Ultrazvukové vyšetrenia a ich možnosti počas tehotenstva #2

Každú tehotnú zaujíma, ako sa má v brušku jej dieťatko. Veľmi rada by ho videla, počula. Dnešná pokročilá doba technológií nám to umožňuje. Môžeme vidieť vyvíjajúce sa bábätko v brušku pomocou 2D, 3D a dokonca aj 4D technológie. K základnej diagnostickej UZV metóde patrí v posledných rokoch i echokardiografické vyšetrenie srdca plodu. Je úplne samozrejmé, že budúcich rodičov najviac upútava tvárička dieťatka, pohlavie, srdiečko a následne fotka alebo video.

ultrazvuk počas tehotenstva
ultrazvuk počas tehotenstva

UZV SKRÍNING V 30. TÝŽDNI TEHOTENSTVA

Vykonáva sa medzi 29.–32. týždňom gravidity. Hodností sa gestačný vek dieťatka – opäť sa merajú hodnoty ako obvod hlavičky, bruška, dĺžka stehennej kosti. Posudzuje sa zrelosť a uloženie placenty a prietoky pupočníkovými cievami. Môže sa potvrdiť pohlavie dieťatka a jeho správne uloženie v maternici. Hodnotí sa množstvo plodovej vody.

UZVv 36.–38 týždni tehotenstva, tzv. flowmetria – teda zhodnotenie množstva plodovej vody, a prietokov pupočníkovými cievami vám bude urobené podľa potreby.

2D UZV alebo tzv. klasické sono, sa zobrazuje na monitore ako čierno-biely obraz v reálnom čase. Z pohľadu zisťovania všetkých dôležitých parametrov zdravotného stavu dieťaťa, ako napr. akcia srdiečka, poloha dieťatka, zisťovanie vrodených vývojových porúch, uloženie placenty a pod. má 2D UZV zásadný význam. Budúcim rodičom a lekárom jasne napovie, či je všetko v poriadku, alebo je potrebné realizovať ešte iné skríningové vyšetrenia. Treba povedať, že technológia 2D je absolútne vyhovujúca a dostatočne spoľahlivá skríningová metóda. Má veľkú hodnotu na zachytenie včasných vývojových chýb.

3D UZV je statické zobrazenie plodu, ale v 3-rozmernom obraze. 4D UZV je 3D obraz navyše v reálnom čase. Tieto technológie sú zamerané na konkrétne orgány, ich štruktúru a funkčnosť. 3D a 4D UZV nie sú povinné, ale pri vekovej indikácii, pri pozitívnej rodinnej anamnéze na vrodené vývojové chyby sa odporúčajú absolvovať. Taktiež sa odporúčajú realizovať, ak vyšiel pozitívny biochemický skríning, napr. na Downov syndróm. Vo väčšine prípadov sa budúci rodičia rozhodnú absolvovať 3D/4D pre potešenie alebo ako peknú spomienku na dieťatko v brušku. Z 3D/4D UZV sa zachováva video záznam, a tak môžu rodičia vidieť ako ich dieťatko otvára ústa, alebo si do nich dáva prst a pod. Najvhodnejší čas na jeho realizáciu je medzi 18.–24. týždňom tehotenstva.

Ceny 3D/4D UZV:

Bratislavský kraj . . . . . . . . . .30 až 170€
Trnavský kraj . . . . . . . . . . . . . 25 až 80€
Nitriansky kraj . . . . . . . . . . . . 35 až 60€
Trenčiansky kraj . . . . . . . . . . 30 až 60€
Žilinský kraj . . . . . . . . . . . . . . 20 až 60€
Banskobystrický kraj . . . . . . . 30 až 80€
Prešovský kraj . . . . . . . . . . . . .15 až 50€
Košický kraj . . . . . . . . . . . . . 30 až 100€

Doplnkovým skríningovým UZV vyšetrením je prenatálny echokardiografický skríning srdiečka plodu. Nakoľko sa v posledných rokoch rodí čoraz viac novorodencov s vrodenými vývojovými chybami srdca, tak aj táto metóda sa rozvinula. Bežne sa vykonáva medzi 19. až 21. týždňom tehotenstva a to na odporúčanie lekára – gynekológa. Faktory, na základe ktorých by ste ho mali absolvovať sú:

• vek nad 35 rokov,
• vrodené srdcové chyby matky alebo v rodine,
• spontánne potraty a mŕtvo narodené deti,
• pozitívny biochemický skríning v I. alebo II. trimestri.

Vykonáva sa v špecializovaných centrách detskej kardiológie. Počty jednotlivých ultrazvukových vyšetrení sa môžu líšiť podľa potreby, zdravotného stavu. Ak si to vyžaduje situácia, bude vám robený na každej poradni. Ak máte akékoľvek pochybnosti o potrebe alebo nutnosti UZV vyšetrení, obráťte sa na vášho gynekológa, alebo pôrodnú asistentku.

Ultrazvukové vyšetrenia a ich možnosti počas tehotenstva #1