Aby v škole dobre bolo

Malý žiačik ide do školy, no najprv musí vstať, ledva ráno oči otvorí a on to nemá rád... (Modus – Hop, hop malí žiaci)

Deti ráno do školy nerady vstávajú buď preto, lebo sa málo a zle vyspali, alebo kvôli tomu, že do školy chodia vlastne nerady.  Prečo je škola pre niektorých žiakov radosťou a pre niektorých utrpením?

„Pretože každé dieťa je iné a škola je rovnaká pre všetkých. Je organizovaná iba pre priemerné a univerzálne deti. Táto jednotná šablóna časti detí vyhovuje. Iným nie, ale sú schopné sa na ňu adaptovať a podriadiť sa tomu, čo sa od nich očakáva. Je však aj tretia skupina detí, pre ktoré je náš model školy celkom nevhodný a ktoré sa mu nevedia, či nechcú prispôsobiť. Tie majú potom v škole problémy. Čo urobí lekár, keď liek nezaberá? Pochopí, že chyba je v liečbe a zmení ju. Čo urobí škola, keď jej štandardné metódy na niektoré dieťa nezaberajú? Zmení niečo? Nie. Dieťa dostane nálepku lenivé, hlúpe, drzé, zle vychované, nepozorné, neposedné,“ vysvetľuje šéfredaktor časopisu Dobrá škola Vlado Burjan.

[pull_quote_center]Pre dobrý pocit dieťaťa v škole sú dôležité aj pohodlné a praktické oblečenie a správna obuv.[/pull_quote_center]

Podľa lektorky študijného centra Basic v Bratislave Dany Horákovej deti, ktoré skončili na konci roka s dobrým prospechom, nemajú strach  ísť do ďalšieho ročníka. „Vedia, že v minulom školskom roku všetko dobre  zvládli a na nový školský rok sa tešia. Deti, ktoré neboli také úspešné, už počas prázdnin myslia na to, že sa im v škole niečo nepodarilo, idú do nej so strachom a ani sa im tam veľmi ísť nechce.“

Tašky na pleciach malých aj veľkých školákov, ako sa spieva ďalej v piesni Modusu Hop, hop malí žiaci, skáču na plecia a čaká ich desať mesiacov školských povinností. Ako ich zvládnuť tak, aby v škole dobre bolo?

Podľa lektoriek študijného centra Basic Dany Horákovej a Moniky Flerčíkovej závisí prežívanie žiakov v škole vo veľkej miere od kvality školy a prístupu učiteľov, ale významné miesto vo formovaní postojov žiakov ku škole zohrávajú aj samotní rodičia.

shutterstock_109667285

Čo teda môžete spraviť preto, aby vašim ratolestiam bolo v škole dobre?

Odborníci ponúkajú zopár užitočných rád:

  • Škola nie je len záležitosťou dieťaťa

Dieťa sa cíti veľmi dobre, ak zažíva pocit, že rodič s ním jeho školský život zdieľa. Úprimne sa každý deň pýtajte detí na zážitky a skúsenosti zo školy. Odpoveď dieťaťa: ´nič´ je nedostačujúca, veď v škole prežilo niekoľko hodín. Položte otázku inak, či pri inej príležitosti, nenásilne sa pýtajte na spolužiakov, učiteľov, či vyučovacie predmety. Prezrite si zošity a rozprávajte sa o pokroku, ktoré dieťa v ten deň v škole dosiahlo, prípadne mu pomôžte vysvetliť to, čo v škole nepochopilo. Pýtajte sa na to, čo ho na hodinách zaujímalo, či nezaujímalo a zisťujte prečo. Ak si takýto typ spoločnej komunikácie o škole pestujete s deťmi od detstva, dieťa vám bude dôverovať. Rozhodne neobmedzujte záujem o školu dieťaťa len na kontrolu známok a napísaných školských úloh.

  • Učte sa s deťmi

Nájdite si čas a najmä v nižších ročníkoch pomáhajte deťom pri robení domácich úloh. Nikdy ich však nerobte za deti! Vo vyššom veku prenechajte väčšiu samostatnosť deťom, ale na záujem o úlohy nerezignujte. Ľahšie zistíte, v čom má dieťa medzery. Buďte trpezliví, dajte dieťaťu pri robení domácich úloh čas, nekričte a neobviňujte ho, ak mu niečo nejde alebo niečomu nerozumie. Venujte pozornosť škole dieťaťa počas celého roka, nielen v klasifikačnom období. Vytvorte si z učenia hravé rituály. Nerobte scény kvôli každej horšej známke a zo školského hodnotenia fetiš.

  • Nechajte dieťa aj vydýchnuť

Dieťa by sa malo doma učiť v pravidelnom čase, najviac hodinu, dve denne. Spravte s dieťaťom dohodu o čase a dĺžke učenia. Aj pre dieťa je dôležité vedieť, kedy sa činnosť, akou je napríklad písanie diktátu, skončí. Nepreplňujte dieťaťu program mnohými krúžkami, aj ono  potrebuje voľný čas na regeneráciu. Nechajte dieťaťu aj čas pre seba samého, vedie to k jeho väčšej samostatnosti. Dodržiavajte psychohygienické zásady striedania aktivity a spánku. Dieťa školu zvláda lepšie, ak je dobre vyspaté.

  • Nikto z neba učený nespadol

Vysvetľujte deťom, že keď v škole niečomu nerozumejú, nie je to tragédia. Priznajte sa, čo aj vám v škole kedysi nešlo. Priznanie vašich detských slabostí robí deti silnejšími. Nabádajte ich, nech sa neboja priznať a pýtať sa na to, čomu nerozumejú. Sebavedomie dieťaťa posilňujú aj priznania rodičov, že aj v dospelosti nie všetkému úplne rozumejú. Chváľte deti emocionálne a karhajte racionálne, tzn. vecne mu vysvetľujte, v čom sa dopustilo chyby a ako sa jej nabudúce vyhnúť.

A ešte niečo navyše: Kupujte deťom knihy, berte ich na kultúrne podujatia, do kina, do divadla, na koncerty, na výstavy. Veľa sa s nimi rozprávajte o zaujímavostiach vo svete okolo nás a vštepujte im pocit, že je skvelé, keď niečo vieme, keď niečomu rozumieme.

[pull_quote_center]Často podceňované prezuvky sú tiež dôležitou súčasťou výbavy žiaka. Veď v škole v nich prežije niekoľko hodín denne. Podľa lekárov nesprávna obuv spôsobuje bolesti nôh, ich deformovanie aj chybné držanie tela a u detí môžu byť tieto následky aj trvalé. Podľa detskej ortopédky MUDR. Blaženy Brozmanovej nesprávna obuv u detí netlmí dostatočne otrasy, nedrží nohu a pätu v správnom postavení, alebo materiály, z ktorých je vyrobená, nespĺňajú základné hygienické štandardy. „Pre zdravý vývoj detskej nohy aj v prípade školských prezuviek je dôležitá anatomicky tvarovaná  stielka, ktorá podopiera priečnu aj pozdĺžnu klenbu chodidla a fixuje pätu. Tieto opory zaisťujú  prirodzené a správne držanie tela. Ideálne prezuvky do školy sú detské ortopedicko-rehabilitačné sandále z prírodného materiálu a s anatomickou stielkou. Noha sa v nich celý deň nepotí, anatomická stielka fixuje chodidlo a sú aj ideálnou prevenciou proti plochým nohám.“[/pull_quote_center]

[dropcap type=“1″]T[/dropcap]Eva Sládková