Ako môžu krvné skupiny ovplyvniť tehotenstvo?

Obrázok od lisa runnels z Pixabay

Nie je tajomstvom, že krvná skupina budúcej maminy môže byť dôvodom na obavy počas tehotenstva a aj pri samotnom pôrode. Negatívny Rh-D faktor môže dokonca narušiť hladký priebeh oboch spomínaných.

Ide o pomerne častú tehotenskú komplikáciu, no dnešná medicína si s ňou našťastie dokáže poradiť. Kde je však problém s krvnou alchýmiou a prečo na to myslieť? Veľmi dôležitú úlohu zohrávajú tzv. antigény, teda špecifické bielkoviny na povrchu červených krviniek, voči ktorým môže organizmus tehotnej ženy vytvoriť protilátky. To môže viesť k hemolytickému ochoreniu ešte nenarodeného dieťatka, prípadne ho toto ochorenie môže postihnúť po narodení. Zaujímavosťou však je, že pri prvorodičkách sa vyskytuje iba ojedinele, no s každým ďalším tehotenstvom stúpa možné riziko jeho výskytu.

Vedieť svoju krvnú skupinu sa oplatí

Je veľkým plusom, ak budúca mamička pozná svoju krvnú skupinu aj s príslušným Rh faktorom, či ide o pozitívny alebo negatívny. Tento údaj by mal figurovať aj v tehotenskej knižke budúcej mamičky, pričom + pri krvnej skupine znamená pozitívny Rh faktor a – znamená negatívny Rh faktor. Lekári sa v zásade zhodujú v tom, že pod drobnohľadom majú budúce mamičky s negatívnym Rh faktorom. Ak sa stane, že partner, teda budúci otecko má Rh faktor pozitívny, môže jeho krvnú skupinu mať aj vyvíjajúce sa nenarodené dieťatko. Nekompatibilné Rh faktory môžu byť reálnym problémom, ktorý netreba brať na ľahkú váhu, keďže nečakané komplikácie môžu vyústiť až k odumretiu plodu. Okrem spomínaných Rh faktorov sú špecifické aj budúce mamičky s krvnou skupinou 0, ktorých podobná nekompatibilita môže taktiež potrápiť.   

Ako zabrániť rozpadnutiu krviniek?

Prevenciou je liek –  tzv. anti-D globulín, ktorý zvyknú predpísať lekári zhruba v 28. týždni tehotenstva. Injekciu podávajú po pôrode, prípadne po spontánnom či indikovanom potrate, aby sa v budúcnosti zabránilo možnému rozpadu krviniek mamičky a/alebo dieťatka. Počas tehotenstva by sa hladina protilátok mala zisťovať aspoň dvakrát, najskôr v 12. týždni, 28. týždni a ideálne ešte zhruba 6 týždňov pred pôrodom.

Ak teda patríte k tým ženám, ktoré majú krvnú skupinu 0 alebo negatívny Rh faktor pri inej krvnej skupine, mali by ste túto skutočnosť prekonzultovať so svojím gynekológom. Spoločným úsilím zabránite Rh nekompatibilite vás a vašej ešte nenarodenej ratolesti a aj keď ide už o bežnú prax v súčasnej medicíne, donedávna bol považovaný za jeden z najväčších pokrokov v pôrodníctve vôbec.