Dobré novinky kmeňovej bunky #4

novinky kmeňové bunky
novinky kmeňové bunky

Výskum v Austrálii

V Austrálii skúmajú, či kmeňové bunky z pupočníkovej krvi od súrodencov pomôžu pri zlepšení mobility a kognitívnych funkcií u detí s mozgovou obrnou. V minulosti sa pupočníková krv neuchovávala často a je zložité nájsť zhodných darcov. Preto vedci skúmajú bezpečnosť strednej cesty. Použitie pupočníkovej krvi súrodencov, ktorá bola po odobratí zmrazená.

Do štúdie môžu byť zaradení pacienti do 11 rokov, ktorí majú k dispozícii pupočníkovú krv od súrodenca.  Deti dostanú jedinú infúziu a budú sledované 14 mesiacov. Riaditeľ austrálskej banky pupočníkovej krvi, ktorá štúdiu spolufinancuje, povedal, že si myslia, že kmeňové bunky uvoľňujú aktívne proteíny stimulujúce reparáciu nervových prepojení. Vedúci centra vrodených porúch a rehabilitačného výskumu D. Reddihough považuje za dôležité rodinám postihnutým najbežnejšou detskou poruchou odporučiť liečbu založenú na dôkazoch.

Kmeňové bunky z placenty a liečba rakoviny hrubého čreva

Ukrajina patrí ku krajinám s dlhodobým výskumom kmeňových buniek z placenty a produkciou prípravkov z nej vyrobených, ktoré slúžia na medicínske a kozmetické účely. Ukrajinskí vedci sa zamerali aj na hľadanie nových spôsobov liečby rakoviny hrubého čreva, pretože ide o jeden z najčastejších typov nádorov a len zriedka býva diagnostikovaný vo včasnom štádiu. Uvažovali o nových efektívnejších metódach liečby tohto ochorenia, zahŕňajúcich bunkovú terapiu.

Pretože placenta nie je vhodným prostredím pre rakovinové bunky, považovali kmeňové bunky z nej získané za veľmi sľubné v liečbe zhubných ochorení. Vedci skúmali vplyv vnútrožilovej infúzie placentárnych multipotentných kmeňových buniek pri vyvolanom karcinóme u potkanov. Výsledky výskumu, ktoré prezentovali v Štokholme ukazujú, že v priebehu liečby bolo pozorované zníženie počtu lézií a zmenšenie veľkosti nádorov. Tiež bolo dokázané, že placentárne kmeňové bunky nepodporujú skorý, alebo neskorý rozvoj nádoru.

Pupočníková krv – nádej pred sklerózou multiplex

Skleróza multiplex nie je dedičné ochorenie, ale spája sa s genetickými faktormi, čo znamená, že je mierne riziko jej objavenia sa u ľudí, ktorí majú člena rodiny s týmto neurologickým ochorením. Vo Veľkej Británii má túto chorobu približne 100 000 ľudí a u väčšiny bola diagnostikovaná medzi 20 a 40 rokom života. Lekári v Sheffielde oznámili, že niektorí pacienti so sklerózou multiplex po transplantácii kmeňových buniek boli schopní znova chodiť.

Mladá 26-ročná Georgia Woods, matka dvoch synov trpí sklerózou multiplex a je už slepá, pretože choroba jej zničila zrakové nervy. Pri narodení mladšieho syna sa s manželom rozhodli použiť úspory na uchovanie pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka. Veria, že uchované kmeňové bunky by mohli byť použité na liečbu pre ňu, alebo by mohli ochrániť jej synov pred touto chorobou. Je jednou z prvých pacientov, ktorí si pupočníkovú krv odložili ako „poistku“ proti rozvinutiu sklerózy multiplex u svojich detí.