Čaká vás asistovaná reprodukcia?

Občas je potrebné pomôcť prírode. Aspoň tak je to v prípade asistovanej reprodukcie. Keď sa dlhší čas nedarí otehotnieť prirodzenou cestou, nejeden pár zvažuje práve túto možnosť. Ak sa napokon partneri pre asistovanú reprodukciu rozhodnú, lekári po vyšetreniach zhodnotia, či pôjde o IUI (intrauterinnú insemináciu) alebo IVF (umelé oplodnenie). Čo všetko sa skrýva za týmito výkonmi?

Všetko sa začína konzultáciou s lekárom a komplexným vyšetrením páru. U žien je to najčastejšie základné gynekologické palpačné a ultrazvukové vyšetrenie vnútorného genitálu, ultrazvukové vyšetrenie na posúdenie rastu folikulu a sliznice maternice v priebehu menštruačného cyklu, bakteriologický odber z pošvy a krčka maternice, ako aj odber krvi v tretí deň menštruačného cyklu na vyšetrenie hormonálnych hladín. Muži zväčša podstupujú vyšetrenie spermiogramu, urologické vyšetrenie, rozbor krvi kvôli možným pohlavne prenosným ochoreniam, genetické vyšetrenie, posúdenie hormonálnych hladín a psychologické aj sexuologické vyšetrenie. Po vyhodnotení výsledkov môže lekár nariadiť aj ďalšie špecifické, doplňujúce vyšetrenia. Následne navrhne postup liečby a pripraví individuálny stimulačný protokol.

IUI – intrauterinná inseminácia

Tá sa zvykne odporučiť párom, kde sú výsledky vyšetrení ženy v poriadku, no spermiogram partnera je buď v norme alebo mierne zhoršený. Pri tomto výkone sa aplikujú spermie do dutiny maternice v období ovulácie, pričom k oplodneniu vajíčka (oocytu) dochádza vo vajíčkovode. IUI je možné vykonať v spontánnom cykle, ale v niektorých prípadoch je potrebná aj hormonálna podpora ovulácie. Aby sa dostavil želaný výsledok je potrebné, aby bol aspoň jeden z vajíčkovodov ženy priechodný. Proces je možné opakovať trikrát po sebe. V prípade neúspešnosti, lekári odporučia metódu IVF.

IVF – in vitro fertilizácia, teda umelé oplodnenie

Pri tejto metóde sa oplodňuje vajíčko (oocyt) v laboratórnych podmienkach po hormonálnej stimulácii ženy (pre získanie väčšieho počtu zrelých vajíčok). Stimuláciu určí lekár individuálne na základe zdravotného stavu ženy. V rámci IVF potom nasleduje odber dozretých vajíčok vo folikuloch v krátkej celkovej anestézii. Odsajú sa z vaječníkov vpichom cez pošvu pod ultrazvukovou kontrolou a vajíčka sa odovzdajú v skúmavke embryologickému laboratóriu. Nutný je oddych na lôžku, ktorý by mal trvať aspoň dve hodiny. Ďalší postup určuje embryológ, ktorý odporučí laboratórne výkony najvhodnejšie pre úspešné oplodnenie. Získané embryo, prípadne embryá, sa prenesie do maternice. Tento úkon býva spravidla vykonaný dva až päť dní po odobratí vajíčok. Pred embryotransferom je pár informovaný o kvalite embryí a dohodne sa počet vkladaných embryí a aj ďalší postup. Ak sa podarí vytvoriť viacero kvalitných embryí, je možné si zvyšné uchovať v špeciálnych prístrojoch pri teplote až -196 °C.

Koľko stojí asistovaná reprodukcia?

Výsledná suma závisí od aplikovanej metódy asistovanej reprodukcie (IUI alebo IVF) a vybraného centra. Rovnako je dôležitý aj fakt, či sa na výdavkoch spolupodieľa zdravotná poisťovňa, alebo ide o samoplatcov. Zdravotná poisťovňa môže uhradiť tri cykly IVF do dosiahnutia 39. roku ženy. Netreba však zabúdať na výdavky spojené s hormonálnou liečbou, zväčša ide o injekčné preparáty, a účet v lekárni sa môže vyšplhať aj na niekoľko sto eur. Celková suma za asistovanú reprodukciu môže byť až niekoľko tisíc eur. Za vznik nového života to však stojí.