Kniha: Manipulatívna rétorika

Najlepšie manipulatívne triky a techniky

Autor: Jachtchenko Wladislaw

Dobrí sme už boli! Nastal čas na špičkovú rétoriku: manipulatívnu, provokatívnu a zaručene úspešnú!

Chcete vedieť skryto ovplyvňovať druhých vo svoj prospech?
Chcete vystupovať presvedčivo, hoci netušíte, o čo ide?
Chcete, aby ostatní uverili vašej pravde?
Manipulujeme neustále. 
Ako deti, rodičia, partneri, kolegovia… 
Manipulácia nemusí byť nemorálna – nemusí druhým 
škodiť, aj keď my sami z nej máme prospech. 
Manipulácie sa netreba báť!

Medzinárodne úspešný tréner rétoriky vo svojej knihe prezrádza najúčinnejšie manipulatívne triky a techniky. Dozviete sa, ako získať súhlas, vzbudiť sympatie, ukončiť nepríjemné diskusie alebo zvíťaziť pomocou emócií. Naučíte sa využívať kognitívne skreslenia, jazykové triky a argumentačné klamy. S jeho tipmi a radami budete mať vždy a všade posledné slovo!