako na väčšinu ostatných, súvisiacich s výchovou a prípravou potomka na dospelý, samostatný život, prirodzene existujú rôzne navzájom si odporujúce názory a každý má celkom slušné argumenty na podporu toho svojho. V tomto texte sa skúsme pridržať osvedčenej zlatej strednej cesty. Odmietnime ako nešťastný extrém taký koncept, keď bohatý rodič položí v deň plnoletosti (svadby, maturity, promócie…) svojmu potomkovi k nohám kľúč k bezstarostnému životu v podobe neprimerane veľkého majetku, nehnuteľnosti, či dokonca podielu vo firme, alebo vysokej manažérskej pozície v nej. Česť výnimkám, ale takýto štart do života mladého človeka príliš nemotivuje na ďalší rast, rozvoj svojich schopností či snahu mať sa lepšie. Novopečený mladý boháč potom len zriedka zopakuje úspech svojho otca či mamy, ktorí tieto hodnoty nadobudli (verme) svojou šikovnosťou a (verme) tvrdou prácou. Opačným – a u nás žiaľ aj podstatne častejším – prípadom je odchod dospelého dieťa z domu (teda, ak vôbec niekedy z domu odíde) s prázdnymi rukami. Je to údajne do samostatného života viac motivujúce, ale to teraz nechajme bokom, lebo by ďalšie riadky stratili pointu. Hovoríme totiž o sporení.

Zlatá stredná cesta alebo O troch grošoch

Opusťme teda extrémy, ostaňme niekde v zlatom strede a pozrime sa na to, aké možnosti ponúka trh na vytvorenie primeraného príspevku pre obdobie štartu do samostatného života. Tu niekde už možno očakávať prvú čitateľkinu námietku, že sporiť nemá z čoho. Námietka sa zamieta – s odvolávkou na chronicky známy príbeh O troch grošoch (ak nepoznáš, google vyhľadá v zlomku sekundy, vrátane verzie v mp3 vhodnej na počúvanie pri varení, žehlení, cvičení…). Takže sporiť sa naozaj dá aj z mála. Viac, než o samotnú odkladanú sumu ide skôr o pravidelnosť a vhodný výber produktu. Produktu preto, že sporenie do vankúša je samozrejme „out“, úplne nezmyselné.

shutterstock_160261025-2

Termínovaný vklad

Tento zdanlivo neatraktívny produkt, aj vzhľadom na súčasné rekordne nízke úrokové sadzby, sa práve pri sporení pre dieťa môže ukázať v inom svetle. Ak totiž ekonomicky aktívny dospelý človek nechce, alebo objektívne nemôže viazať svoje úspory na viac rokov, tak v prípade sporenia v prospech potomka alebo vnúčaťa je situácia úplne iná. Tu je totiž bez obáv možné využiť aj tie najdlhšie doby viazanosti, pokojne na tri, štyri, päť i viac rokov, ktoré vždy ponúkajú to najvyššie zhodnotenie. Ak viem, že chcem nasporené peniaze odovzdať až o dlhší čas, roky viazanosti ma nijako netrápia, skôr naopak. Peniaze sú v bezpečí a aspoň ako-tak zarábajú.

Podielové fondy

Majú takmer všetky výhody dlhšieho termínovaného vkladu, navyše umožňujú priebežne prikladať ďalšie peniaze, t.j. nákup ďalších podielov. Vo viacerých prípadoch, napríklad pri niektorých realitných fondoch, dokonca dlhodobo prinášajú výrazne vyššie zhodnotenie vložených úspor, čo platí najmä pri dlhodobejšom „pobyte“ peňazí vo fonde. A ešte k tomu spojeniu „takmer všetky výhody“ z prvej vety – pre poriadok totiž treba uviesť, že na rozdiel od termínovaného vkladu výnos podielového fondu nie je vopred garantovaný a takýto vklad nie je chránený fondom ochrany vkladov. Napriek tomu však takáto investícia či sporenie patrí v civilizovanom svete k veľmi bezpečným a relatívne výnosným.

Akcie, dlhopisy….

…sú v čase nízkych úrokov ďalším veľmi atraktívnym nástrojom, ako potomkovi našetriť nejaký kapitál. Aj tu platí možnosť priebežného prikladania, prikupovania… Tiež ide – najmä pri akciách – o dlhšie horizonty, za ktorými sa dá čakať slušné zhodnotenie a ani tu ho nikto vopred (pri akciách) nezaručí. Dlhopisy (štátne, firemné) majú, naopak, pevne stanovený úrokový výnos (tzv. kupón) a sú tiež vydávané na viac rokov, spravidla najmenej 3 a viac. Je s nimi možné obchodovať, takže v prípade nečakanej núdze sa ich dá relatívne jednoducho zbaviť, predať na trhu.

Poistné a sporiace produkty pre deti

shutterstock_126926213-216Ak sme sa doteraz venovali sporiacim a investičným produktom určeným dospelému klientovi, tak táto skupina je už presne adresovaná rodičom malých detí. Na bankovom a poistnom trhu je dnes veľmi široká ponuka rôznych produktov, ktoré v sebe kombinujú viacero výhod, presnejšie služieb, keďže nie všetko, čo sa ako výhoda propaguje, výhodné naozaj je. Pokiaľ však máme doma nezbedníka, ktorému sa nevyhýbajú úrazy, prípadne je vážny dôvod sa obávať, že takáto situácia nastane, potom je detské poistenie spolu s vhodným sporením úvaha správnym smerom. V prípade následkov úrazu, najmä ak by nedajbože boli trvalé, totiž môže rodina z takéhoto poistenia získať pomoc rádovo v desiatkach tisícoch eur. A v tom šťastnejšom prípade, teda že sa nezbedníkovi úrazy vyhnú, tak po uplynutí dohodnutej poistnej doby získa vyplatenú nasporenú sumu. Od takéhoto kombinovaného produktu samozrejme nemožno očakávať zhodnotenie ako od termínovaných vkladov či podielových fondov, tu je pointou práve kombinácia rozumného krytia rizika a sporenia. Sem patria aj rôzne životné poistenia, kapitálové, investičné… Sporiť formou životného poistenia nemusíme totiž len produktom vedeným na meno dieťaťa. Aj životné poistenie rodiča je jednou z možností, ako sa o rodinu zodpovedne postarať, ak sa živiteľovi stane ťažký úraz, alebo príde o život.

V tejto súvislosti len drobná poznámka vybočujúca za rámec dnešnej témy: Pozor na zranenie či ochorenie dieťaťa v zahraničí! Bez dobrého cestovného poistenia – dá sa vybaviť hoci aj v deň odchodu – pohodlne on-line, prípadne na každej pošte – môže aj nie veľmi ťažký úraz, jeho následné ošetrenie a liečenie, vyjsť poriadne draho.

Úplne najlepšia investícia

Tou síce nie je finančný produkt, ale je to pravda: To najlepšie, do čoho môže v prospech svojho dieťaťa rodič investovať, je dobrá výchova a naozaj kvalitné vzdelanie. To je, mimochodom, zároveň aj nemalá finančná investícia. Ale ak sa niečo naozaj oplatí, tak je to práve toto. O tom ale možno niekto iný napíše viac inokedy.

[dropcap type=”1″]T[/dropcap] Igor Barát, Poštová banka