Cukrovku vidieť na očiach

Každých 5 sekúnd diagnostikujú na svete nového diabetika a tento vysoký a stúpajúci výskyt ochorenia diabetes mellitus sa týka aj nás. Diabetologička MUDr. Adriána Ilavská, PhD., MPH hovorí, že generácia detí, ktoré dnes majú 10–15 rokov, a na ktoré môžeme teraz ešte vplývať, aby sa hýbali a zdravo stravovali je ohrozená až tak, že každý tretí bude mať v dospelosti cukrovku.

Cukrovka (diabetes mellitus) je chronické metabolické ochorenie, ktorého základnou črtou je zvýšená hladina cukru v krvi – hyperglykémia. Je to diagnóza, ktorá nebolí, a tým je nebezpečná. Spôsobuje ju porucha tvorby a uvoľňovania hormónu podžalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne jeho nedostatočné využitie v tkanivách. Ide o chorobu, ktorá ak sa neskoro rozpozná alebo nesprávne lieči, prináša človeku mnohé komplikácie s následnou možnou invalidizáciou, dokonca môže viesť k predčasnému úmrtiu. Ale včasnou diagnostikou, správnou liečbou a disciplinovaným uvedomelým prístupom pacienta sa dá úspešne liečiť. Až 80 percent úspešnosti liečby závisí od toho, či pacient dodržiava pokyny a rady lekára. Mnohokrát sa na ochorenie príde práve po návšteve očnej ambulancie, kde lekár objaví u pacienta poškodenie sietnice. Až potom sa vlastne pacient začne liečiť na cukrovku.

Toto ochorenie prináša so sebou aj mnohé zdravotné komplikácie, ktoré vznikajú pri neliečenej, alebo zle liečenej cukrovke a prejavia sa u diabetika do 8 až 10 rokov. Diagnóza diabetes mellitus preto vyžaduje spoluprácu diabetológa so všetkými ostatnými internistickými odbormi. Cukrovka je tzv. interdisciplinárne ochorenie. Diabetológovia komunikujú s oftalmológmi, nefrológmi, neurológmi, kardiológmi, pediatrami, s diétológmi a mnohými ďalšími špecialistami. Postihnuté sú malé cievy, najmä očnej sietnice a obličiek, i veľké cievy, narúšajú sa aj povrchové obaly nervov, následkom čoho vznikajú bolesti, najčastejšie dolných končatín. Cievy sa stávajú menejcennými, ľahšie praskajú a horšie vyživujú jednotlivé orgány, ako oči, obličky, srdce, mozog, no hlavne dolné končatiny. Preto pacient musí okrem pravidelných vyšetrení absolvovať aj raz ročne vyšetrenie očného pozadia. Je to jediné miesto, kde vidieť, v akom stave sú drobné cievky. Keď sú poškodené na očnom pozadí, rovnaké poškodenie postupne poškodzuje aj cievy na iných orgánoch. Cukrovkou poškodené cievy sa už vyliečiť nedajú. Stav sa dá len stabilizovať.

shutterstock_134971778

Pri cukrovke je významne ohrozený zrak. Najčastejšie dochádza k poškodeniu sietnice ochorením, ktoré nazývame diabetická retinopatia. Sietnica je miesto vo vnútornej časti oka, kde sa zaznamenávajú všetky obrazy, ktoré vidíme. Podľa očnej lekárky MUDr. Jany Štefaničkovej, PhD., by mal byť každý pacient s diabetom minimálne raz za rok vyšetrený u očného lekára, aby sa nestalo, že príde do ambulancie až vtedy, keď už sa mu zhoršuje videnie. Ako u všetkých ostatných ochorení – čím skôr sa začneme liečiť, tým sú výsledky lepšie.

[pull_quote_center]Adriana má iba 43 rokov. Pred trinástimi rokmi dostala silnú chrípku. „Mala som vysoké horúčky a potom som začala rapídne chudnúť. Vážila som vtedy 136 kilogramov, takže spočiatku som sa z chudnutia tešila. Trápil ma však aj sústavný smäd a prestávala som vidieť.“ Adriana sa ocitla v nemocnici, odkiaľ odchádzala s diagnózou diabetes mellitus 1. typu.. Nasadili jej inzulín. Pracovala pri počítači a spozorovala, ako sa jej mení videnie. „Keď som sa pozerala na obrazovku počítača akoby som videla diamanty, tak sa mi všetko zrkadlilo. Videla som strašne, rovné čiary som videla pokrivené. Na ulici som narazila do sklených dvier, alebo do stĺpu.“ Adriana je v opatere oftalmologičky, pravidelne dostáva do očí injekcie, ktoré jej videnie zlepšili, ako sama hovorí, až o 80 percent. Trpí diabetickou retinopatiou a liečia jej diabetický edém makuly.[/pull_quote_center]

Diabetická retinopatia je označenie patologických zmien sietnice a ciev sietnice, ktoré vznikajú ako dôsledok celkového postihnutia ciev pri cukrovke. Postihnuté sú predovšetkým sietnicové vlásočnice (kapiláry), čo sa môže prejaviť vznikom malých vydutín na drobných cievach sietnice a drobnými krvácaniami do sietnice následkom ich prasknutia. V sietnici vzniká opuch (edém). Neskôr môže na sietnici dôjsť k zvýšenej novotvorbe ciev a zmnoženiu väziva a stav môže vyústiť až do úplnej slepoty. Príznaky ochorenia spočiatku nie sú žiadne a prebieha dlho bez známok zhoršovania videnia. V tom je práve zradné. V čase, keď je vhodné terapeuticky zasiahnuť, pacient obyčajne nemá subjektívne ťažkosti, aj keď už môže mať pokročilé postihnutie sietnice. Poškodenie sietnice môže zistiť len lekár pri preventívnej prehliadke očného pozadia
alebo na základe poklesu ostrosti videnia v neskorších štádiách. A to je už dosť neskoro. K zhoršeniu zrakovej ostrosti dôjde, keď vznikne opuch v oblasti žltej škvrny sietnice – diabetický edém makuly (DEM), ktorá je zodpovedná za ostrosť nášho videnia. Pacient postupne stráca schopnosť vidieť. Diabetický edém makuly je vlastne následok diabetickej retinopatie v dôsledku dlhodobo vysokej hladiny cukru v krvi – hyperglykémie.

Prečo je pri cukrovke dôležité chodiť na očné vyšetrenia?
• Pacient vidí pri poškodení sietnice rozostrene, preto si nevie neskôr dobre podať lieky, inzulín, nevie si prečítať, aké má hladiny glykémie, keď používa inzulínovú pumpu,
• ak pacient dobre nevidí, nemôže sa riadne starať o svoje chodidlá, aby predišiel nehojacim sa ranám na chodidlách,
• ťažko sa mu šoféruje, v dôsledku čoho nemôže chodiť na pravidelné kontroly…