Predchádzať je lepšie ako liečiť

Hovorí Miroslav Nagy, hlavný tréner Falck Academy s.r.o., ktorá sa špecializuje na kurzy prvej pomoci. Vie, o čom hovorí, dlhé roky zachraňoval ľudské životy v teréne ako profesionálny záchranár. Na kurzoch teraz učí rodičov, ako správne reagovať, ak ich dieťa zrazu potrebuje pomoc, a využiť tak cenné minúty do príchodu záchranky.

Ako môže rodič zhodnotiť vážnosť úrazu svojho dieťaťa? Kedy volať rýchlu zdravotnú pomoc a kedy ísť na pohotovosť?

Rodič musí najskôr zistiť, o čo vlastne ide, či ide o úraz, ochorenie alebo nehodu. Zhodnotí zdravotný stav dieťaťa, zistí stav vedomia, dýchania, krvného obehu a to, či dieťa nekrváca. Ak si rodič nie je istý, čo sa stalo, a má pochybnosti, mal by okamžite zavolať na operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby – na známe číslo 155 alebo priamo na 112. Opíše problém operátorovi záchrannej služby, ten mu poradí a ak pôjde o vážny stav, tak okamžite vyšle odbornú zdravotnú pomoc.

Aké sú hlavné zásady poskytnutia prvej pomoci dieťaťu?

Postupujeme podľa jednoduchého pravidla – zistiť, čo sa stalo, myslieť na to, čo sa môže stať, a konať. Kontrolujeme životné funkcie, následne sledujeme, či dieťa nekrváca, ak áno, tak je na prvom mieste zastaviť krvácanie. Zásady poskytovania prvej pomoci dieťaťu sú podobné ako pre dospelých, treba si však uvedomiť, že dieťa nie je malý dospelý. To najdôležitejšie, čo učíme na našich kurzoch prvej pomoci, je oživovanie. Napríklad pri dospelých sú najčastejšou príčinou resuscitácie srdcovocievne zlyhania, preto je na mieste, aby sme skôr, než začneme oživovať, zavolali záchrannú službu. Iné je to u detí, u tých ide o respiračné zlyhanie. To znamená, že dieťa sa začne dusiť, napríklad po vdýchnutí nejakého predmetu. To je natoľko vážne, že najskôr konáme, teda spriechodníme dýchacie cesty, až potom voláme záchranku.

Aké sú najčastejšie chyby rodiča pri úrazoch detí?

Prvú chybu vidím hneď v tom, že ak sa dieťa zranilo, tak došlo k podceneniu pozornosti a opatrnosti rodiča aj dieťaťa, a teda k zanedbaniu prevencie. Keď už k niečomu došlo, tak zlé je následné bagatelizovanie, či odkladanie návštevy lekára. Ak máte ako rodič čo len jedno percento pochybnosti, zavolajte na číslo 155 alebo 112.

Ako zachrániť topiace sa dieťa?

Ak je dieťa ešte vo vode alebo na vodnej hladine, je dôležité, aby záchranca nebol ničím ohrozený, dostal sa k nemu a snažil sa ho bezpečne vybrať z vody. Je potrebné dávať pozor aj na chrbticu, lebo pri hre mohlo dôjsť k jej poraneniu, napríklad pri skokoch do vody. Treba ju fixovať, kontrolovať dýchanie. Ak dieťa nedýcha, okamžite začneme s resuscitáciou.Pomer stláčania a dýchania je rovnaký ako pri dospelých, čiže 30 stlačení hrudníka ku dvom vdychom. Keďže vyvolávajúcou príčinou bolo zlyhanie dýchania, detská resuscitáciu začína piatimi úvodnými vdychmi a následne pokračujeme v pomere 30 stlačení hrudníka a 2 vdychy. Uložíme dieťa na tvrdú podložku, a nesmieme zabudnúť zavolať záchrannú zdravotnú službu. Na našich kurzoch prvej pomoci učíme a trénujeme presný postup, dokonca na modeloch dojčiat a starších detí.

Ako sa prejavuje otras mozgu u detí? Čo môže urobiť rodič?

Ak mám ako rodič čo len minimálne podozrenie, že mohlo dôjsť k otrasu mozgu, a dieťa je napríklad spavé, zvracia, alebo ho napína, či sa sťažuje na dvojité videnie, sledujem ho a nechám prehliadnuť lekárom. Otras mozgu je pre dieťa relatívne nebezpečný. Netreba to podceňovať.

Ako ošetriť dieťaťu popáleniny? Kedy vyhľadať pomoc?

Pri vážnej popálenine, ak sa doslova priškvarí odev, tak sa ho po uhasení nesnažíme strhnúť, aby sme neotvárali bránu infekcii. Pri obarenine je dôležité odstrániť šaty nasiaknuté horúcou vodou, parou, či olejom, aby sme prerušili pôsobenie na telo. Najlepšou prvou pomocou je chladenie postihnutého miesta neagresívnou tekutinou, ideálne tečúcou vodou a robiť protišokové opatrenie, teda tíšenie bolesti chladením. U detí si musíme dať pozor, aby sme chladili len popálené alebo obarené miesto, aby sme nechladili celé dieťa, lebo ho môžeme podchladiť. A, samozrejme, vyhľadať lekársku pomoc.

Aká je najúčinnejšia prevencia?

Kľúčové je myslieť na nebezpečenstvo vopred a za dieťa. Predvídať. Vonku používať reflexné prvky, pri športe prilby a chrániče. Dieťaťu odmalička vštepovať dôležitosť prevencie, nepúšťať ho k elektrickým a plynovým spotrebičom v kuchyni, a, samozrejme, kontrolovať, s čím sa hrá, či mu nemôžu ublížiť ostré hrany nábytku v domácnosti.