Ako psychické rozpoloženie matky počas tehotenstva vplýva na dieťa

Nikto už dnes nepochybuje o tom, že pre správny vývin nenarodeného dieťaťa je dôležité, ako sa jeho matka stravuje a stará sa o svoj zdravotný stav počas tehotenstva. Dlhodobo zastávané poznatky poukazujú na priamy vplyv výživových látok, chemikálií, toxínov, ale aj mikroorganizmov spôsobujúcich infekčné ochorenia na vývin plodu.

Najnovšie výskumy však odhaľujú skrytý, no nemenej významný vplyv nálad a pocitov matky počas tehotenstva na vývin mozgových štruktúr jej nenarodeného dieťaťa. Dlhodobé psychické rozpoloženie matky ovplyvňuje prostredníctvom hormónov a neurotransmiterov vrásnenie mozgu dieťaťa. Touto cestou môže depresia, stres či dlhodobý nepokoj mamičky položiť základ pre zvýšené riziko celoživotných problémov u dieťaťa.

Stres v tehotenstve

Stres ako taký je reakciou na vonkajšie a vnútorné nároky a požiadavky, ktorým čelíme pri nastávajúcej zmene. Jeho hormonálnymi mediátormi sú glukokortikoidy a katecholamíny. Tieto hormóny, ak pôsobia krátkodobo, majú pre organizmus ochranné účinky. Pri chronickom strese však spôsobujú poškodenia, medzi ktoré patrí napríklad celkové oslabenie a zvýšená chorobnosť. V prípade nenarodeného dieťaťa, ku ktorému sa tieto hormóny dostávajú prostredníctvom krvného obehu z tela matky, sú tieto vplyvy ešte zásadnejšie.

Odborníci dlhodobo poukazujú na skutočnosť, že psychický stres môže podnecovať vytváranie hormónov, ktoré dokážu prejsť aj placentou a ovplyvniť vývoj dieťaťa. Významná súvislosť bola preukázaná napríklad medzi prenatálnym stresom a nižšou pôrodnou hmotnosťou detí či predčasným pôrodom. So zvyšujúcou sa hladinou stresu u matky sa zvyšuje aj riziko spontánneho potratu. Záplava stresových hormónov v organizme nenarodeného dieťaťa môže dokonca spôsobiť zmenu v stavbe jeho mozgu s celoživotnými dôsledkami ako zvýšená dráždivosť, problémové správanie, znížená schopnosť učiť sa, hyperaktivita či dokonca autizmus.

Nebezpečné stresové faktory

To, čo je stresujúce pre jedného človeka, nemusí byť pre iného. Do veľkej miery to závisí od toho, ako na danú udalosť osoba nahliada. Vedci však zosumarizovali najčastejšie nebezpečné stresové faktory v tehotenstve do piatich kategórií:

1. Životné zmeny a dôležité udalosti: sem patria všetky veľké zmeny v živote, ktoré môžu byť aj želané či radostné, no predsa so sebou prinášajú istú dávku stresu, napr. zmena práce, sťahovanie, zmena manželského stavu.

2. Každodenné nedorozumenia: sem sa zaraďujú malé rozbroje, hádky, interpersonálne problémy, ale aj bežné životné problémy ako finančné ťažkosti či prepracovanosť.

3. Chronický stres: o chronickom strese hovoríme, ak žena prežíva denno-denne nepokoj, cíti sa preťažená alebo vníma svoj život ako nepredvídateľný.

4. Psychologické a fyziologické faktory: hovoríme o nich, ak stres v živote ženy vystúpil do takej miery, že spôsobuje ďalšie príznaky ako bolesti hlavy, chrbtice alebo depresiu.

5. Stres spojený s tehotenstvom: sem patrí strach a nepokoj týkajúci sa dieťaťa, jeho zdravia, pôrodu a všetkého, čo sa týka priebehu tehotenstva.

Podľa odborníkov stačí, aby sa u tehotnej ženy vyskytovali dva z týchto piatich faktorov a možno predpokladať problémy pri pôrode v zmysle nižšej pôrodnej hmotnosti dieťaťa alebo predčasného pôrodu. Vedci dokonca preukázali, že tieto faktory sú s gestačným vekom a hmotnosťou novorodencov až v matematickom vzťahu – s každým pribúdajúcim faktorom sa skracuje tehotenstvo a klesá pôrodná hmotnosť o veľmi konkrétne číslo.

Ako sa chrániť proti stresu v tehotenstve

  • Otehotnenie si naplánujte

Plánované tehotenstvo ako také so sebou prináša oveľa nižšiu mieru stresu ako nečakané či dokonca nechcené počatie. Výskumníci už dávno spájajú nechcené tehotenstvá s nižšou pôrodnou hmotnosťou detí, s vyššou úmrtnosťou novorodencov a s ich nižšou odolnosťou voči chorobám pri následnom vývoji. Zistenia dokonca ukazujú, že nechcené deti majú až dvakrát vyššiu pravdepodobnosť úmrtia v priebehu prvého mesiaca po pôrode ako vytúžení novorodenci. Nechcené tehotenstvo spôsobuje vyšší stres u matky a nechcené deti sa častejšie cítia odmietané a menejcenné aj v ďalšom živote.

  • Hľadajte emocionálnu podporu u svojich blízkych

Vplyv stresových faktorov na psychické rozpoloženie ženy možno najúčinnejšie zvrátiť dobrou emocionálnou podporou od blízkych osôb, ideálne od partnera, ale aj od blízkeho sociálneho okolia, rodiny, priateľov či kolegov. A tak aj ženy, ktoré zažívajú vo svojom živote vyššiu mieru stresu, sa môžu vyhnúť najhorším výsledkom svojho tehotenstva. Podeľte sa o emocionálnu záťaž so svojimi najbližšími, slobodne rozprávajte o svojich starostiach, obavách a hľadajte podporu a pomoc vo svojom okolí.

  • Vyhýbajte sa životným zmenám

V období tehotenstva si neplánujte svadbu, zmenu zamestnania či sťahovanie. Hoci môžu byť tieto zmeny pre vás príjemné, prinášajú so sebou stresujúce udalosti, ktoré môžu ohroziť zdravý vývoj vášho bábätka. Nastavte sa na obdobie tehotenstva ako na deväť mesiacov stability a ničím nerušeného “budovania hniezda”.

  • Doprajte si pokoj a relax

Tehotenstvo je najvhodnejším obdobím pre oddych, relaxáciu, príjemné aktivity a čas strávený v kruhu blízkych, v pohode a príjemných rozhovoroch.

  • Navštevujte kurzy prípravy na pôrod

Kurzy predpôrodnej prípravy so sebou prinášajú nielen množstvo užitočných informácií a techník, ktoré vám uľahčia samotný priebeh pôrodu, ale aj istú predvídateľnosť a tým zníženie strachu a stresu z pôrodu. Žena vie, čo ju pri pôrode čaká, zoznámi sa s prostredím, v mnohých prípadoch aj s pôrodníkmi alebo pôrodnými asistentkami a získava tak pocit väčšej kontroly nad situáciou. Ideálne je, ak budete tieto kurzy navštevovať spolu s partnerom.

Autorka článku je psychologička